Úloha č. 1 (variant 1)

Označte nesprávne tvrdenie: K príznakom anémie nepatrí:

A
B
C
D

A: infekcia

B: bledá pokožka

C: dýchavičnosť

D: únava

Úloha č. 2 (variant 1)

Prenos kyslíka a živín zabezpečujú:

A
B
C
D

A: biele krvinky

B: červené krvinky

C: plazma

D: krvné doštičky

Úloha č. 3 (variant 1)

Pri zisťovaní zdroja krvácania pri anémii používame vyšetrenie:

A
B
C
D

A: vyšetrenie krvného obrazu

B: vyšetrenie stolice na OK

C: vyšetrenie stolice na parazity

D: vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálu


Úloha č. 4 (variant 1)

Pre DM I. typu nie sú charakteristické príznaky:

A
B
C
D

A: Nyktúria, bolesť brucha, polydipsia, dehydratácia a i.

B: Nechutenstvo, chudnutie, polyúria, glykozúria, únava a i.

C: Chudnutie, polyúria, glykozúria, únava, hyperglykémia a i.

D: Pruritus, obezita, glykozúria, oligúria, dehydratácia a i.

Úloha č. 5 (variant 1)

K neskorým špecifickým diabetickým komplikáciám zaraďujeme:

A
B
C
D

A: Angiopatiu, retinopatiu, infekciu močových ciest a i.

B: Parestéziu, hyperglykémiu, angiopatiu a i.

C: Neuropatiu, angiopatiu, hypoglykémiu a i.

D: Nefropatiu, angiopatiu, neuropatiu a i.

Úloha č. 6 (variant 1)

Označte príznaky hypoglykémie:

A
B
C
D

A: spotená koža, dezorientácia,vlčí hlad, smäd, tachykardia a i

B: vlčí hlad, spotená koža, kŕče, dezorientácia,bradykardia a i

C: Tras, tachykardia, vlčí hlad, spotená koža,dezorientácia a i

D: tachykardia,suchá koža,kŕče,dezorientácia,poruchy pamäti a i


Úloha č. 7 (variant 1)

Pojem ketonúria znamená:

A
B
C
D

A: Hladina cukru v moči

B: Hladina acetónu v moči

C: Hladina inzulínu v moči

D: Hladina acetónu v krvi

Úloha č. 8 (variant 1)

Označte správne tvrdenie: Pankreas vylučuje tieto hormóny:

A
B
C
D

A: glukagón, lipázu

B: glukagón, inzulín

C: trypsín, inzulín

D: inzulín, amylázu

Úloha č. 9 (variant 1)

Pojem polyúria znamená:

A
B
C
D

A: vylučovanie moču viac ako 2000 ml / 12 hodín

B: vylučovanie moču menej ako 3000 ml /24 hodín

C: vylučovanie moču viac ako 3000 ml /24 hodín

D: vylučovanie moču viac ako 3000 ml / 12 hodín


Úloha č. 10 (variant 1)

Ktorá komplikácia DM nastupuje behom niekoľkých minút?

A
B
C
D

A: hyperglykémia

B: hypoglykémia

C: angiopatia

D: retinopatia

Úloha č. 11 (variant 1)

Relatívny nedostatok inzulínu je charakteristický pre:

A
B
C
D

A: Diabetes mellitus 1. typu

B: Diabetes mellitus 2. typu

C: Poruchu glukózovej tolerancie

D: Sekundárny Diabetes mellitus

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi biochemické vyšetrenie moču patrí:

A
B
C
D

A: glykozúria, ketonúria, moč K+C

B: glykozúria, polydipsia, močový sediment

C: glykémia, ketonúria, močový sediment

D: glykozúria, ketonúria, močový sediment


Úloha č. 13 (variant 1)

Pri Diabetes mellitus 2. typu sa u pacientov vyskytujú tieto príznaky:

A
B
C
D

A: pruritus, polyúria, polydipsia, glykozúria a i.

B: pruritus, oligúria, polydipsia, glykozúria a i.

C: pruritus, polyúria, polydipsia, chudnutie a i.

D: pruritus, anúria, obezita, glykozúria a i.

Úloha č. 14 (variant 1)

Postprandiálna glykémia je:

A
B
C
D

A: zvýšená hladina cukrov v krvi po fyzickej námahe

B: zvýšená hladina cukrov v krvi nalačno

C: zvýšená hladina cukrov v moči po jedle

D: zvýšená hladina cukrov v krvi po jedle

Úloha č. 15 (variant 1)

Keď má pacient vlčí hlad, nervozitu a potí sa, rozvíja sa u neho:

A
B
C
D

A: hyperglykémia

B: hypoglykémia

C: diabetická retinopatia

D: diabetická neuropatia


Úloha č. 16 (variant 1)

Pri ktorej komplikácii DM podávame pacientovi vodu (vodu s minerálmi) cez ústa?

A
B
C
D

A: hyperglykémia

B: parestézia

C: diabetická noha

D: hypoglykémia

Úloha č. 17 (variant 1)

Pri sideropenickej anémii je príznak tachykardia. Čo tento pojem znamená?

A
B
C
D

A: zvýšená hodnota dychu nad 20/minútu

B: znížená hodnota tepu pod 60/minútu

C: zvýšená hodnota tepu nad 90/minútu

D: zvýšená hodnota tepu nad 80/minútu

Úloha č. 18 (variant 1)

Pri užívaní liekov obsahujúcich železo môže byť vylučovaná stolica:

A
B
C
D

A: vodnatá

B: tmavo čiernej farby

C: hnedej farby s prímesou čerstvej krvi

D: sivej farby


Úloha č. 1 (variant 2)

Označte nesprávne tvrdenie: K príznakom anémie nepatrí:

A
B
C
D

A: únava

B: infekcia

C: dýchavičnosť

D: bledá pokožka

Úloha č. 2 (variant 2)

Prenos kyslíka a živín zabezpečujú:

A
B
C
D

A: biele krvinky

B: červené krvinky

C: krvné doštičky

D: plazma

Úloha č. 3 (variant 2)

Pri zisťovaní zdroja krvácania pri anémii používame vyšetrenie:

A
B
C
D

A: vyšetrenie stolice na parazity

B: vyšetrenie stolice na OK

C: vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálu

D: vyšetrenie krvného obrazu


Úloha č. 4 (variant 2)

Pre DM I. typu nie sú charakteristické príznaky:

A
B
C
D

A: Nyktúria, bolesť brucha, polydipsia, dehydratácia a i.

B: Pruritus, obezita, glykozúria, oligúria, dehydratácia a i.

C: Chudnutie, polyúria, glykozúria, únava, hyperglykémia a i.

D: Nechutenstvo, chudnutie, polyúria, glykozúria, únava a i.

Úloha č. 5 (variant 2)

K neskorým špecifickým diabetickým komplikáciám zaraďujeme:

A
B
C
D

A: Angiopatiu, retinopatiu, infekciu močových ciest a i.

B: Parestéziu, hyperglykémiu, angiopatiu a i.

C: Neuropatiu, angiopatiu, hypoglykémiu a i.

D: Nefropatiu, angiopatiu, neuropatiu a i.

Úloha č. 6 (variant 2)

Označte príznaky hypoglykémie:

A
B
C
D

A: spotená koža, dezorientácia,vlčí hlad, smäd, tachykardia a i

B: vlčí hlad, spotená koža, kŕče, dezorientácia,bradykardia a i

C: tachykardia,suchá koža,kŕče,dezorientácia,poruchy pamäti a i

D: Tras, tachykardia, vlčí hlad, spotená koža,dezorientácia a i


Úloha č. 7 (variant 2)

Pojem ketonúria znamená:

A
B
C
D

A: Hladina inzulínu v moči

B: Hladina acetónu v moči

C: Hladina cukru v moči

D: Hladina acetónu v krvi

Úloha č. 8 (variant 2)

Označte správne tvrdenie: Pankreas vylučuje tieto hormóny:

A
B
C
D

A: trypsín, inzulín

B: glukagón, inzulín

C: glukagón, lipázu

D: inzulín, amylázu

Úloha č. 9 (variant 2)

Pojem polyúria znamená:

A
B
C
D

A: vylučovanie moču viac ako 3000 ml /24 hodín

B: vylučovanie moču menej ako 3000 ml /24 hodín

C: vylučovanie moču viac ako 2000 ml / 12 hodín

D: vylučovanie moču viac ako 3000 ml / 12 hodín


Úloha č. 10 (variant 2)

Ktorá komplikácia DM nastupuje behom niekoľkých minút?

A
B
C
D

A: hypoglykémia

B: hyperglykémia

C: angiopatia

D: retinopatia

Úloha č. 11 (variant 2)

Relatívny nedostatok inzulínu je charakteristický pre:

A
B
C
D

A: Sekundárny Diabetes mellitus

B: Diabetes mellitus 1. typu

C: Diabetes mellitus 2. typu

D: Poruchu glukózovej tolerancie

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi biochemické vyšetrenie moču patrí:

A
B
C
D

A: glykémia, ketonúria, močový sediment

B: glykozúria, ketonúria, moč K+C

C: glykozúria, polydipsia, močový sediment

D: glykozúria, ketonúria, močový sediment


Úloha č. 13 (variant 2)

Pri Diabetes mellitus 2. typu sa u pacientov vyskytujú tieto príznaky:

A
B
C
D

A: pruritus, polyúria, polydipsia, chudnutie a i.

B: pruritus, polyúria, polydipsia, glykozúria a i.

C: pruritus, oligúria, polydipsia, glykozúria a i.

D: pruritus, anúria, obezita, glykozúria a i.

Úloha č. 14 (variant 2)

Postprandiálna glykémia je:

A
B
C
D

A: zvýšená hladina cukrov v krvi po fyzickej námahe

B: zvýšená hladina cukrov v krvi nalačno

C: zvýšená hladina cukrov v moči po jedle

D: zvýšená hladina cukrov v krvi po jedle

Úloha č. 15 (variant 2)

Keď má pacient vlčí hlad, nervozitu a potí sa, rozvíja sa u neho:

A
B
C
D

A: diabetická neuropatia

B: diabetická retinopatia

C: hypoglykémia

D: hyperglykémia


Úloha č. 16 (variant 2)

Pri ktorej komplikácii DM podávame pacientovi vodu (vodu s minerálmi) cez ústa?

A
B
C
D

A: diabetická noha

B: parestézia

C: hypoglykémia

D: hyperglykémia

Úloha č. 17 (variant 2)

Pri sideropenickej anémii je príznak tachykardia. Čo tento pojem znamená?

A
B
C
D

A: znížená hodnota tepu pod 60/minútu

B: zvýšená hodnota dychu nad 20/minútu

C: zvýšená hodnota tepu nad 80/minútu

D: zvýšená hodnota tepu nad 90/minútu

Úloha č. 18 (variant 2)

Pri užívaní liekov obsahujúcich železo môže byť vylučovaná stolica:

A
B
C
D

A: tmavo čiernej farby

B: vodnatá

C: hnedej farby s prímesou čerstvej krvi

D: sivej farby