Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: keyboard

B: speaker

C: desktop

D: monitor

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

B: vstupné zariadenie

C: výstupné zariadenie

D: tlačítka na klavíri

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: len keď zadám heslo

B: iba hacker to dokáže

C: áno

D: nie, priečinky sa dávajú do súborov

Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: KIBI,homeworks

B: homework Kibi

C: (Kibiho homework)

D: "homework Kibi"

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: RNA a SKICÁR

B: DNA

C: RANA

D: PALETKA

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + C

B: Ctrl + F

C: Ctrl + V

D: Ctrl + X

Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: Backspace a Delete

B: len Shiftom

C: Enter a Power button

D: Space alebo Enter

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na písanie veľkých písmen.

B: Na zamknutie vymazávania.

C: Na písanie číslic.

D: Na písanie dĺžňov.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Skicár

B: Google doc

C: Word Art

D: Word

Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: symbol pre vloženie disku

B: usb symbol

C: pozor križovatka!

D: wifi

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: počítačová myš

B: klávesnica

C: tlačiareň

D: disketa

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.

B: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

C: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.

D: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.

Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: rodné číslo

B: adresa

C: zavináč

D: telefónne číslo

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

B: adresa, predmet správy, príloha

C: predmet správy, pozdrav, text, podpis

D: pravopisné chyby

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: áno

B: iba rodičom

C: keď si to predplatím

D: nie

Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: objatie

B: peniaze

C: zabudnutú domácu úlohu

D: pesničku

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

B: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

C: Zbaví počítač vírusu.

D: Na triedenie elektronickej pošty.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.

B: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.

C: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.

D: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.

Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Je zo škodlivého materiálu.

B: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

C: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

D: Nefunguje v každom počítači.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: vo voltoch

B: v newtonoch

C: v bitoch

D: v bajtoch