Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

B: Lebo je to zábava

C: Lebo to učiteľ vyžaduje

D: Nemusíme, je to zbytočnosť

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 7

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Odfotiť

B: Zo súboru

C: Nakresliť

D: Nadiktovať


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

B: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

C: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

D: Nie, nemá.

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 3

D: Nedá sa uložiť

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Výber medzi niekoľkými cestami

B: Rytmusov nový album

C: Náhodné zoradenie príkazov

D: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

B: Akékoľvek tvrdenie

C: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

D: Náhodné usporiadanie znakov

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

B: Mláďa kyklopa

C: Striedanie ročných období

D: Jednokolesový bicykel