Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: reproduktory

B: monitor

C: tlačiareň

D: klávesnica

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: počítačová skriňa

B: desktop

C: monitor

D: decktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Nie

B: Áno

C: Iba na niektorých počítačoch

D: Iba keď slušne poprosíš


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: čiarka

B: veľké písmeno a medzeru

C: otáznik

D: =

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + C

B: Ctrl + Del

C: Ctrl + V

D: Shift a Ctrl

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý napísaný text

B: text pred kurzorom

C: text za kurzorom

D: celý riadok


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše hrubé písmená

B: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

C: píše veľké písmená, keď ho držíš

D: vymazáva

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Word Art

B: Art Word

C: Manipulácia

D: Oblasť

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: V reproduktoroch.

B: Na počítačovej myške.

C: Na klávesnici.

D: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: v newtonoch

C: v bajtoch

D: vo wattoch