Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konformačné izoméry

B: konštitučné izoméry

C: optické izoméry

D: tautoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: obsahujú C,H a iný prvok

B: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

C: obsahujú polárne väzby

D: sú nenasýtené uhľovodíky

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: izoméry skupinové

C: tautomérne izoméry

D: reťazové izoméry


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: sú tautomérne izoméry

C: nie sú voči sebe izoméry

D: cis a trans izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: tautomérne

B: geometrické

C: reťazové

D: nie sú izoméry

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: polohové konštitučné izoméry

C: polohové tautomérne izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: polárne kovalentné

B: nepolárne kovalentné

C: iónové

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len alkány

B: alkény, alkíny, arény

C: len aromatické uhľovodíky

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: skupinové izoméry

B: geometrické izoméry

C: nie sú izoméry

D: reťazové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

B: zošikmenú konformáciu etánu

C: zákrytovú konformáciu etánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu