Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaOH

B: Ca(OH)2

C: Ca(OH)3

D: Ca2OH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe(OH)4

B: FeOH

C: Fe(OH)2

D: Fe(OH)3

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)2

B: K(OH)3

C: KOH

D: K(OH)4


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: AlOH

B: HgOH

C: Hg(OH)3

D: Al(OH)3

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)2

B: Sn(OH)4

C: SnOH

D: Sn(OH)3

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železný

B: hydroxid železitý

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid hlinitý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid kremičitý

B: hydroxid lítnatý

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid lítny

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železový

B: hydroxid olovnatý

C: hydroxid železnatý

D: hydroxid železitý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid boritý

B: hydroxid bromitý

C: hydroxid bárnatý

D: hydroxid báriový


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid uholnatý

B: hydroxid meďný

C: hydroxid vápenatý

D: hydroxid meďnatý