Úloha č. 1

Bicykel s prehadzovačkou má na prednom kolese 3 ozubené kolesá a na zadnom kolese 8 ozubených kolies. Koľko je možností rôznych nastavení prehadzovačky?

A
B
C
D

A: 11

B: 5

C: 24

D: 56

Úloha č. 2

V ponuke na obed sú 2 polievky, 3 hlavné jedlá a 3 múčniky. Koľko rôznych možností mám na výber?

A
B
C
D

A: 8

B: 18

C: 6

D: 9

Úloha č. 3

Sedem priateľov sa dohodlo, že z prázdnin pošle každý každému jednu pohľadnicu. Koľko to bolo pohľadníc?

A
B
C
D

A: 13

B: 14

C: 42

D: 49

Úloha č. 4

Dnes pôjde na hodine fyziky odpovedať 5 žiakov. Koľko je poradí, v ktorom môžu ísť títo žiaci odpovedať?

A
B
C
D

A: 60

B: 15

C: 25

D: 120

Úloha č. 5

Hodím trikrát po sebe mincou. Koľko rôznych výsledkov môžem dostať?

A
B
C
D

A: 10

B: 12

C: 6

D: 8

Úloha č. 6

Učiteľ chce do testu z 8 otázok vybrať 3. Koľko rôznych testov môže vytvoriť?

A
B
C
D

A: 28

B: 56

C: 24

D: 336

Úloha č. 7

V tanečnom krúžku je 8 dievčat a 6 chlapcov. Koľko rôznych tanečných párov z nich môže tréner vytvoriť?

A
B
C
D

A: 42

B: 48

C: 28

D: 14