Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: vo vnútri dutých kostí

B: na povrchu kĺbov

C: na konci niektorých kostí

D: medzi kosťami

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: okostice

B: z väziva

C: hubovitého kostného tkaniva

D: kostnej drene

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: hubovité kostné tkanivo

B: súdržné kostné tkanivo

C: kostná dreň

D: okostica


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: pätová kosť

B: lopatka

C: krížová kosť

D: hrudná kosť

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: čelusť a čelová kosť

B: sánka a čelová kosť

C: nosová kosť a čelusť

D: jazylka a klinová kosť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 33-34

B: 31 - 32

C: 35 - 36

D: 32 - 33


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: temenná a záhlavná kosť

B: spánková a temenná kosť

C: klinová a spánková kosť

D: spánková a záhlavná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: lopatka a hrudná kosť

B: lopatka a kľúčna kosť

C: lopatka a nosič

D: nosič a čapovec

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: ramenná kosť a bedrový kĺb

B: lakťový kĺb a vretenná kosť

C: ramenná kosť a lakťový kĺb

D: lakťová kosť a lakťový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: sánka

B: stehnová kosť

C: ihlica

D: kľúčna kosť

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: panvová, lonová a sedacia kosť

B: bedrová, sedacia a panvová kosť

C: bedrová, lonová a sedacia kosť

D: panvová, bedrová a lonová kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: píšťala a predpriehlavkové kosti

B: ihlica a články prstov

C: píšťala a priehlavkové kosti

D: ihlica a predpriehlavkové kosti