Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom úmrtnosti

B: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

C: výsledkom pôrodnosti

D: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: pravoslávnej cirkvi

B: gréckokatolíckej

C: evanjelickej cirkvi

D: rímskokatolíckej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na severe Slovenska

B: na východe Slovenska

C: na juhu Slovenska

D: na západe Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: anurbácia

B: urbanizácia

C: konurbácia

D: suburbanizácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Vrbové

B: Dudince

C: Modrý Kameň

D: Smižany

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: na Liptove

B: na Záhorí

C: na Orave

D: v okolí Hriňovej a Detvy


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: mortalita

B: prirodzený prírastok

C: natalita

D: prirodzený úbytok

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Česi

B: Rusi

C: Rusíni

D: Ukrajinci

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 1867 obcí

B: 2891 obcí

C: 354 miest

D: 150 obcí


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1238

B: 859

C: 1415

D: 1113

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Nitra

C: Prešov

D: Žilina

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Smrdáky

B: Bardejov

C: Sliač

D: Nová Dubnica