Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: tlačiareň, USB, myšiak, skener

B: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

C: USB, monitor, harddisk, software

D: software, USB, monitor, myš, skrener

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

B: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

C: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

D: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: Laptop

B: Folder

C: Desctop

D: File


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: ? : * ∞

B: * / ? › :

C: * ( + ?

D: ? _ : "

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: áno

B: neviem

C: isto áno

D: nie

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: áno

B: neviem

C: nedá sa to

D: nie


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: nie

B: neviem

C: iste áno

D: áno

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: priečinkom aj súborom

B: neviem

C: súborom

D: priečinkom

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: kB, MB, bit, GB

B: kB, kg, bit, GB

C: GB, ml, kB, bit

D: bit, MB, cm, kB


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)

B: interná a extravagantná

C: internistická a externá

D: vnútorná a exotická