Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)3

B: CaOH

C: Ca2OH

D: Ca(OH)2

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeOH

B: Fe(OH)4

C: Fe(OH)2

D: Fe(OH)3

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: KOH

B: K(OH)4

C: K(OH)3

D: K(OH)2


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Hg(OH)3

B: HgOH

C: AlOH

D: Al(OH)3

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)3

B: Sn(OH)4

C: SnOH

D: Sn(OH)2

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železný

B: hydroxid železitý

C: hydroxid hlinitý

D: hydroxid železnatý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremitý

B: hydroxid lítnatý

C: hydroxid lítny

D: hydroxid kremičitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid olovnatý

B: hydroxid železový

C: hydroxid železitý

D: hydroxid železnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid boritý

B: hydroxid bromitý

C: hydroxid báriový

D: hydroxid bárnatý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid meďný

B: hydroxid uholnatý

C: hydroxid meďnatý

D: hydroxid vápenatý