Úloha č. 1

Výťah stál na 3. poschodí. O chvíľu sa presunul nahor o 8 poschodí, potom dolu o 6 poschodí a znovu nadol o 7 poschodí. Na ktorom poschodí stojí teraz?

A
B
C
D

A: -2

B: 3

C: 1

D: -1

Úloha č. 2

Teplota večer bola 7,2 °C. Do rána klesla o 12,5°C. Aká teplota bola ráno?

A
B
C
D

A: - 5,3 °C

B: 5,3 °C

C: - 19,7 °C

D: 19,7 °C

Úloha č. 3

Súčet absolútnych hodnôt čísel -14 a -25 je

A
B
C
D

A: -39

B: -11

C: 11

D: 39

Úloha č. 4

Rozdiel absolútnych hodnôt čísel -15 a -23 je

A
B
C
D

A: -8

B: 38

C: 8

D: -38

Úloha č. 5

Vyber správne porovnanú dvojicu čísel

A
B
C
D

A: -27 < -29

B: -45 > -40

C: -18 < -23

D: -25 > -45

Úloha č. 6

Výsledok (hodnota číselného výrazu) 6 - 9 - 8 + 5 =

A
B
C
D

A: -11

B: -7

C: -15

D: -6

Úloha č. 7

Chýbajúce čísla v číselnom rade 11, 7, , -1, -5,  sú

A
B
C
D

A: 3 -9

B: 0 -10

C: -2 -7

D: 1 -8

Úloha č. 8

Výsledok (hodnota číselného výrazu) -3 - 9 - 11 + 8 =

A
B
C
D

A: -17

B: -16

C: -15

D: -14

Úloha č. 9

Vyber nesprávny výrok

A
B
C
D

A: Väčšie číslo na číselnej osi leží vpravo.

B: Menšie číslo na číselnej osi leží vpravo.

C: Súčet opačných čísel je vždy nula.

D: Absolútna hodnota čísla je vždy kladné číslo.

Úloha č. 10

Ktoré číslo je o 13 menšie ako (-39)?

A
B
C
D

A: -52

B: -42

C: -26

D: -16