Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 7

B: 8

C: 9

D: 3

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Košickom kraji

B: Bratislavskom kraji

C: Nitrianskom kraji

D: Prešovskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Košice

C: Nitra

D: Prešov

Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 79 okresov

B: 97 okresov

C: 98 okresov

D: 89 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Vranov nad Topľou

C: Prešov

D: Košice

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a mestá

B: lazy a kopanice

C: dediny a lazy

D: dediny a kopanice

Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dedina

B: kopanica

C: osada

D: mesto

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: mesto

B: kopanica

C: osada

D: dedina

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je doprava

B: je priemysel

C: sú poľnohospodárske práce

D: je práca v závodoch

Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: veľa zelene a zdravé prostredie

B: supermarkety

C: kultúrne a športové podujatia

D: možnosť zamestnania

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: spolužitie obyvateľov

B: nižšia kriminalita

C: čisté životné prostredie

D: malá možnosť zamestnanť sa

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 5 000 obyvateľov

B: 2 000 obyvateľov

C: 4 000 obyvateľov

D: 3 000 obyvateľov

Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 20 tisíc obyvateľov

B: 30 tisíc obyvateľov

C: 10 tisíc obyvateľov

D: 50 tisícc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

B: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

D: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: nad 70 tisíc obyvateľov

B: nad 100 tisíc obyvavteľov

C: nad 50 tisíc obyvateľov

D: 150 tisíc obyvateľov

Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Košice a Prešov

B: Bratislava a Košice

C: Bratislava a Prešov

D: Košice a Žilina

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: čisté životné prostredie

B: veľa zelene

C: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

D: nižšia kriminalita a doprava

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: znečistené ovzdušie a hluk

B: stredné a vysoké školy

C: nákupné centrá

D: možnosti kultúrnych podujatí

Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: zariadenie domov a elektrina

B: vodovod, elektrina , autobusová doprava

C: vodovod a nové domy

D: školy, zariadenie domov, doprava

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: spredu pomaľované domy

B: menej hluku

C: viac obyvateľov a sídlisk

D: menej dopravných prostriedkov