Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Viedeň

B: Jelšava

C: Svidník

D: Košice

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Bratislava

C: Košice

D: Nitra

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Nová Baňa

B: Banska Bystrica

C: Komárno

D: Trnava