Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 3

B: 8

C: 7

D: 9

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Košickom kraji

B: Nitrianskom kraji

C: Bratislavskom kraji

D: Prešovskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Prešov

C: Nitra

D: Košice


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 79 okresov

B: 89 okresov

C: 97 okresov

D: 98 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Vranov nad Topľou

B: Košice

C: Bratislava

D: Prešov

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a lazy

B: dediny a kopanice

C: lazy a kopanice

D: dediny a mestá


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: osada

B: kopanica

C: mesto

D: dedina

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopanica

B: dedina

C: osada

D: mesto

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: sú poľnohospodárske práce

B: je doprava

C: je priemysel

D: je práca v závodoch


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: veľa zelene a zdravé prostredie

B: kultúrne a športové podujatia

C: možnosť zamestnania

D: supermarkety

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: nižšia kriminalita

B: spolužitie obyvateľov

C: čisté životné prostredie

D: malá možnosť zamestnanť sa

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 2 000 obyvateľov

B: 3 000 obyvateľov

C: 5 000 obyvateľov

D: 4 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 10 tisíc obyvateľov

B: 20 tisíc obyvateľov

C: 30 tisíc obyvateľov

D: 50 tisícc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

B: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

D: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: nad 70 tisíc obyvateľov

B: nad 50 tisíc obyvateľov

C: nad 100 tisíc obyvavteľov

D: 150 tisíc obyvateľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Bratislava a Prešov

B: Košice a Prešov

C: Košice a Žilina

D: Bratislava a Košice

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: veľa zelene

B: čisté životné prostredie

C: nižšia kriminalita a doprava

D: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: možnosti kultúrnych podujatí

B: nákupné centrá

C: znečistené ovzdušie a hluk

D: stredné a vysoké školy


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: zariadenie domov a elektrina

B: školy, zariadenie domov, doprava

C: vodovod, elektrina , autobusová doprava

D: vodovod a nové domy

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: viac obyvateľov a sídlisk

B: menej hluku

C: menej dopravných prostriedkov

D: spredu pomaľované domy