Úloha č. 1 (variant 1)

Rastrový obrázok sa volá

A
B
C
D

A: grafický

B: kntrastný

C: bitmapový

D: vektorový

Úloha č. 2 (variant 1)

Základná jednotka informácie je

A
B
C
D

A: byte

B: bit

C: spam

D: pixel

Úloha č. 3 (variant 1)

CTRL+C znamená

A
B
C
D

A: uložiť

B: kopírovať

C: prilepiť

D: vystrihnut


Úloha č. 4 (variant 1)

Jednotlivé obrázky animácie sa volajú

A
B
C
D

A: oblasť

B: krok

C: fáza

D: karta

Úloha č. 5 (variant 1)

obrázok znamená

A
B
C
D

A: znak zavináč

B: prepínač na písané alebo tlačené písmená

C: ikona textu

D: kláves na písane a

Úloha č. 1 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 2 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 3 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:


Úloha č. 4 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D:

Úloha č. 5 (variant 2)

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: