Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2OH

B: Ca(OH)3

C: Ca(OH)2

D: CaOH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeOH

B: Fe(OH)4

C: Fe(OH)3

D: Fe(OH)2

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)4

B: K(OH)3

C: K(OH)2

D: KOH


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Al(OH)3

B: Hg(OH)3

C: HgOH

D: AlOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)2

B: Sn(OH)4

C: Sn(OH)3

D: SnOH

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železitý

B: hydroxid železnatý

C: hydroxid železný

D: hydroxid hlinitý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremičitý

B: hydroxid lítny

C: hydroxid lítnatý

D: hydroxid kremitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železitý

B: hydroxid železový

C: hydroxid olovnatý

D: hydroxid železnatý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid boritý

B: hydroxid báriový

C: hydroxid bromitý

D: hydroxid bárnatý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid meďnatý

B: hydroxid uholnatý

C: hydroxid vápenatý

D: hydroxid meďný