Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: vo vnútri dutých kostí

B: na povrchu kĺbov

C: na konci niektorých kostí

D: medzi kosťami

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: kostnej drene

B: z väziva

C: hubovitého kostného tkaniva

D: okostice

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: kostná dreň

B: hubovité kostné tkanivo

C: súdržné kostné tkanivo

D: okostica


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: hrudná kosť

B: lopatka

C: pätová kosť

D: krížová kosť

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: čelusť a čelová kosť

B: sánka a čelová kosť

C: jazylka a klinová kosť

D: nosová kosť a čelusť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 35 - 36

B: 33-34

C: 31 - 32

D: 32 - 33


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: spánková a záhlavná kosť

B: spánková a temenná kosť

C: temenná a záhlavná kosť

D: klinová a spánková kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: lopatka a hrudná kosť

B: lopatka a nosič

C: lopatka a kľúčna kosť

D: nosič a čapovec

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: ramenná kosť a lakťový kĺb

B: lakťová kosť a lakťový kĺb

C: lakťový kĺb a vretenná kosť

D: ramenná kosť a bedrový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: kľúčna kosť

B: stehnová kosť

C: sánka

D: ihlica

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: bedrová, lonová a sedacia kosť

B: panvová, bedrová a lonová kosť

C: bedrová, sedacia a panvová kosť

D: panvová, lonová a sedacia kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: ihlica a články prstov

B: ihlica a predpriehlavkové kosti

C: píšťala a priehlavkové kosti

D: píšťala a predpriehlavkové kosti