Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)2

B: Ca(OH)3

C: CaOH

D: Ca2OH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)4

B: Fe(OH)2

C: Fe(OH)3

D: FeOH

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: KOH

B: K(OH)3

C: K(OH)4

D: K(OH)2

Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Hg(OH)3

B: HgOH

C: Al(OH)3

D: AlOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)4

B: Sn(OH)2

C: SnOH

D: Sn(OH)3

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železný

B: hydroxid hlinitý

C: hydroxid železitý

D: hydroxid železnatý

Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid lítnatý

B: hydroxid kremičitý

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid lítny

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železitý

B: hydroxid železový

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid olovnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid bromitý

B: hydroxid boritý

C: hydroxid báriový

D: hydroxid bárnatý

Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid meďný

B: hydroxid meďnatý

C: hydroxid vápenatý

D: hydroxid uholnatý