Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: kntrastný

B: vektorový

C: grafický

D: bitmapový

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: bit

B: spam

C: byte

D: pixel

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: vystrihnut

B: uložiť

C: prilepiť

D: kopírovať

Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: oblasť

B: krok

C: fáza

D: karta

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: prepínač na písané alebo tlačené písmená

B: ikona textu

C: kláves na písane a

D: znak zavináč

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: