Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 3

B: 9

C: 7

D: 8

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Nitrianskom kraji

B: Bratislavskom kraji

C: Prešovskom kraji

D: Košickom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Košice

B: Prešov

C: Nitra

D: Bratislava


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 97 okresov

B: 98 okresov

C: 79 okresov

D: 89 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Košice

B: Vranov nad Topľou

C: Prešov

D: Bratislava

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: lazy a kopanice

B: dediny a mestá

C: dediny a kopanice

D: dediny a lazy


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dedina

B: mesto

C: kopanica

D: osada

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dedina

B: osada

C: kopanica

D: mesto

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je priemysel

B: sú poľnohospodárske práce

C: je doprava

D: je práca v závodoch


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: veľa zelene a zdravé prostredie

B: možnosť zamestnania

C: kultúrne a športové podujatia

D: supermarkety

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: čisté životné prostredie

B: nižšia kriminalita

C: malá možnosť zamestnanť sa

D: spolužitie obyvateľov

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 5 000 obyvateľov

B: 3 000 obyvateľov

C: 2 000 obyvateľov

D: 4 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 50 tisícc obyvateľov

B: 10 tisíc obyvateľov

C: 20 tisíc obyvateľov

D: 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

B: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

C: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

D: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: 150 tisíc obyvateľov

B: nad 100 tisíc obyvavteľov

C: nad 50 tisíc obyvateľov

D: nad 70 tisíc obyvateľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Košice a Žilina

B: Bratislava a Košice

C: Košice a Prešov

D: Bratislava a Prešov

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: nižšia kriminalita a doprava

B: čisté životné prostredie

C: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

D: veľa zelene

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: znečistené ovzdušie a hluk

B: možnosti kultúrnych podujatí

C: stredné a vysoké školy

D: nákupné centrá


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: školy, zariadenie domov, doprava

B: zariadenie domov a elektrina

C: vodovod a nové domy

D: vodovod, elektrina , autobusová doprava

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: viac obyvateľov a sídlisk

B: menej hluku

C: menej dopravných prostriedkov

D: spredu pomaľované domy