Úloha č. 1

Aký typ krajiny je zobrazený na obrázku?

A
B
C
D

A: dažďový prales

B: subtropická krajina

C: savana

D: púšť

Úloha č. 2

O akom type krajiny sa hovorí na obrázku?

A
B
C
D

A: dažďový prales

B: subtropická krajina

C: savana

D: púšť

Úloha č. 3

Aký typ krajiny je zobrazený na obrázku?

A
B
C
D

A: dažďový prales

B: subtropická krajina

C: savana

D: púšť


Úloha č. 4

O akom type krajiny sa hovorí na obrázku?

A
B
C
D

A: púšť

B: savana

C: subtropická krajina

D: dažďový prales

Úloha č. 5

Aký typ krajiny je zobrazený na obrázku?

A
B
C
D

A: dažďový prales

B: púšť

C: subtropická krajina

D: savana

Úloha č. 6

Aký typ podnebného pásma je zobrazený na fotografii?

A
B
C
D

A: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

B: tropické suché podnebie

C: tropické vlhké rovníkové podnebie

D: subtropické podnebie


Úloha č. 7

Aký typ podnebného pásma je zobrazený na fotografii?

A
B
C
D

A: tropické suché podnebie

B: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

C: tropické vlhké rovníkové podnebie

D: subtropické podnebie

Úloha č. 8

Aký typ podnebného pásma je zobrazený na fotografii?

A
B
C
D

A: tropické suché podnebie

B: tropické vlhké rovníkové podnebie

C: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

D: subtropické podnebie

Úloha č. 9

Aký typ podnebného pásma je na obrázku zaznačený zelenou farbou?

A
B
C
D

A: tropické suché podnebie

B: tropické vlhké rovníkové podnebie

C: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

D: subtropické podnebie


Úloha č. 10

Aký typ podnebného pásma je na obrázku zaznačený žltou farbou?

A
B
C
D

A: subtropické podnebie

B: tropické vlhké rovníkové podnebie

C: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

D: tropické suché podnebie

Úloha č. 11

Aký typ podnebného pásma je na obrázku zaznačený červenou farbou?

A
B
C
D

A: tropické vlhké rovníkové podnebie

B: subtropické podnebie

C: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

D: tropické suché podnebie

Úloha č. 12

V ktorom podnebnom pásme je najviac zrážok?

A
B
C
D

A: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

B: subtropické podnebie

C: tropické suché podnebie

D: tropické vlhké rovníkové podnebie


Úloha č. 13

V ktorom podnebnom pásme je najmenej zrážok?

A
B
C
D

A: subtropické podnebie

B: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

C: tropické vlhké rovníkové podnebie

D: tropické suché podnebie

Úloha č. 14

V ktorom podnebnom pásme sa striedajú obdobia dažďov a obdobia sucha?

A
B
C
D

A: subtropické podnebie

B: tropické suché podnebie

C: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

D: tropické vlhké rovníkové podnebie

Úloha č. 15

úloha za extra bod: Aký typ podnebného pásma sa nachádza na severnom a južnom okraji Afriky?

A
B
C
D

A: tropické vlhké podnebie s obdobiami sucha

B: tropické vlhké rovníkové podnebie

C: subtropické podnebie

D: tropické suché podnebie