Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom úmrtnosti

B: výsledkom pôrodnosti

C: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

D: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: gréckokatolíckej

B: rímskokatolíckej cirkvi

C: evanjelickej cirkvi

D: pravoslávnej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na východe Slovenska

B: na severe Slovenska

C: na juhu Slovenska

D: na západe Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: urbanizácia

B: konurbácia

C: anurbácia

D: suburbanizácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Smižany

B: Modrý Kameň

C: Vrbové

D: Dudince

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: na Orave

B: v okolí Hriňovej a Detvy

C: na Záhorí

D: na Liptove


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: prirodzený úbytok

B: mortalita

C: natalita

D: prirodzený prírastok

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Česi

B: Rusíni

C: Ukrajinci

D: Rusi

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 354 miest

B: 1867 obcí

C: 150 obcí

D: 2891 obcí


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1415

B: 859

C: 1113

D: 1238

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Nitra

C: Žilina

D: Prešov

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Nová Dubnica

B: Smrdáky

C: Sliač

D: Bardejov