Úloha č. 1

Vymenuj prípadné zariadenia neprenosného počítača:

A
B
C
D

A: tlačiareň, monitor, skener, myš, klávesnica

B: software, USB, monitor, myš, skrener

C: USB, monitor, harddisk, software

D: tlačiareň, USB, myšiak, skener

Úloha č. 2

Aké programy sú vhodné na kreslenie?

A
B
C
D

A: Skicár, Maľovanie, RNA, Tux Paint

B: Skicár, Excel Maľovanie, RNA

C: Skicár, RNA, Maľovanie, Power Point

D: Maľovanie, RNA, Tux Paint, Word

Úloha č. 3

Ako sa nazýva priečinok po anglicky?

A
B
C
D

A: Desctop

B: Laptop

C: File

D: Folder


Úloha č. 4

Označ znaky, ktoré nesmú byť v názve priečinka:

A
B
C
D

A: ? _ : "

B: * ( + ?

C: * / ? › :

D: ? : * ∞

Úloha č. 5

Grafy, tabuľky a texty ukladáme ako priečinok?

A
B
C
D

A: áno

B: nie

C: neviem

D: isto áno

Úloha č. 6

Môžem ukladať viaceré priečinky do ďalšieho priečinka?

A
B
C
D

A: nedá sa to

B: áno

C: neviem

D: nie


Úloha č. 7

Môžem vložiť priečinky do súboru?

A
B
C
D

A: nie

B: neviem

C: iste áno

D: áno

Úloha č. 8

Tieto prípony: .xlsx , .png , .docx , .pnd , .pdf patria ku priečinkom alebo ku súborom?

A
B
C
D

A: neviem

B: priečinkom aj súborom

C: súborom

D: priečinkom

Úloha č. 9

Veľkosti súborov sa udávajú v akých jednotách?

A
B
C
D

A: kB, kg, bit, GB

B: GB, ml, kB, bit

C: bit, MB, cm, kB

D: kB, MB, bit, GB


Úloha č. 10

Aká môže byť pamäť počítača?

A
B
C
D

A: vnútorná a exotická

B: internistická a externá

C: interná a extravagantná

D: interná (vnútroná) a externá (vonkajšia)