Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: enterorágiu

B: zápchu

C: acholickú stolicu

D: melénu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: miestny nedostatok pigmentu melanínu

B: miestny nedostatok melatonínu

C: hromadenie melanínu v pigmentových névach

D: celkový nedostatok melanínu

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v pečeni

B: voľná tekutina v dutine brušnej

C: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine

D: voľná tekutina v žalúdku


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

B: krvácanie z dolnej časti GIT-u

C: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

D: krvácanie z hornej časti GIT-u

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým (ťažkým) nádychom

B: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

C: sťaženým dýchaním pri námahe

D: sťaženým (ťažkým) výdychom

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: hemateméza

B: hemoptýza

C: hemoptoe

D: enterorágia


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

B: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: palpitácia

B: akútny infarkt myokardu

C: hypertenzia

D: bradykardia

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: biliverdín

B: žlč

C: urobilinogén

D: bilirubín


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: žltačku

B: vitiligo

C: cyanózu

D: erytém

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: kolaps

B: somnolencia

C: synkopa

D: mdloba

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: bolestivé močenie

B: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

C: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: vykašľanie krvi

B: rozpustenie spúta

C: vykašľanie spúta

D: vracanie krvi

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: priečne pruhovaného svalstva

B: hladkého svalstva

C: kostrového svalstva

D: nervov

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: je prítomný pri cukrovke

B: je charakteristický u starých ľudí

C: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus

D: sa nazýva polydipsia


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: s prímesou čerstvej krvi

B: s prímesou natrávenej krvi

C: hnedá

D: sivá, sivo biela

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: zhrubnutie vlasov

B: sekundárne ochlpenie

C: nadmerné ochlpenie

D: strata vlasov

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: tuky

B: cukry

C: vitamíny

D: bielkoviny


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvalitatívne poruchy vedomia

B: kvantitatívne poruchy vedomia

C: kvalitatívne poruchy bezvedomia

D: kvantitatívne poruchy bezvedomia