Úloha č. 1

Počet obyvateľov je:

A
B
C
D

A: výsledkom prirodzeného a mechanického pohybu

B: výsledkom pôrodnosti

C: výsledkom pôrodnosti a úmrtnosti

D: výsledkom úmrtnosti

Úloha č. 2

Najviac veriacich na Slovensku sa hlási k:

A
B
C
D

A: rímskokatolíckej cirkvi

B: pravoslávnej cirkvi

C: gréckokatolíckej

D: evanjelickej cirkvi

Úloha č. 3

Najvyššiu pôrodnosť dosahujú na Slovensku okresy:

A
B
C
D

A: na juhu Slovenska

B: na severe Slovenska

C: na západe Slovenska

D: na východe Slovenska


Úloha č. 4

Sťahovanie obyvateľov z miest na vidiek , kvôli obytnej funkcii sa nazýva:

A
B
C
D

A: anurbácia

B: urbanizácia

C: konurbácia

D: suburbanizácia

Úloha č. 5

Medzi mestá  SR nepatrí:

A
B
C
D

A: Dudince

B: Smižany

C: Modrý Kameň

D: Vrbové

Úloha č. 6

Vidiecke sídla delíme na kompaktné‚ a rozptýlené. Osamote stojace domy nazývané lazy nájdeme:

A
B
C
D

A: na Orave

B: v okolí Hriňovej a Detvy

C: na Liptove

D: na Záhorí


Úloha č. 7

Ak je úmrtnosť väčšia ako pôrodnosť nazýva sa to:

A
B
C
D

A: prirodzený úbytok

B: mortalita

C: prirodzený prírastok

D: natalita

Úloha č. 8

Medzi menšiny v národnostnom zložení obyvateľstva SR nepatria:

A
B
C
D

A: Česi

B: Rusíni

C: Ukrajinci

D: Rusi

Úloha č. 9

V roku 2020 bolo na Slovensku:

A
B
C
D

A: 354 miest

B: 150 obcí

C: 1867 obcí

D: 2891 obcí


Úloha č. 10

Najstarším mestom je Trnava, ktorej boli udelené privilégiá  mesta v roku:

A
B
C
D

A: 1415

B: 1238

C: 1113

D: 859

Úloha č. 11

Ktoré mesto po Bratislave a Košiciach sa počtom obyvateľov zaradilo medzi veľkomestá?

A
B
C
D

A: Žilina

B: Nitra

C: Prešov

D: Banská Bystrica

Úloha č. 12

Do zoznamu kúpeľných miest a obcí nezaraďujeme:

A
B
C
D

A: Nová Dubnica

B: Smrdáky

C: Sliač

D: Bardejov