Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: speaker

B: desktop

C: monitor

D: keyboard

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: výstupné zariadenie

B: vstupné zariadenie

C: tlačítka na klavíri

D: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: iba hacker to dokáže

B: áno

C: len keď zadám heslo

D: nie, priečinky sa dávajú do súborov

Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: (Kibiho homework)

B: homework Kibi

C: KIBI,homeworks

D: "homework Kibi"

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: DNA

B: RANA

C: RNA a SKICÁR

D: PALETKA

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + C

B: Ctrl + F

C: Ctrl + X

D: Ctrl + V

Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: Enter a Power button

B: Space alebo Enter

C: len Shiftom

D: Backspace a Delete

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na písanie číslic.

B: Na písanie veľkých písmen.

C: Na zamknutie vymazávania.

D: Na písanie dĺžňov.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Skicár

B: Word Art

C: Word

D: Google doc

Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: wifi

B: pozor križovatka!

C: usb symbol

D: symbol pre vloženie disku

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: tlačiareň

B: počítačová myš

C: klávesnica

D: disketa

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.

B: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.

C: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

D: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.

Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: rodné číslo

B: adresa

C: zavináč

D: telefónne číslo

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: predmet správy, pozdrav, text, podpis

B: pravopisné chyby

C: adresa, predmet správy, príloha

D: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: iba rodičom

B: áno

C: keď si to predplatím

D: nie

Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: objatie

B: pesničku

C: zabudnutú domácu úlohu

D: peniaze

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Na triedenie elektronickej pošty.

B: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

C: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

D: Zbaví počítač vírusu.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.

B: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.

C: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.

D: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.

Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Je zo škodlivého materiálu.

B: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

C: Nefunguje v každom počítači.

D: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: vo voltoch

B: v bitoch

C: v newtonoch

D: v bajtoch