Úloha č. 1

Aký je anglický názov pre pracovnú plochu?

A
B
C
D

A: keyboard

B: desktop

C: speaker

D: monitor

Úloha č. 2

Klávesnica je ...

A
B
C
D

A: vstupné zariadenie

B: výstupné zariadenie

C: zariadenie na vypnutie a zapnutie počítača

D: tlačítka na klavíri

Úloha č. 3

Je možné do priečinku dávať súbory?

A
B
C
D

A: iba hacker to dokáže

B: len keď zadám heslo

C: áno

D: nie, priečinky sa dávajú do súborov


Úloha č. 4

Ktorý súbor by sa mi podarilo uložiť?

A
B
C
D

A: (Kibiho homework)

B: KIBI,homeworks

C: "homework Kibi"

D: homework Kibi

Úloha č. 5

Ako sa volal kresliaci program, ktorý sme používali na informatike?

A
B
C
D

A: RNA a SKICÁR

B: DNA

C: PALETKA

D: RANA

Úloha č. 6

Ktoré klávesy stlačíš, keď chceš vložiť text?

A
B
C
D

A: Ctrl + V

B: Ctrl + F

C: Ctrl + C

D: Ctrl + X


Úloha č. 7

Ktorými klávesmi vieme vymazať text v počítači?

A
B
C
D

A: Backspace a Delete

B: Enter a Power button

C: Space alebo Enter

D: len Shiftom

Úloha č. 8

Na čo nám slúži kláves Caps Lock?

A
B
C
D

A: Na zamknutie vymazávania.

B: Na písanie číslic.

C: Na písanie veľkých písmen.

D: Na písanie dĺžňov.

Úloha č. 9

Ako sa volá program, v ktorom si vieš vytvárať okrasné nadpisy?

A
B
C
D

A: Word

B: Word Art

C: Skicár

D: Google doc


Úloha č. 10

Aký symbol vidíš na obrázku?

A
B
C
D

A: usb symbol

B: symbol pre vloženie disku

C: pozor križovatka!

D: wifi

Úloha č. 11

K akému zariadeniu sedia tieto vlastnosti? Ihličková, atramentová, laserová.

A
B
C
D

A: klávesnica

B: počítačová myš

C: disketa

D: tlačiareň

Úloha č. 12

Čo určite nemôžeš urobiť so skenerom?

A
B
C
D

A: Nastaviť si, či chcem skenovať farebne alebo čiernobielo.

B: Dostať text alebo fotku prostredníctvom skenera do počítača.

C: V obchode zosnímať čiarový kód na tovare.

D: Pozerať sa na svetlo skenera pri skenovaní.


Úloha č. 13

Čo musí byť v každej emailovej adrese?

A
B
C
D

A: adresa

B: rodné číslo

C: zavináč

D: telefónne číslo

Úloha č. 14

Čo by malo byť súčasťou každého tvojho emailu?

A
B
C
D

A: adresa, predmet správy, pozdrav, text, podpis

B: pravopisné chyby

C: adresa, predmet správy, príloha

D: predmet správy, pozdrav, text, podpis

Úloha č. 15

Je možné email poslať aj viacerým ľuďom naraz?

A
B
C
D

A: keď si to predplatím

B: áno

C: iba rodičom

D: nie


Úloha č. 16

Čo môžeš poslať ako prílohu emailu?

A
B
C
D

A: objatie

B: zabudnutú domácu úlohu

C: peniaze

D: pesničku

Úloha č. 17

Na čo slúži antivírusový program?

A
B
C
D

A: Je schopný odhaliť vírus a ochrániť mi dokumenty.

B: Zbaví počítač vírusu.

C: Na triedenie elektronickej pošty.

D: Predlžuje výdrž baterky v počítači.

Úloha č. 18

Čo je to kyberšikana?

A
B
C
D

A: Je to agresívne správanie sa voči druhému v kine.

B: Vysmievanie sa z oblečenia druhej osoby.

C: Je to forma šikany prostredníctvom elektronických médií.

D: Je to forma šikany odohrávajúca sa v len v škole.


Úloha č. 19

Čo patrí medzi nevýhodu USB kľúča?

A
B
C
D

A: Je zo škodlivého materiálu.

B: Je príliš malý a ľahko sa stratí.

C: Môžem si s ním preniesť do počítača vírus.

D: Nefunguje v každom počítači.

Úloha č. 20

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v bajtoch

B: v bitoch

C: vo voltoch

D: v newtonoch