Úloha č. 1

V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa toho istého vzoru?

A
B
C
D

A: loď, pivnica, pec, sieť, reťaz

B: krv, hus, os, plač, pláž

C: mama, dáma, hala, líška, babka

D: hodina, krajina, nehoda, hostina, bielizeň

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú uvedené vzory v správnom poradí? - babička, čaša, krv, päsť, kytica, myš

A
B
C
D

A: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica, dlaň

B: žena, ulica, dlaň, kosť, ulica, ulica

C: ulica, žena, kosť, kosť, žena, kosť

D: žena, ulica, kosť, dlaň, ulica , kosť

Úloha č. 3

V ktorej možnosti je podstatné meno ŽR, G množného čísla, vzor dlaň?

A
B
C
D

A: Bez lode na more ani nechoď!

B: Bude nám ťažko bez služieb.

C: Z postelí utekali k stene.

D: Na mori videli havarovať dve lode.


Úloha č. 4

Vyber NESPRÁVNE tvrdenie!

A
B
C
D

A: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále sg. príponu -ou.

B: Podstatné mená ŽR majú príponu -y iba pri vzore žena.

C: Slovo pamäť sa vždy skloňuje podľa vzoru dlaň.

D: Podstatné mená ŽR majú v inštrumentále pl. vždy -i .

Úloha č. 5

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru ulica?

A
B
C
D

A: pivnica, kytica, učebnica, zemeguľa

B: hráčka, futbalista, hokejista, vrana

C: hviezda, brána, slama, tma

D: lyžica, úloha, drevenica, hranica

Úloha č. 6

V ktorej možnosti sa všetky slová skloňujú podľa vzoru dlaň?

A
B
C
D

A: báseň, pieseň, posteľ, loď

B: kolobežka, rieka, kapusta, Snehulienka

C: vina, zmija, papuľa, sestra

D: myš, pomoc, zmes, bolesť


Úloha č. 7

Podľa vzorov: žena, ulica, dlaň, kosť sa skloňujú v tomto poradí slová v možnosti:

A
B
C
D

A: planétami, v požičovni, so skriňou, zo záhrady

B: vrany, so Zdenkou, z básní, s mamkou

C: spievanky, kytice, bez vodární, husami

D: počas jari, cez zimu, v skrini, bez obuvi

Úloha č. 8

Koľko chýb je vo vete: Do školi chodím z radosťov.

A
B
C
D

A: štyri

B: jedna

C: dve

D: tri

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

A
B
C
D

A: so starkou, bez masti, na tváry, za skriňov

B: kvetiny, o jamkách, v básni, za skriňou

C: riasy, slzami, višňamy, myši

D: šálky, vázami, s poradou, bez piesni


Úloha č. 10

Ktoré podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru ŽENA a je v A sg.?

A
B
C
D

A: fľašu

B: fľašku

C: višňu

D: malina