Úloha č. 1

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: they

B: it

C: he

D: she

Úloha č. 2

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: she

B: they

C: it

D: he

Úloha č. 3

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: they

B: it

C: she

D: he

Úloha č. 4

Vyber správne zámeno k obrázku

A
B
C
D

A: he

B: it

C: day

D: she

Úloha č. 5

I am Ben. ...... name is Ben

A
B
C
D

A: My

B: Her

C: Their

D: His

Úloha č. 6

You are Laura. ........ name is Laura.

A
B
C
D

A: His

B: Your

C: Their

D: My

Úloha č. 7

I and my brother are Taylors. ...... are Taylors.

A
B
C
D

A: Our

B: We

C: My

D: You

Úloha č. 8

He is Jack. .... name is Jack.

A
B
C
D

A: His

B: Their

C: My

D: Her

Úloha č. 9

They are Simpsons. ..... surname is Simpson.

A
B
C
D

A: They

B: His

C: He

D: Their

Úloha č. 10

The dog´s ball is in the garden. ...... ball is in the garden.

A
B
C
D

A: It

B: Its

C: She

D: Our