Úloha č. 1

Ako sa volá vodné dielo na Dunaji?

A
B
C
D

A: Gabčíkovo

B: Zemplínska Šírava

C: Oravská priehrada

D: Liptovská Mara

Úloha č. 2

Územie vytvorené ramenami riek Dunaj a Malý Duna j( na mape vyznačené červenou farbou) sa nazýva

A
B
C
D

A: Ovsený ostrov

B: Žitný ostrov

C: Pšeničný ostrov

D: Ražný ostrov

Úloha č. 3

Žitný ostrov sa nachádza na

A
B
C
D

A: juhozápade Slovenska

B: juhovýchode Slovenska

C: východe Slovenska

D: severozápade Slovenska


Úloha č. 4

Na 20 korunovej bankovke bol kedysi knieža Pribina. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území najstaršieho slovenského mesta. Je to mesto...

A
B
C
D

A: Trenčín

B: Košice

C: Bratislava

D: Nitra

Úloha č. 5

Nad Nitrou sa týči známy vrch. Preto sa jej vraví mesto pod....

A
B
C
D

A: Ďumbierom

B: Tatrami

C: Zoborom

D: Chopkom

Úloha č. 6

Tieto krásne kone môžete vidieť v Národnom žrebčíne v......

A
B
C
D

A: Topoľčiankach

B: Štúrove

C: Zlatých Moravciach

D: Šali


Úloha č. 7

Park so vzácnymi druhmi rastlín - arborétum môžete navštíviť v ....

A
B
C
D

A: Martine

B: Veľkom Mederi

C: Tesárskych Mlyňanoch

D: Trenčianskych Tepliciach

Úloha č. 8

Archeologické nálezisko slovanského hradiska je v obci....

A
B
C
D

A: Bojná

B: Svätý Jur

C: Pezinok

D: Bojnice

Úloha č. 9

Mesto Prievidza leží v údolí rieky ....

A
B
C
D

A: Nitra

B: Malý Dunaj

C: Dunaj

D: Turiec


Úloha č. 10

Na obrázku z r. 1952 sú hornonitrianski baníci na ceste do práce. V ktorej z možností sú tri banské mestá?

A
B
C
D

A: Prievidza, Bojnice, Topoľčany

B: Bojnice, Prievidza, Handlová

C: Prievidza, Nováky, Handlová

D: Partizánske, Bojnice, Nováky

Úloha č. 11

Na obrázku je jeden z najkrajších zámkov na Slovensku. Nachádza sa v kúpeľnom meste , v ktorom je aj najstaršia ZOO na Slovensku.. Je to....

A
B
C
D

A: Bojnický zámok

B: Nitriansky hrad

C: Oravský zámok

D: Trenčiansky hrad

Úloha č. 12

Na obrázku je z kvetov vytvorený typický symbol jedného slovenského mesta. Je to mesto....

A
B
C
D

A: Prievidza

B: Partizánske

C: Nováky

D: Handlová