Úloha č. 1

Ich

A
B
C
D

A: bist Peter.

B: sein Peter.

C: ist Peter.

D: bin Peter.

Úloha č. 2

Wie alt

A
B
C
D

A: bist du?

B: ist du?

C: bin er?

D: bin sie?

Úloha č. 3

Wer

A
B
C
D

A: bin er?

B: ist ich?

C: ist du?

D: bist du ?


Úloha č. 4

Was ist richtig?

A
B
C
D

A: Er heisse Martin.

B: Sie heisse Maria.

C: Ich heisst Maria.

D: Ich heisse Martin.

Úloha č. 5

Sie

A
B
C
D

A: heisst Petra.

B: heiss Petra.

C: Petra heisst.

D: heisse Petra.

Úloha č. 6

sechs plus drei ist

A
B
C
D

A: ja

B: elf

C: nein

D: neun


Úloha č. 7

drei mal drei ist

A
B
C
D

A: neun

B: nein

C: ein

D: sechs

Úloha č. 8

drei plus drei ist

A
B
C
D

A: nein

B: neun

C: null

D: sechs