Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Jelšava

B: Viedeň

C: Košice

D: Svidník

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Bratislava

B: Košice

C: Trnava

D: Nitra

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Trnava

B: Komárno

C: Nová Baňa

D: Banska Bystrica