Úloha č. 1

Cyklohexán vytvára

A
B
C
D

A: optické izoméry

B: tautoméry

C: konformačné izoméry

D: konštitučné izoméry

Úloha č. 2

Alkány

A
B
C
D

A: sú nenasýtené uhľovodíky

B: obsahujú C,H a iný prvok

C: sú uhľovodíky nasýtené a môžu byť rozvetvené

D: obsahujú polárne väzby

Úloha č. 3

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: tautomérne izoméry

B: reťazové izoméry

C: izoméry skupinové

D: izoméry násobnej väzby


Úloha č. 4

Látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: izoméry polohy násobnej väzby

B: nie sú voči sebe izoméry

C: sú tautomérne izoméry

D: cis a trans izoméry

Úloha č. 5

Látky sú izoméry :

A
B
C
D

A: tautomérne

B: reťazové

C: geometrické

D: nie sú izoméry

Úloha č. 6

Uvedené látky sú voči sebe

A
B
C
D

A: polohové tautomérne izoméry

B: nie sú izoméry

C: polohové konštitučné izoméry

D: skupinové izoméry


Úloha č. 7

Väzby v alkánoch sú

A
B
C
D

A: nepolárne iónové

B: iónové

C: nepolárne kovalentné

D: polárne kovalentné

Úloha č. 8

Zo skupiny : alkány, alkény, alkíny, arény majú nenasýtenú väzbu

A
B
C
D

A: len aromatické uhľovodíky

B: len alkány

C: alkény, alkíny, arény

D: len alkény

Úloha č. 9

Reaktant a produkt Wohlerovej syntézy sú voči sebe :

A
B
C
D

A: nie sú izoméry

B: geometrické izoméry

C: skupinové izoméry

D: reťazové izoméry


Úloha č. 10

Nasledovné zobrazenie vyjadruje :

A
B
C
D

A: stoličkovú konformáciu cyklohexánu

B: zošikmenú konformáciu etánu

C: zákrytovú konformáciu etánu

D: vaničkovú konformáciu cyklohexánu