Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

B: Lebo je to zábava

C: Nemusíme, je to zbytočnosť

D: Lebo to učiteľ vyžaduje

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 7

B: 3

C: 1

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nakresliť

B: Odfotiť

C: Nadiktovať

D: Zo súboru


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Nie, nemá.

B: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

C: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

D: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 3

B: 1

C: 2

D: Nedá sa uložiť

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Rytmusov nový album

B: Výber medzi niekoľkými cestami

C: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

D: Náhodné zoradenie príkazov


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

B: Akékoľvek tvrdenie

C: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

D: Náhodné usporiadanie znakov

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

B: Striedanie ročných období

C: Jednokolesový bicykel

D: Mláďa kyklopa