Úloha č. 1

Chrupka je mäkká a pružná. Kde sa nenachádza?

A
B
C
D

A: medzi kosťami

B: vo vnútri dutých kostí

C: na konci niektorých kostí

D: na povrchu kĺbov

Úloha č. 2

Do dĺžky rastie kosť rastovou chrupkou a do šírky z:

A
B
C
D

A: z väziva

B: hubovitého kostného tkaniva

C: okostice

D: kostnej drene

Úloha č. 3

Pomenuj časť kosti, ktorá je označená číslom 3

A
B
C
D

A: súdržné kostné tkanivo

B: okostica

C: hubovité kostné tkanivo

D: kostná dreň


Úloha č. 4

Zrastením kostí kostným tkanivom vzniká:

A
B
C
D

A: pätová kosť

B: hrudná kosť

C: krížová kosť

D: lopatka

Úloha č. 5

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 7 a 1

A
B
C
D

A: jazylka a klinová kosť

B: nosová kosť a čelusť

C: čelusť a čelová kosť

D: sánka a čelová kosť

Úloha č. 6

Z koľkých stavcov je zložená chrbtica priemerného človeka

A
B
C
D

A: 33-34

B: 32 - 33

C: 35 - 36

D: 31 - 32


Úloha č. 7

Ako nazývame kosti zobrazené číslami 4 a 2

A
B
C
D

A: klinová a spánková kosť

B: spánková a záhlavná kosť

C: temenná a záhlavná kosť

D: spánková a temenná kosť

Úloha č. 8

Pletenec hornej končatiny tvorí:

A
B
C
D

A: lopatka a hrudná kosť

B: lopatka a kľúčna kosť

C: lopatka a nosič

D: nosič a čapovec

Úloha č. 9

Aká kosť je A a aký kĺb je B

A
B
C
D

A: lakťová kosť a lakťový kĺb

B: ramenná kosť a bedrový kĺb

C: lakťový kĺb a vretenná kosť

D: ramenná kosť a lakťový kĺb


Úloha č. 10

Ktorá kosť nepatrí medzi dlhé kosti?

A
B
C
D

A: ihlica

B: sánka

C: kľúčna kosť

D: stehnová kosť

Úloha č. 11

Pletenec dolnej končatiny tvorí panva, ktorá vznikla spojením kostí. Akých?

A
B
C
D

A: bedrová, sedacia a panvová kosť

B: panvová, lonová a sedacia kosť

C: panvová, bedrová a lonová kosť

D: bedrová, lonová a sedacia kosť

Úloha č. 12

Aká kosť je C a aké sú D

A
B
C
D

A: píšťala a predpriehlavkové kosti

B: ihlica a predpriehlavkové kosti

C: ihlica a články prstov

D: píšťala a priehlavkové kosti