Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: konštitučné izoméry

C: tautoméry

D: optické izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: obsahujú C,H a iný prvok

C: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: reťazové izoméry

B: izoméry násobnej väzby

C: izoméry skupinové

D: tautomérne izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: sú tautomérne izoméry

B: nie sú voči sebe izoméry

C: izoméry polohy násobnej väzby

D: cis a trans izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: tautomérne

B: nie sú izoméry

C: reťazové

D: geometrické

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové konštitučné izoméry

B: nie sú izoméry

C: skupinové izoméry

D: polohové tautomérne izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne kovalentné

B: iónové

C: nepolárne iónové

D: polárne kovalentné

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len alkény

B: alkény, alkíny, arény

C: len alkány

D: len aromatické uhľovodíky

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: geometrické izoméry

C: reťazové izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zošikmenú konformáciu etánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu