Úloha č. 1 (variant 1)

Aký je názov štátu, ktorý je na mape označený krížikom?

A
B
C
D

A: Ghana

B: Keňa

C: Uganda

D: Tanzánia

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktoré z nasledujúcich miest leží na ostrove Haiti?

A
B
C
D

A: Caracas

B: Tijuana

C: Havana

D: Santo Domingo

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktorým číslom je na mape označený Sudán?

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Úloha č. 4 (variant 1)

Rieka, vyznačená na mape sveta, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Kongo

B: Niger

C: Paraná

D: Amazon

Úloha č. 5 (variant 1)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Kostarika

B: Surinam

C: Kolumbia

D: Venezuela

Úloha č. 6 (variant 1)

Ktoré z nasledujúcich miest sa nachádza v štáte Nigéria?

A
B
C
D

A: Lagos

B: Chartúm

C: Abidjan

D: Kinshasa

Úloha č. 7 (variant 1)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Nigéria

B: Angola

C: Demokratická rep. Kongo

D: Kamerun

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich juhoamerických štátov leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Ekvádor

B: Uruguaj

C: Peru

D: Bolívia

Úloha č. 9 (variant 1)

Na mape Kanady je šípkou označené jazero:

A
B
C
D

A: Veľké jazero otrokov

B: Ontárijské jazero

C: Athabasca

D: Veľké medvedie jazero

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Belo Horizonte sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Kuba

B: Kolumbia

C: Brazília

D: Ekvádor

Úloha č. 11 (variant 1)

Líbya a Alžírsko vynikajú ťažbou:

A
B
C
D

A: striebra

B: hnedého uhlia

C: ropy a zemného plynu

D: fosfátov

Úloha č. 12 (variant 1)

Druhá najväčšia púšť Afriky je:

A
B
C
D

A: Tibesti

B: Atacama

C: Namib

D: Kalahari

Úloha č. 13 (variant 1)

Ako tzv. Švajčiarsko Latinskej Ameriky je označovaný štát:

A
B
C
D

A: Kostarika

B: Panama

C: Chile

D: Venezuela

Úloha č. 14 (variant 1)

V ktorom štáte bola genocída medzi kmeňmi Hutuov a Tutsiov?

A
B
C
D

A: Zimbabwe

B: Rwanda

C: Kamerun

D: Lýbia

Úloha č. 15 (variant 1)

Kanada je na druhom mieste na svete, v prepočte na jedného obyvateľa, vo výrobe:

A
B
C
D

A: notebookov

B: elektrickej energie

C: vína

D: zbraní

Úloha č. 16 (variant 1)

V ktorej časti Afriky žijú tzv. Afrikánci?

A
B
C
D

A: v severnej

B: vo východnej

C: v západnej

D: v južnej

Úloha č. 17 (variant 1)

Južná oblasť USA je často nazývaná:

A
B
C
D

A: warm belt

B: spanish belt

C: seabelt

D: sunbelt

Úloha č. 18 (variant 1)

Diaľnica, ktorá vedie cez oblasť Amazónie, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Transbrasilia

B: Panbrasilia

C: Transamazonica

D: Panamazonica

Úloha č. 19 (variant 1)

Hnutie Rastafari je charakteristické pre štát:

A
B
C
D

A: Portoriko

B: Jamajka

C: Kuba

D: Haiti

Úloha č. 20 (variant 1)

Jazero v Andách, na hraniciach Bolívie a Peru, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Maracaibo

B: Ukerewe

C: Malawi

D: Titicaca

Úloha č. 1 (variant 2)

Aký je názov štátu, ktorý je na mape označený krížikom?

A
B
C
D

A: Kamerun

B: Pobrežie Slonoviny

C: Ghana

D: Nigéria

Úloha č. 2 (variant 2)

Ktoré z nasledujúcich miest leží na pobreží Indického oceánu?

A
B
C
D

A: Mombasa

B: Nairobi

C: Los Angeles

D: Lagos

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktorým číslom je na mape označený Mozambik?

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 2

D: 1

Úloha č. 4 (variant 2)

Rieka, vyznačená na mape sveta, sa nazýva:

A
B
C
D

A: Paraná

B: Kongo

C: Níl

D: Niger

Úloha č. 5 (variant 2)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Ekvádor

B: Peru

C: Paraguaj

D: Bolívia

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z nasledujúcich miest sa nachádza v štáte Pobrežie Slonoviny?

A
B
C
D

A: Abidjan

B: Chartúm

C: Kinshasa

D: Dakar

Úloha č. 7 (variant 2)

Názov štátu, na mape označeného hviezdičkou, je:

A
B
C
D

A: Demokratická rep. Kongo

B: Kongo

C: Lýbia

D: Stredoafrická republika

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý z nasledujúcich juhoamerických štátov leží vo vnútrozemí?

A
B
C
D

A: Peru

B: Surinam

C: Paraguaj

D: Uruguaj

Úloha č. 9 (variant 2)

Na mape USA je šípkou označené jazero:

A
B
C
D

A: Erijské jazero

B: Ontárijské jazero

C: Veľké jazero otrokov

D: Michiganské jazero

Úloha č. 10 (variant 2)

Mesto Tijuana sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Brazília

B: Kolumbia

C: Kuba

D: Mexiko

Úloha č. 11 (variant 2)

Najvyššie pohorie Afriky sa nazýva:

A
B
C
D

A: Dračie vrchy

B: Kilimandžáro

C: Tibesti

D: Vysoký Atlas

Úloha č. 12 (variant 2)

Studený Benguelský prúd spôsobil vznik púšte:

A
B
C
D

A: Kalahari

B: Sahara

C: Namib

D: Atacama

Úloha č. 13 (variant 2)

Maroko vyniká ťažbou:

A
B
C
D

A: uránu

B: zlata

C: fosfátov

D: bauxidu

Úloha č. 14 (variant 2)

Ktorý štát je považovaný za pravlasť pestovania kávy?

A
B
C
D

A: Kolumbia

B: Brazília

C: Tanzánia

D: Etiópia

Úloha č. 15 (variant 2)

V mexickom meste Monterrey sa spracúva:

A
B
C
D

A: bauxit

B: cukrová trstina

C: kukurica

D: železná ruda

Úloha č. 16 (variant 2)

Karibský ostrov Martinik je zámorským územím:

A
B
C
D

A: Španielska

B: Francúzska

C: Veľkej Británie

D: Portugalska

Úloha č. 17 (variant 2)

V ktorom štáte vznikol kult voodoo?

A
B
C
D

A: Portoriko

B: Kuba

C: Haiti

D: Jamajka

Úloha č. 18 (variant 2)

Základom priemyslu Brazílie je výroba:

A
B
C
D

A: cukru

B: textilu

C: čokolády

D: dopravných prostriedkov

Úloha č. 19 (variant 2)

Úradným jazykom v juhoamerickom štáte Guyana je:

A
B
C
D

A: holandčina

B: španielčina

C: portugalčina

D: angličtina

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorému štátu patrí súostrovie Galapágy, známe výskytom unikátnej flóry a fauny?

A
B
C
D

A: Ekvádor

B: Peru

C: Bolívia

D: Kolumbia