Úloha č. 1

Ako sa volá vodné dielo na Dunaji?

A
B
C
D

A: Zemplínska Šírava

B: Gabčíkovo

C: Liptovská Mara

D: Oravská priehrada

Úloha č. 2

Územie vytvorené ramenami riek Dunaj a Malý Duna j( na mape vyznačené červenou farbou) sa nazýva

A
B
C
D

A: Ovsený ostrov

B: Žitný ostrov

C: Pšeničný ostrov

D: Ražný ostrov

Úloha č. 3

Žitný ostrov sa nachádza na

A
B
C
D

A: juhovýchode Slovenska

B: juhozápade Slovenska

C: východe Slovenska

D: severozápade Slovenska


Úloha č. 4

Na 20 korunovej bankovke bol kedysi knieža Pribina. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území najstaršieho slovenského mesta. Je to mesto...

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Trenčín

C: Košice

D: Nitra

Úloha č. 5

Nad Nitrou sa týči známy vrch. Preto sa jej vraví mesto pod....

A
B
C
D

A: Tatrami

B: Zoborom

C: Ďumbierom

D: Chopkom

Úloha č. 6

Tieto krásne kone môžete vidieť v Národnom žrebčíne v......

A
B
C
D

A: Zlatých Moravciach

B: Štúrove

C: Topoľčiankach

D: Šali


Úloha č. 7

Park so vzácnymi druhmi rastlín - arborétum môžete navštíviť v ....

A
B
C
D

A: Veľkom Mederi

B: Tesárskych Mlyňanoch

C: Trenčianskych Tepliciach

D: Martine

Úloha č. 8

Archeologické nálezisko slovanského hradiska je v obci....

A
B
C
D

A: Bojná

B: Svätý Jur

C: Pezinok

D: Bojnice

Úloha č. 9

Mesto Prievidza leží v údolí rieky ....

A
B
C
D

A: Turiec

B: Dunaj

C: Malý Dunaj

D: Nitra


Úloha č. 10

Na obrázku z r. 1952 sú hornonitrianski baníci na ceste do práce. V ktorej z možností sú tri banské mestá?

A
B
C
D

A: Partizánske, Bojnice, Nováky

B: Bojnice, Prievidza, Handlová

C: Prievidza, Bojnice, Topoľčany

D: Prievidza, Nováky, Handlová

Úloha č. 11

Na obrázku je jeden z najkrajších zámkov na Slovensku. Nachádza sa v kúpeľnom meste , v ktorom je aj najstaršia ZOO na Slovensku.. Je to....

A
B
C
D

A: Bojnický zámok

B: Trenčiansky hrad

C: Oravský zámok

D: Nitriansky hrad

Úloha č. 12

Na obrázku je z kvetov vytvorený typický symbol jedného slovenského mesta. Je to mesto....

A
B
C
D

A: Nováky

B: Partizánske

C: Handlová

D: Prievidza