Úloha č. 1

Koľko samosprávnych krajov je na Slovensku?

A
B
C
D

A: 8

B: 9

C: 3

D: 7

Úloha č. 2

Žijeme v

A
B
C
D

A: Prešovskom kraji

B: Bratislavskom kraji

C: Košickom kraji

D: Nitrianskom kraji

Úloha č. 3

Naše krajské mesto je

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Košice

C: Prešov

D: Nitra


Úloha č. 4

Na Slovensku je

A
B
C
D

A: 79 okresov

B: 89 okresov

C: 98 okresov

D: 97 okresov

Úloha č. 5

Naše okresné mesto je

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Vranov nad Topľou

C: Košice

D: Prešov

Úloha č. 6

Ľudské sídla sa podľa počtu obyvateľov delia na:

A
B
C
D

A: dediny a kopanice

B: lazy a kopanice

C: dediny a mestá

D: dediny a lazy


Úloha č. 7

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kopanica

B: mesto

C: osada

D: dedina

Úloha č. 8

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dedina

B: osada

C: mesto

D: kopanica

Úloha č. 9

Hlavnou činnosťou ľudí na dedine

A
B
C
D

A: je priemysel

B: je doprava

C: sú poľnohospodárske práce

D: je práca v závodoch


Úloha č. 10

Výhodou bývania na dedine je

A
B
C
D

A: kultúrne a športové podujatia

B: možnosť zamestnania

C: supermarkety

D: veľa zelene a zdravé prostredie

Úloha č. 11

Nevýhodou býania na dedine je

A
B
C
D

A: malá možnosť zamestnanť sa

B: čisté životné prostredie

C: spolužitie obyvateľov

D: nižšia kriminalita

Úloha č. 12

Mesto je sídlo, ktoré má viac ako

A
B
C
D

A: 2 000 obyvateľov

B: 4 000 obyvateľov

C: 5 000 obyvateľov

D: 3 000 obyvateľov


Úloha č. 13

Malé mestá majú do

A
B
C
D

A: 20 tisíc obyvateľov

B: 50 tisícc obyvateľov

C: 10 tisíc obyvateľov

D: 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 14

Stredne veľké mestá majú

A
B
C
D

A: od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov

B: od 50 tisíc do 100 tisíc obyvateľov

C: od 50 tisíc do 70 tisíc obyvateľov

D: od 10 tisíc do 30 tisíc obyvateľov

Úloha č. 15

Veľkomestá majú

A
B
C
D

A: 150 tisíc obyvateľov

B: nad 50 tisíc obyvateľov

C: nad 70 tisíc obyvateľov

D: nad 100 tisíc obyvavteľov


Úloha č. 16

Slovenské veľkomestá sú

A
B
C
D

A: Košice a Prešov

B: Bratislava a Košice

C: Bratislava a Prešov

D: Košice a Žilina

Úloha č. 17

Výhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: čisté životné prostredie

B: možnosť zamestnania a rôznych podujatí

C: nižšia kriminalita a doprava

D: veľa zelene

Úloha č. 18

Nevýhodou bývania v meste je

A
B
C
D

A: nákupné centrá

B: znečistené ovzdušie a hluk

C: možnosti kultúrnych podujatí

D: stredné a vysoké školy


Úloha č. 19

Čo výrazne zmenilo život na dedine pred 50 rokmi?

A
B
C
D

A: vodovod, elektrina , autobusová doprava

B: vodovod a nové domy

C: zariadenie domov a elektrina

D: školy, zariadenie domov, doprava

Úloha č. 20

Súčasné mestá majú

A
B
C
D

A: menej dopravných prostriedkov

B: viac obyvateľov a sídlisk

C: menej hluku

D: spredu pomaľované domy