Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

B: Nemusíme, je to zbytočnosť

C: Lebo to učiteľ vyžaduje

D: Lebo je to zábava

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 7

D: 3

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Zo súboru

B: Odfotiť

C: Nadiktovať

D: Nakresliť


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

B: Nie, nemá.

C: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

D: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: Nedá sa uložiť

B: 1

C: 2

D: 3

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

B: Rytmusov nový album

C: Výber medzi niekoľkými cestami

D: Náhodné zoradenie príkazov


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

B: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

C: Náhodné usporiadanie znakov

D: Akékoľvek tvrdenie

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

B: Jednokolesový bicykel

C: Striedanie ročných období

D: Mláďa kyklopa