Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: enterorágiu

B: melénu

C: acholickú stolicu

D: zápchu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: hromadenie melanínu v pigmentových névach

B: celkový nedostatok melanínu

C: miestny nedostatok pigmentu melanínu

D: miestny nedostatok melatonínu

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine

B: voľná tekutina v žalúdku

C: voľná tekutina v pečeni

D: voľná tekutina v dutine brušnej


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

B: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

C: krvácanie z dolnej časti GIT-u

D: krvácanie z hornej časti GIT-u

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým (ťažkým) výdychom

B: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

C: sťaženým (ťažkým) nádychom

D: sťaženým dýchaním pri námahe

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: enterorágia

B: hemateméza

C: hemoptoe

D: hemoptýza


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

B: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

C: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

D: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: akútny infarkt myokardu

B: hypertenzia

C: bradykardia

D: palpitácia

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: žlč

B: urobilinogén

C: biliverdín

D: bilirubín


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: žltačku

B: erytém

C: cyanózu

D: vitiligo

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: somnolencia

B: synkopa

C: mdloba

D: kolaps

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

B: bolestivé močenie

C: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: vykašľanie krvi

B: rozpustenie spúta

C: vracanie krvi

D: vykašľanie spúta

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: hladkého svalstva

B: kostrového svalstva

C: nervov

D: priečne pruhovaného svalstva

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: je charakteristický u starých ľudí

B: je prítomný pri cukrovke

C: sa nazýva polydipsia

D: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: sivá, sivo biela

B: s prímesou čerstvej krvi

C: hnedá

D: s prímesou natrávenej krvi

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: strata vlasov

B: sekundárne ochlpenie

C: zhrubnutie vlasov

D: nadmerné ochlpenie

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: bielkoviny

B: cukry

C: vitamíny

D: tuky


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvalitatívne poruchy vedomia

B: kvalitatívne poruchy bezvedomia

C: kvantitatívne poruchy bezvedomia

D: kvantitatívne poruchy vedomia