Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Nemusíme, je to zbytočnosť

B: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

C: Lebo je to zábava

D: Lebo to učiteľ vyžaduje

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 7

B: 3

C: 1

D: 2

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Nadiktovať

B: Zo súboru

C: Odfotiť

D: Nakresliť

Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Nie, nemá.

B: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

C: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

D: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 2

B: Nedá sa uložiť

C: 3

D: 1

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

B: Rytmusov nový album

C: Náhodné zoradenie príkazov

D: Výber medzi niekoľkými cestami

Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Náhodné usporiadanie znakov

B: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

C: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

D: Akékoľvek tvrdenie

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke

B: Striedanie ročných období

C: Mláďa kyklopa

D: Jednokolesový bicykel