Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Lebo je to zábava

B: Lebo to učiteľ vyžaduje

C: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

D: Nemusíme, je to zbytočnosť

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 1

D: 7

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nakresliť

B: Odfotiť

C: Nadiktovať

D: Zo súboru


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Nie, nemá.

B: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

C: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

D: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: Nedá sa uložiť

D: 1

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Výber medzi niekoľkými cestami

B: Rytmusov nový album

C: Náhodné zoradenie príkazov

D: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

B: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

C: Náhodné usporiadanie znakov

D: Akékoľvek tvrdenie

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

B: Mláďa kyklopa

C: Jednokolesový bicykel

D: Striedanie ročných období