Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: optické izoméry

B: konformačné izoméry

C: konštitučné izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

B: sú nenasýtené uhľovodíky

C: obsahujú polárne väzby

D: obsahujú C,H a iný prvok

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: tautomérne izoméry

B: reťazové izoméry

C: izoméry skupinové

D: izoméry násobnej väzby


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: cis a trans izoméry

B: nie sú voči sebe izoméry

C: sú tautomérne izoméry

D: izoméry polohy násobnej väzby

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: reťazové

C: tautomérne

D: geometrické

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: skupinové izoméry

B: polohové tautomérne izoméry

C: polohové konštitučné izoméry

D: nie sú izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne iónové

B: polárne kovalentné

C: nepolárne kovalentné

D: iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: alkény, alkíny, arény

B: len aromatické uhľovodíky

C: len alkány

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: reťazové izoméry

C: skupinové izoméry

D: geometrické izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: zošikmenú konformáciu etánu

B: zákrytovú konformáciu etánu

C: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu