Úloha č. 1

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: they

B: he

C: she

D: it

Úloha č. 2

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: it

B: they

C: she

D: he

Úloha č. 3

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: it

B: they

C: she

D: he


Úloha č. 4

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: day

B: it

C: he

D: she

Úloha č. 5

I am Ben. ...... name is Ben

A
B
C
D

A: My

B: Their

C: His

D: Her

Úloha č. 6

You are Laura. ........ name is Laura.

A
B
C
D

A: My

B: His

C: Their

D: Your


Úloha č. 7

I and my brother are Taylors. ...... are Taylors.

A
B
C
D

A: Our

B: My

C: We

D: You

Úloha č. 8

He is Jack. .... name is Jack.

A
B
C
D

A: Her

B: His

C: Their

D: My

Úloha č. 9

They are Simpsons. ..... surname is Simpson.

A
B
C
D

A: He

B: His

C: Their

D: They


Úloha č. 10

The dog´s ball is in the garden. ...... ball is in the garden.

A
B
C
D

A: It

B: She

C: Our

D: Its