Úloha č. 1

Ich

A
B
C
D

A: bist Peter.

B: sein Peter.

C: bin Peter.

D: ist Peter.

Úloha č. 2

Wie alt

A
B
C
D

A: ist du?

B: bin sie?

C: bist du?

D: bin er?

Úloha č. 3

Wer

A
B
C
D

A: ist du?

B: bin er?

C: ist ich?

D: bist du ?


Úloha č. 4

Was ist richtig?

A
B
C
D

A: Er heisse Martin.

B: Ich heisse Martin.

C: Sie heisse Maria.

D: Ich heisst Maria.

Úloha č. 5

Sie

A
B
C
D

A: heiss Petra.

B: heisst Petra.

C: Petra heisst.

D: heisse Petra.

Úloha č. 6

sechs plus drei ist

A
B
C
D

A: elf

B: neun

C: nein

D: ja


Úloha č. 7

drei mal drei ist

A
B
C
D

A: ein

B: nein

C: neun

D: sechs

Úloha č. 8

drei plus drei ist

A
B
C
D

A: neun

B: nein

C: null

D: sechs