Úloha č. 1

Druhé najväčšie mesto SR je:

A
B
C
D

A: Viedeň

B: Košice

C: Svidník

D: Jelšava

Úloha č. 2

Hlavné mesto Slovenska je:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Nitra

C: Bratislava

D: Košice

Úloha č. 3

Najstaršie slovenské mesto

A
B
C
D

A: Nová Baňa

B: Trnava

C: Banska Bystrica

D: Komárno