Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)2

B: CaOH

C: Ca2OH

D: Ca(OH)3

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)3

B: Fe(OH)4

C: Fe(OH)2

D: FeOH

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: KOH

B: K(OH)4

C: K(OH)2

D: K(OH)3

Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: AlOH

B: Al(OH)3

C: Hg(OH)3

D: HgOH

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)3

B: Sn(OH)2

C: Sn(OH)4

D: SnOH

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železitý

B: hydroxid železnatý

C: hydroxid hlinitý

D: hydroxid železný

Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid lítnatý

B: hydroxid lítny

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid kremičitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid olovnatý

B: hydroxid železnatý

C: hydroxid železový

D: hydroxid železitý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid báriový

B: hydroxid bromitý

C: hydroxid bárnatý

D: hydroxid boritý

Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid meďnatý

B: hydroxid vápenatý

C: hydroxid uholnatý

D: hydroxid meďný