Úloha č. 1

Vzorec pre hydroxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca(OH)3

B: Ca(OH)2

C: CaOH

D: Ca2OH

Úloha č. 2

Vzorec pre hydroxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeOH

B: Fe(OH)4

C: Fe(OH)3

D: Fe(OH)2

Úloha č. 3

Vzorec pre hydroxid draselný je:

A
B
C
D

A: K(OH)3

B: K(OH)4

C: KOH

D: K(OH)2


Úloha č. 4

Vzorec pre hydroxid hlinitý je:

A
B
C
D

A: Hg(OH)3

B: AlOH

C: HgOH

D: Al(OH)3

Úloha č. 5

Vzorec pre hydroxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn(OH)3

B: SnOH

C: Sn(OH)4

D: Sn(OH)2

Úloha č. 6

Fe(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid hlinitý

B: hydroxid železitý

C: hydroxid železný

D: hydroxid železnatý


Úloha č. 7

LiOH je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid lítny

B: hydroxid lítnatý

C: hydroxid kremitý

D: hydroxid kremičitý

Úloha č. 8

Pb(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid železnatý

B: hydroxid olovnatý

C: hydroxid železový

D: hydroxid železitý

Úloha č. 9

Ba(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid bromitý

B: hydroxid báriový

C: hydroxid boritý

D: hydroxid bárnatý


Úloha č. 10

Cu(OH)2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: hydroxid uholnatý

B: hydroxid meďný

C: hydroxid meďnatý

D: hydroxid vápenatý