Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: na povrchu kĺbov

B: medzi kosťami

C: vo vnútri dutých kostí

D: na konci niektorých kostí

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: okostice

B: z väziva

C: kostnej drene

D: hubovitého kostného tkaniva

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: hubovité kostné tkanivo

B: okostica

C: súdržné kostné tkanivo

D: kostná dreň


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: lopatka

B: pätová kosť

C: krížová kosť

D: hrudná kosť

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: sánka a čelová kosť

B: jazylka a klinová kosť

C: čelusť a čelová kosť

D: nosová kosť a čelusť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 33-34

B: 32 - 33

C: 35 - 36

D: 31 - 32


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: spánková a temenná kosť

B: temenná a záhlavná kosť

C: klinová a spánková kosť

D: spánková a záhlavná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: lopatka a nosič

B: lopatka a hrudná kosť

C: nosič a čapovec

D: lopatka a kľúčna kosť

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: ramenná kosť a lakťový kĺb

B: ramenná kosť a bedrový kĺb

C: lakťová kosť a lakťový kĺb

D: lakťový kĺb a vretenná kosť


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: kľúčna kosť

B: stehnová kosť

C: ihlica

D: sánka

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: panvová, lonová a sedacia kosť

B: bedrová, lonová a sedacia kosť

C: bedrová, sedacia a panvová kosť

D: panvová, bedrová a lonová kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: píšťala a priehlavkové kosti

B: píšťala a predpriehlavkové kosti

C: ihlica a články prstov

D: ihlica a predpriehlavkové kosti