Úloha č. 1

Ako sa volá vodné dielo na Dunaji?

A
B
C
D

A: Oravská priehrada

B: Zemplínska Šírava

C: Gabčíkovo

D: Liptovská Mara

Úloha č. 2

Územie vytvorené ramenami riek Dunaj a Malý Duna j( na mape vyznačené červenou farbou) sa nazýva

A
B
C
D

A: Žitný ostrov

B: Ražný ostrov

C: Pšeničný ostrov

D: Ovsený ostrov

Úloha č. 3

Žitný ostrov sa nachádza na

A
B
C
D

A: východe Slovenska

B: juhovýchode Slovenska

C: juhozápade Slovenska

D: severozápade Slovenska


Úloha č. 4

Na 20 korunovej bankovke bol kedysi knieža Pribina. Počas Veľkomoravskej ríše vládol na území najstaršieho slovenského mesta. Je to mesto...

A
B
C
D

A: Košice

B: Bratislava

C: Nitra

D: Trenčín

Úloha č. 5

Nad Nitrou sa týči známy vrch. Preto sa jej vraví mesto pod....

A
B
C
D

A: Tatrami

B: Ďumbierom

C: Zoborom

D: Chopkom

Úloha č. 6

Tieto krásne kone môžete vidieť v Národnom žrebčíne v......

A
B
C
D

A: Štúrove

B: Šali

C: Zlatých Moravciach

D: Topoľčiankach


Úloha č. 7

Park so vzácnymi druhmi rastlín - arborétum môžete navštíviť v ....

A
B
C
D

A: Trenčianskych Tepliciach

B: Veľkom Mederi

C: Tesárskych Mlyňanoch

D: Martine

Úloha č. 8

Archeologické nálezisko slovanského hradiska je v obci....

A
B
C
D

A: Bojnice

B: Pezinok

C: Bojná

D: Svätý Jur

Úloha č. 9

Mesto Prievidza leží v údolí rieky ....

A
B
C
D

A: Malý Dunaj

B: Turiec

C: Dunaj

D: Nitra


Úloha č. 10

Na obrázku z r. 1952 sú hornonitrianski baníci na ceste do práce. V ktorej z možností sú tri banské mestá?

A
B
C
D

A: Prievidza, Nováky, Handlová

B: Bojnice, Prievidza, Handlová

C: Prievidza, Bojnice, Topoľčany

D: Partizánske, Bojnice, Nováky

Úloha č. 11

Na obrázku je jeden z najkrajších zámkov na Slovensku. Nachádza sa v kúpeľnom meste , v ktorom je aj najstaršia ZOO na Slovensku.. Je to....

A
B
C
D

A: Trenčiansky hrad

B: Nitriansky hrad

C: Bojnický zámok

D: Oravský zámok

Úloha č. 12

Na obrázku je z kvetov vytvorený typický symbol jedného slovenského mesta. Je to mesto....

A
B
C
D

A: Prievidza

B: Handlová

C: Nováky

D: Partizánske