Úloha č. 1

V akom roku bola škola dokončená a odovzdaná do užívania?

A
B
C
D

A: 1.november 1963

B: 1. august 1968

C: 3.júl 1987

D: 1.február 1952

Úloha č. 2

Koľko rokov bol riaditeľom Albert Zachar?

A
B
C
D

A: 6

B: 8

C: 2

D: 5

Úloha č. 3

Ako sa volal úspešný známy absolvent ktorý je moderátorom?

A
B
C
D

A: Igor Rataj

B: Filip Bureš

C: Martin Mička

D: Gregor Mareš


Úloha č. 4

Koľko žiakov za rok 1956/1957 bolo v triede 4.A?

A
B
C
D

A: 28

B: 19

C: 33

D: 25

Úloha č. 5

Od ktorého roku je riaditeľkou Mgr. Monika Dudinská

A
B
C
D

A: 1999

B: 2018

C: 2019

D: 2015