Úloha č. 1

V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa toho istého vzoru?

A
B
C
D

A: mama, dáma, hala, líška, babka

B: krv, hus, os, plač, pláž

C: hodina, krajina, nehoda, hostina, bielizeň

D: loď, pivnica, pec, sieť, reťaz

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú uvedené vzory v správnom poradí? - babička, čaša, krv, päsť, kytica, myš

A
B
C
D

A: ulica, žena, kosť, kosť, žena, kosť

B: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica, dlaň

C: žena, ulica, dlaň, kosť, ulica, ulica

D: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica , kosť

Úloha č. 3

V ktorej možnosti je podstatné meno ŽR, G množného čísla, vzor dlaň?

A
B
C
D

A: Na mori videli havarovať dve lode.

B: Bez lode na more ani nechoď!

C: Bude nám ťažko bez služieb.

D: Z postelí utekali k stene.


Úloha č. 4

Vyber NESPRÁVNE tvrdenie!

A
B
C
D

A: Slovo pamäť sa vždy skloňuje podľa vzoru dlaň.

B: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále sg. príponu -ou.

C: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále pl. vždy -i .

D: Podstatné mená ŽR majú príponu -y iba pri vzore žena.

Úloha č. 5

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru ulica?

A
B
C
D

A: lyžica, úloha, drevenica, hranica

B: hviezda, brána, slama, tma

C: hráčka, futbalista, hokejista, vrana

D: pivnica, kytica, učebnica, zemeguľa

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru dlaň?

A
B
C
D

A: myš, pomoc, zmes, bolesť

B: vina, zmija, papuľa, sestra

C: báseň, pieseň, posteľ, loď

D: kolobežka, rieka, kapusta, Snehulienka


Úloha č. 7

Podľa vzorov: žena, ulica, dlaň, kosť sa skloňujú v tomto poradí slová v možnosti:

A
B
C
D

A: počas jari, cez zimu, v skrini, bez obuvi

B: planétami, v požičovni, so skriňou, zo záhrady

C: spievanky, kytice, bez vodární, husami

D: vrany, so Zdenkou, z básní, s mamkou

Úloha č. 8

Koľko chýb je vo vete: Do školi chodím z radosťov.

A
B
C
D

A: jedna

B: štyri

C: tri

D: dve

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

A
B
C
D

A: so starkou, bez masti, na tváry, za skriňov

B: kvetiny, o jamkách, v básni, za skriňou

C: riasy, slzami, višňamy, myši

D: šálky, vázami, s poradou, bez piesni


Úloha č. 10

Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru ŽENA a je v A sg.?

A
B
C
D

A: fľašku

B: malina

C: fľašu

D: višňu