Úloha č. 1 (variant 1)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: kniha

B: obrázok v knihe

C: výtvarné dielo

D: text v knihe

Úloha č. 2 (variant 1)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: právo na napísanie knihy

B: kópia knihy

C: kopírovaná kniha

D: autorské právo na knihu

Úloha č. 3 (variant 1)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: maliar

B: autor

C: ilustrátor

D: výtvarník


Úloha č. 4 (variant 1)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

B: môžeme napísať takú istú knihu

C: môžeme si dielo kopírovať

D: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha s dlhým textom

B: obrázková kniha s krátkym textom

C: obrázková kniha pre najmenších

D: písaná kniha

Úloha č. 6 (variant 1)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Homér

B: Hevier

C: Harry Potter

D: Sokrates


Úloha č. 7 (variant 1)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: vždy na obálke

B: na zadnej strane

C: v tiráži

D: na prvej strane

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cyril

B: Homér

C: Cervantes

D: Cipár

Úloha č. 9 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Svetozár Mydlo

B: Daniel Hevier

C: Albín Brunovský

D: Martin Benka


Úloha č. 10 (variant 1)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: ešte 65 rokov po smrti

B: 70 rokov života

C: ešte 70 rokov po smrti

D: celý život až po smrť

Úloha č. 11 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Vincent Hložník

C: Ľudovít Fulla

D: Albín Brunovský

Úloha č. 12 (variant 1)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: predávam

B: nepredávam

C: kupujem

D: ponúkam


Úloha č. 13 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Martin Benka

B: Ľudovít Fulla

C: Miroslav Cipár

D: Albín Brunovský

Úloha č. 14 (variant 1)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: áno, napísal veľa kníh

B: nie, bol ilustrátor

C: nie, bol dizajnér kníh

D: nie, bol zberateľom

Úloha č. 15 (variant 1)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Ľudovít Fulla

B: Daniel Hevier

C: Vincent Hložník

D: Svetozár Mydlo


Úloha č. 16 (variant 1)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 100 kníh

B: 60 kníh

C: 40 kníh

D: jednu knihu

Úloha č. 17 (variant 1)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: obsah

B: písmo

C: rozsah

D: obrázky

Úloha č. 18 (variant 1)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: chcú zaujať

B: sa chcú vysmievať

C: sa chcú zviditeľniť

D: sa chcú utajiť


Úloha č. 19 (variant 1)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: veľkosť, šírka, tvar knihy

B: rozsah knihy

C: pútavosť a zaujímavosť knihy

D: obsah knihy

Úloha č. 20 (variant 1)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

B: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

C: hodnotenie knihy kritikmi

D: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

Úloha č. 21 (variant 1)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Antoine de Saint-Exupéry

C: Albín Brunovský

D: Pavol Dobšinský


Úloha č. 22 (variant 1)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: koľko váži kniha

B: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

C: nič dôležité

D: obsah knihy

Úloha č. 23 (variant 1)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: univerzity

B: knižnice

C: kníhkupectvá

D: vydavateľstvá

Úloha č. 24 (variant 1)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: áno

B: ilustráciou môže byť len maľba

C: nie

D: vôbec nie


Úloha č. 25 (variant 1)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: do ktoréhokoľvek kníhkupectva

B: na veľtrh kníh v Bratislave

C: na Bienále ilustrácií Bratislavy

D: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo je ilustrácia?

A
B
C
D

A: kniha

B: obrázok v knihe

C: text v knihe

D: výtvarné dielo

Úloha č. 2 (variant 2)

Čo je copyright?

A
B
C
D

A: kópia knihy

B: právo na napísanie knihy

C: autorské právo na knihu

D: kopírovaná kniha

Úloha č. 3 (variant 2)

Ako sa nazýva ten, kto robí ilustrácie?

A
B
C
D

A: ilustrátor

B: maliar

C: autor

D: výtvarník


Úloha č. 4 (variant 2)

Akú úlohu má copyright?

A
B
C
D

A: autor si nechráni právo na dielo alebo výrobok

B: môžeme si dielo kopírovať

C: môžeme napísať takú istú knihu

D: autor si chráni právo na dielo alebo výrobok

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je leporelo?

A
B
C
D

A: obrázková kniha s krátkym textom

B: obrázková kniha s dlhým textom

C: písaná kniha

D: obrázková kniha pre najmenších

Úloha č. 6 (variant 2)

Jedným z prvých autorov, ktorých poznáme, je...

A
B
C
D

A: Homér

B: Hevier

C: Sokrates

D: Harry Potter


Úloha č. 7 (variant 2)

Meno ilustrátora býva uvedené ...

A
B
C
D

A: na zadnej strane

B: v tiráži

C: na prvej strane

D: vždy na obálke

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorý autor ako prvý uviedol svoj copyright?

A
B
C
D

A: Cyril

B: Cipár

C: Cervantes

D: Homér

Úloha č. 9 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje realistická maľba a precízne stvárnenie, sa volá...

A
B
C
D

A: Daniel Hevier

B: Svetozár Mydlo

C: Martin Benka

D: Albín Brunovský


Úloha č. 10 (variant 2)

Koľko rokov trvá copyright autora?

A
B
C
D

A: 70 rokov života

B: ešte 65 rokov po smrti

C: ešte 70 rokov po smrti

D: celý život až po smrť

Úloha č. 11 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizujú ľudové ornamenty a rozprávkovosť, sa volá...

A
B
C
D

A: Vincent Hložník

B: Ľudovít Fulla

C: Martin Benka

D: Albín Brunovský

Úloha č. 12 (variant 2)

Čo znamená slovo "oferujem"?

A
B
C
D

A: nepredávam

B: kupujem

C: predávam

D: ponúkam


Úloha č. 13 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého charakterizuje pevná linka a vtipnosť kresieb (veľryba ako parník), sa volá...

A
B
C
D

A: Miroslav Cipár

B: Martin Benka

C: Ľudovít Fulla

D: Albín Brunovský

Úloha č. 14 (variant 2)

Bol Pavol Dobšinský autorom v pravom zmysle slova?

A
B
C
D

A: áno, napísal veľa kníh

B: nie, bol zberateľom

C: nie, bol dizajnér kníh

D: nie, bol ilustrátor

Úloha č. 15 (variant 2)

Ilustrátor, ktorého kresieb sa môžu deti báť, sa volá...

A
B
C
D

A: Vincent Hložník

B: Svetozár Mydlo

C: Daniel Hevier

D: Ľudovít Fulla


Úloha č. 16 (variant 2)

Daniel Hevier napísal pre deti...

A
B
C
D

A: 40 kníh

B: jednu knihu

C: 60 kníh

D: 100 kníh

Úloha č. 17 (variant 2)

Typograf je človek, ktorý má v knihe na starosti...

A
B
C
D

A: rozsah

B: obrázky

C: obsah

D: písmo

Úloha č. 18 (variant 2)

Pseudonym si dávajú autori vtedy, keď...

A
B
C
D

A: chcú zaujať

B: sa chcú vysmievať

C: sa chcú zviditeľniť

D: sa chcú utajiť


Úloha č. 19 (variant 2)

Formát knihy je...

A
B
C
D

A: obsah knihy

B: rozsah knihy

C: pútavosť a zaujímavosť knihy

D: veľkosť, šírka, tvar knihy

Úloha č. 20 (variant 2)

Prechyľovanie je ...

A
B
C
D

A: odoberanie ženským priezviskám koncovku - ová

B: používanie mužského tvaru priezvisk pri ženských autorkách

C: pridávanie ženským priezviskám koncovku -ová

D: hodnotenie knihy kritikmi

Úloha č. 21 (variant 2)

Ktorý zo známych autorov si ilustroval svoju knihu sám?

A
B
C
D

A: Albín Brunovský

B: Pavol Dobšinský

C: Antoine de Saint-Exupéry

D: Daniel Hevier


Úloha č. 22 (variant 2)

V tiráži sa dozvieme...

A
B
C
D

A: nič dôležité

B: všetky dôležité údaje o knihe - autor, vydavateľ, ilustrátor

C: koľko váži kniha

D: obsah knihy

Úloha č. 23 (variant 2)

Ako sa nazývajú ustanovizne, ktoré vydávajú knihy?

A
B
C
D

A: knižnice

B: univerzity

C: vydavateľstvá

D: kníhkupectvá

Úloha č. 24 (variant 2)

Môže byť fotografia ilustráciou?

A
B
C
D

A: ilustráciou môže byť len maľba

B: nie

C: vôbec nie

D: áno


Úloha č. 25 (variant 2)

Ak si chce autor vybrať ilustrátora pre svoju knihu, kam pôjde?

A
B
C
D

A: na Bienále ilustrácií Bratislavy

B: do Slovenskej národnej galérie v Bratislave

C: na veľtrh kníh v Bratislave

D: do ktoréhokoľvek kníhkupectva