Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo je to zábava

B: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

C: Lebo to učiteľ vyžaduje

D: Nemusíme, je to zbytočnosť

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 7

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nakresliť

B: Odfotiť

C: Nadiktovať

D: Zo súboru


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

B: Nie, nemá.

C: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

D: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 1

B: Nedá sa uložiť

C: 2

D: 3

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Rytmusov nový album

B: Výber medzi niekoľkými cestami

C: Náhodné zoradenie príkazov

D: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

B: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

C: Akékoľvek tvrdenie

D: Náhodné usporiadanie znakov

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Striedanie ročných období

B: Jednokolesový bicykel

C: Mláďa kyklopa

D: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke