Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)2

B: Ca2OH

C: Ca(OH)3

D: CaOH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)3

B: Fe(OH)4

C: Fe(OH)2

D: FeOH

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)2

B: K(OH)3

C: KOH

D: K(OH)4


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Hg(OH)3

B: Al(OH)3

C: HgOH

D: AlOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)2

B: Sn(OH)4

C: SnOH

D: Sn(OH)3

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid hlinitý

C: hydroxid železitý

D: hydroxid železný


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremičitý

B: hydroxid lítnatý

C: hydroxid lítny

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železový

B: hydroxid železnatý

C: hydroxid železitý

D: hydroxid olovnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid báriový

B: hydroxid boritý

C: hydroxid bárnatý

D: hydroxid bromitý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid vápenatý

B: hydroxid meďný

C: hydroxid uholnatý

D: hydroxid meďnatý