Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: konštitučné izoméry

B: tautoméry

C: konformačné izoméry

D: optické izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: obsahujú polárne väzby

B: obsahujú C,H a iný prvok

C: sú nenasýtené uhľovodíky

D: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry násobnej väzby

B: reťazové izoméry

C: tautomérne izoméry

D: izoméry skupinové


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú voči sebe izoméry

B: izoméry polohy násobnej väzby

C: sú tautomérne izoméry

D: cis a trans izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: geometrické

B: nie sú izoméry

C: reťazové

D: tautomérne

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: skupinové izoméry

C: polohové tautomérne izoméry

D: polohové konštitučné izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: iónové

B: nepolárne kovalentné

C: polárne kovalentné

D: nepolárne iónové

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len aromatické uhľovodíky

B: alkény, alkíny, arény

C: len alkány

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: skupinové izoméry

C: reťazové izoméry

D: geometrické izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

B: zošikmenú konformáciu etánu

C: zákrytovú konformáciu etánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu