Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: kniha

B: obrázok v knihe

C: text v knihe

D: výtvarné dielo

Úloha č. 2 (variant 1)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: právo na napísanie knihy

B: autorské právo na knihu

C: kopírovaná kniha

D: kópia knihy

Úloha č. 3 (variant 1)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: ilustrátor

B: autor

C: maliar

D: výtvarník


Úloha č. 4 (variant 1)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: môžeme napísať takú istú knihu

B: môžeme si dielo kopírovať

C: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

D: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: písaná kniha

B: obrázková kniha s dlhým textom

C: obrázková kniha s krátkym textom

D: obrázková kniha pre najmenších

Úloha č. 6 (variant 1)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Homér

B: Harry Potter

C: Hevier

D: Sokrates


Úloha č. 7 (variant 1)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: na prvej strane

B: v tiráži

C: vždy na obálke

D: na zadnej strane

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cipár

B: Homér

C: Cyril

D: Cervantes

Úloha č. 9 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Svetozár Mydlo

B: Albín Brunovský

C: Martin Benka

D: Daniel Hevier


Úloha č. 10 (variant 1)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 70 rokov po smrti

B: celý život až po smrť

C: 70 rokov života

D: ešte 65 rokov po smrti

Úloha č. 11 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Ľudovít Fulla

C: Vincent Hložník

D: Albín Brunovský

Úloha č. 12 (variant 1)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: kupujem

B: ponúkam

C: nepredávam

D: predávam


Úloha č. 13 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Miroslav Cipár

B: Albín Brunovský

C: Martin Benka

D: Ľudovít Fulla

Úloha č. 14 (variant 1)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: áno, napísal veľa kníh

B: nie, bol dizajnér kníh

C: nie, bol zberateľom

D: nie, bol ilustrátor

Úloha č. 15 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Vincent Hložník

B: Ľudovít Fulla

C: Svetozár Mydlo

D: Daniel Hevier


Úloha č. 16 (variant 1)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 40 kníh

B: 100 kníh

C: jednu knihu

D: 60 kníh

Úloha č. 17 (variant 1)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obrázky

B: rozsah

C: obsah

D: písmo

Úloha č. 18 (variant 1)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: sa chcú utajiť

B: chcú zaujať

C: sa chcú zviditeľniť

D: sa chcú vysmievať


Úloha č. 19 (variant 1)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: rozsah knihy

B: veľkosť, šírka, tvar knihy

C: pútavosť a zaujímavosť knihy

D: obsah knihy

Úloha č. 20 (variant 1)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

B: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

C: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

D: hodnotenie knihy kritikmi

Úloha č. 21 (variant 1)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Pavol Dobšinský

C: Daniel Hevier

D: Antoine de Saint-Exupéry


Úloha č. 22 (variant 1)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: obsah knihy

B: koľko váži kniha

C: nič dôležité

D: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

Úloha č. 23 (variant 1)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: univerzity

B: vydavateľstvá

C: kníhkupectvá

D: knižnice

Úloha č. 24 (variant 1)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: áno

B: nie

C: vôbec nie

D: ilustráciou môže byť len maľba


Úloha č. 25 (variant 1)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

B: na Bienále ilustrácií Bratislavy

C: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

D: na veľtrh kníh v Bratislave

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: obrázok v knihe

B: výtvarné dielo

C: kniha

D: text v knihe

Úloha č. 2 (variant 2)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: právo na napísanie knihy

B: kopírovaná kniha

C: kópia knihy

D: autorské právo na knihu

Úloha č. 3 (variant 2)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: ilustrátor

B: autor

C: maliar

D: výtvarník


Úloha č. 4 (variant 2)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: môžeme si dielo kopírovať

B: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

C: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

D: môžeme napísať takú istú knihu

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha s krátkym textom

B: obrázková kniha s dlhým textom

C: písaná kniha

D: obrázková kniha pre najmenších

Úloha č. 6 (variant 2)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Homér

B: Harry Potter

C: Hevier

D: Sokrates


Úloha č. 7 (variant 2)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: vždy na obálke

B: na zadnej strane

C: na prvej strane

D: v tiráži

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cervantes

B: Homér

C: Cipár

D: Cyril

Úloha č. 9 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Svetozár Mydlo

C: Daniel Hevier

D: Martin Benka


Úloha č. 10 (variant 2)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 65 rokov po smrti

B: celý život až po smrť

C: 70 rokov života

D: ešte 70 rokov po smrti

Úloha č. 11 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Ľudovít Fulla

B: Martin Benka

C: Vincent Hložník

D: Albín Brunovský

Úloha č. 12 (variant 2)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: nepredávam

B: kupujem

C: ponúkam

D: predávam


Úloha č. 13 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Miroslav Cipár

B: Albín Brunovský

C: Martin Benka

D: Ľudovít Fulla

Úloha č. 14 (variant 2)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: nie, bol ilustrátor

B: áno, napísal veľa kníh

C: nie, bol dizajnér kníh

D: nie, bol zberateľom

Úloha č. 15 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Vincent Hložník

C: Svetozár Mydlo

D: Ľudovít Fulla


Úloha č. 16 (variant 2)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: jednu knihu

B: 40 kníh

C: 100 kníh

D: 60 kníh

Úloha č. 17 (variant 2)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obrázky

B: obsah

C: rozsah

D: písmo

Úloha č. 18 (variant 2)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: chcú zaujať

B: sa chcú zviditeľniť

C: sa chcú vysmievať

D: sa chcú utajiť


Úloha č. 19 (variant 2)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: veľkosť, šírka, tvar knihy

B: pútavosť a zaujímavosť knihy

C: obsah knihy

D: rozsah knihy

Úloha č. 20 (variant 2)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

B: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

C: hodnotenie knihy kritikmi

D: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

Úloha č. 21 (variant 2)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Daniel Hevier

C: Pavol Dobšinský

D: Antoine de Saint-Exupéry


Úloha č. 22 (variant 2)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: koľko váži kniha

B: obsah knihy

C: nič dôležité

D: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

Úloha č. 23 (variant 2)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: kníhkupectvá

B: vydavateľstvá

C: knižnice

D: univerzity

Úloha č. 24 (variant 2)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: nie

B: vôbec nie

C: áno

D: ilustráciou môže byť len maľba


Úloha č. 25 (variant 2)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

B: na veľtrh kníh v Bratislave

C: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

D: na Bienále ilustrácií Bratislavy