Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

B: výsledkom pôrodnosti

C: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

D: výsledkom úmrtnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: rímskokatolíckej cirkvi

B: gréckokatolíckej

C: pravoslávnej cirkvi

D: evanjelickej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na východe Slovenska

B: na severe Slovenska

C: na západe Slovenska

D: na juhu Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: anurbácia

B: urbanizácia

C: konurbácia

D: suburbanizácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Smižany

B: Modrý Kameň

C: Dudince

D: Vrbové

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: na Liptove

B: na Orave

C: na Záhorí

D: v okolí Hriňovej a Detvy


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: natalita

B: prirodzený úbytok

C: mortalita

D: prirodzený prírastok

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Rusíni

B: Ukrajinci

C: Česi

D: Rusi

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 354 miest

B: 150 obcí

C: 1867 obcí

D: 2891 obcí


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1238

B: 1113

C: 859

D: 1415

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Žilina

B: Prešov

C: Nitra

D: Banská Bystrica

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Bardejov

B: Smrdáky

C: Nová Dubnica

D: Sliač