Úloha č. 1

Pre pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C platí vzťah :

A
B
C
D

A: a2+b2=c2, kde a, b sú prepony a c odvesna

B: a2+b2=c2, kde a, b sú odvesny a c je výška na preponu

C: b2=c2-a2, kde a, b sú odvesny a c je prepona

D: c2+b2=a2, kde a, b sú odvesny a c prepona

Úloha č. 2

V trojuholníku EFG s pravým uhlom pri vrchole E sa dá vzťah pre Pytagorovu vetu zapísať ako:

A
B
C
D

A: |FG|2 = |EF|2 - |EG|2

B: |EG|2 = |EF|2 + |FG|2

C: |FG|2 = |EF|2 + |EG|2

D: |EF|2 = |FG|2 + |EG|2

Úloha č. 3

Zisti, či ∆ KLM so stranami 5 cm; 60 mm; 0,08 m je pravouhlý.

A
B
C
D

A:

B:

C: ÁNO

D: NIE


Úloha č. 4

Prepona pravouhlého trojuholníka je 17 m, odvesna je 15 m. Vypočítaj jeho druhú odvesnu.

A
B
C
D

A: 16 m

B: 8 m

C: 12 m

D: 64 m

Úloha č. 5

Uhlopriečky kosoštvorca majú dĺžky 10 cm a 24 cm. Vypočítaj obvod kosoštvorca.

A
B
C
D

A: 52 cm

B: 104 cm

C: 169 cm

D: 13 cm

Úloha č. 6

Tyč dĺžky 9,6 m je opretá o múr. Jej spodný koniec sa opiera o zem vo vodorovnej vzdialenosti 2,4 m od múru. Do akej výšky na múre siaha horný koniec tyče?

A
B
C
D

A: 9,3 m

B: 9,9 m

C: 7,2 m

D: iné ako sú uvedené možnosti


Úloha č. 7

Park má tvar rovnoramenného lichobežníka s výškou 7m , základne sú dlhé a=23 m a c=11m. Koľko celých metrov pletiva treba kúpiť na oplotenie parku?

A
B
C
D

A: 53 m

B: 52 m

C: iné ako sú uvedené možnosti

D: 48 m