Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: optické izoméry

B: konštitučné izoméry

C: tautoméry

D: konformačné izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: obsahujú polárne väzby

C: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

D: obsahujú C,H a iný prvok

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: reťazové izoméry

B: izoméry skupinové

C: tautomérne izoméry

D: izoméry násobnej väzby


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: cis a trans izoméry

C: nie sú voči sebe izoméry

D: sú tautomérne izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: geometrické

C: tautomérne

D: reťazové

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové tautomérne izoméry

B: skupinové izoméry

C: nie sú izoméry

D: polohové konštitučné izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne kovalentné

B: polárne kovalentné

C: iónové

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len alkény

B: len aromatické uhľovodíky

C: alkény, alkíny, arény

D: len alkány

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: reťazové izoméry

C: skupinové izoméry

D: geometrické izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

B: zošikmenú konformáciu etánu

C: vaničkovú konformáciu cyklohexánu

D: zákrytovú konformáciu etánu