Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: enterorágiu

B: acholickú stolicu

C: melénu

D: zápchu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: miestny nedostatok pigmentu melanínu

B: celkový nedostatok melanínu

C: miestny nedostatok melatonínu

D: hromadenie melanínu v pigmentových névach

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v pečeni

B: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine

C: voľná tekutina v dutine brušnej

D: voľná tekutina v žalúdku


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: krvácanie z dolnej časti GIT-u

B: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

C: krvácanie z hornej časti GIT-u

D: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým dýchaním pri námahe

B: sťaženým (ťažkým) výdychom

C: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

D: sťaženým (ťažkým) nádychom

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: hemateméza

B: hemoptýza

C: hemoptoe

D: enterorágia


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

B: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: hypertenzia

B: palpitácia

C: akútny infarkt myokardu

D: bradykardia

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: urobilinogén

B: bilirubín

C: biliverdín

D: žlč


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: erytém

B: vitiligo

C: cyanózu

D: žltačku

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: synkopa

B: somnolencia

C: mdloba

D: kolaps

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

B: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

D: bolestivé močenie


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: vykašľanie krvi

B: vykašľanie spúta

C: vracanie krvi

D: rozpustenie spúta

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: priečne pruhovaného svalstva

B: kostrového svalstva

C: hladkého svalstva

D: nervov

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: je prítomný pri cukrovke

B: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus

C: je charakteristický u starých ľudí

D: sa nazýva polydipsia


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: hnedá

B: s prímesou čerstvej krvi

C: s prímesou natrávenej krvi

D: sivá, sivo biela

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: zhrubnutie vlasov

B: strata vlasov

C: nadmerné ochlpenie

D: sekundárne ochlpenie

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: bielkoviny

B: vitamíny

C: cukry

D: tuky


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvantitatívne poruchy vedomia

B: kvalitatívne poruchy vedomia

C: kvalitatívne poruchy bezvedomia

D: kvantitatívne poruchy bezvedomia