Úloha č. 1

Prečo je potrebné pamätať si prístupové heslá ?

A
B
C
D

A: Nemusíme, je to zbytočnosť

B: Lebo je to zábava

C: Pre zabezpečenie prístupu ku tomu čo sme vytvorili

D: Lebo to učiteľ vyžaduje

Úloha č. 2

Z koľkých hlavný častí (celkov) sa skladá editor jazyku scratch

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 7

D: 3

Úloha č. 3

Akým spôsobom sa NEDÁ pridať kostým postavy ?

A
B
C
D

A: Odfotiť

B: Nadiktovať

C: Nakresliť

D: Zo súboru


Úloha č. 4

Existuje súvislosť medzi farbou príkazového bloku a jeho účelom ?

A
B
C
D

A: Bloky rovnakej farby majú podobný účel

B: Bloky sú rovnakej farby len náhodne

C: Nie, nemá.

D: Bloky rovnakej farby majú rovnaký účel

Úloha č. 5

Koľkými spôsobmi sa dá uložiť algoritmus z programovacieho prostredia ?

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: Nedá sa uložiť

D: 3

Úloha č. 6

Algorytmus je:

A
B
C
D

A: Náhodné zoradenie príkazov

B: Postupnosť príkazov ktoré musíme vykonať na splnenie úlohy.

C: Rytmusov nový album

D: Výber medzi niekoľkými cestami


Úloha č. 7

Logický výrok je:

A
B
C
D

A: Tvrdenie o ktorého pravdivosti je možné rozhodnúť

B: Zoradenie symbolov ktorých význam nepoznám

C: Akékoľvek tvrdenie

D: Náhodné usporiadanie znakov

Úloha č. 8

Čo rozumieme pod pojmom cyklus v programovaní

A
B
C
D

A: Jednokolesový bicykel

B: Mláďa kyklopa

C: Striedanie ročných období

D: Opakovanie príkazu/príkazov v závislosti na podmienke