Úloha č. 1

Pri krvácaní z karcinómu hrubého čreva (kolorektálneho karcinómu) má pacient:

A
B
C
D

A: melénu

B: zápchu

C: acholickú stolicu

D: enterorágiu

Úloha č. 2

Vitiligo charakterizuje:

A
B
C
D

A: hromadenie melanínu v pigmentových névach

B: celkový nedostatok melanínu

C: miestny nedostatok melatonínu

D: miestny nedostatok pigmentu melanínu

Úloha č. 3

Ascites je:

A
B
C
D

A: voľná tekutina v dutine brušnej

B: voľná tekutina v pohrudnicovej dutine

C: voľná tekutina v žalúdku

D: voľná tekutina v pečeni


Úloha č. 4

Označte nesprávne tvrdenie – Enterorágia je:

A
B
C
D

A: krvácanie z dolnej časti GIT-u

B: čerstvá krv pri stolici alebo na povrchu stolice

C: príznak karcinómu hrubého čreva alebo hemoroidov

D: krvácanie z hornej časti GIT-u

Úloha č. 5

Záchvatová dýchavica sa vyznačuje:

A
B
C
D

A: sťaženým (ťažkým) nádychom

B: sťaženým dýchaním pri námahe

C: sťaženým (ťažkým) výdychom a nádychom

D: sťaženým (ťažkým) výdychom

Úloha č. 6

Vracanie krvi označujeme pojmom:

A
B
C
D

A: hemateméza

B: enterorágia

C: hemoptýza

D: hemoptoe


Úloha č. 7

Pojem oligúria znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču menšie ako 100 ml za 12 hodín

B: množstvo moču od 100 - 500 ml za 12 hodín

C: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín

D: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

Úloha č. 8

Rýchla, silná, pravidelná alebo nepravidelná činnosť srdca sa volá:

A
B
C
D

A: hypertenzia

B: palpitácia

C: akútny infarkt myokardu

D: bradykardia

Úloha č. 9

Napíšte, čo sa hromadí v tkanivách pri žltačke a spôsobuje žlté sfarbenie:

A
B
C
D

A: biliverdín

B: žlč

C: urobilinogén

D: bilirubín


Úloha č. 10

Ak má človek sčervenanú (červenú) farbu kože, označujeme to ako:

A
B
C
D

A: erytém

B: žltačku

C: cyanózu

D: vitiligo

Úloha č. 11

Krátkotrvajúca strata vedomia spôsobená prechodnou mozgovou hypoxiou v dôsledku nedokrvenia sa neoznačuje pojmom:

A
B
C
D

A: mdloba

B: kolaps

C: somnolencia

D: synkopa

Úloha č. 12

Pojem diuréza znamená:

A
B
C
D

A: množstvo moču menšie ako 100 ml za 24 hodín

B: množstvo moču vylúčeného za 24 hodín

C: bolestivé močenie

D: množstvo moču od 100 - 500 ml za 24 hodín


Úloha č. 13

Pojem expektorácia znamená:

A
B
C
D

A: rozpustenie spúta

B: vykašľanie spúta

C: vykašľanie krvi

D: vracanie krvi

Úloha č. 14

Kolikovitá bolesť je záchvatovitá, kŕčovitá bolesť:

A
B
C
D

A: nervov

B: kostrového svalstva

C: priečne pruhovaného svalstva

D: hladkého svalstva

Úloha č. 15

Označte nesprávny údaj: Nadmerný smäd:

A
B
C
D

A: je charakteristický u starých ľudí

B: sa nazýva polydipsia

C: je prítomný pri ochorení Diabetes Mellitus

D: je prítomný pri cukrovke


Úloha č. 16

Farba acholickej stolice je:

A
B
C
D

A: hnedá

B: sivá, sivo biela

C: s prímesou natrávenej krvi

D: s prímesou čerstvej krvi

Úloha č. 17

Alopécia je:

A
B
C
D

A: nadmerné ochlpenie

B: zhrubnutie vlasov

C: strata vlasov

D: sekundárne ochlpenie

Úloha č. 18

Acholická stolica je stolica, v ktorej nie sú rozložené (spracované):

A
B
C
D

A: cukry

B: tuky

C: bielkoviny

D: vitamíny


Úloha č. 19

Stav, keď pacienta môžeme prebrať len silnejšími podnetmi, patrí medzi:

A
B
C
D

A: kvalitatívne poruchy vedomia

B: kvalitatívne poruchy bezvedomia

C: kvantitatívne poruchy bezvedomia

D: kvantitatívne poruchy vedomia