Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: klávesnica

B: monitor

C: reproduktory

D: tlačiareň

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: počítačová skriňa

B: desktop

C: monitor

D: decktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Nie

B: Áno

C: Iba keď slušne poprosíš

D: Iba na niektorých počítačoch

Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: čiarka

B: =

C: veľké písmeno a medzeru

D: otáznik

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Shift a Ctrl

B: Ctrl + V

C: Ctrl + C

D: Ctrl + Del

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý riadok

B: text za kurzorom

C: celý napísaný text

D: text pred kurzorom

Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

B: píše hrubé písmená

C: píše veľké písmená, keď ho držíš

D: vymazáva

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Word Art

B: Oblasť

C: Manipulácia

D: Art Word

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na klávesnici.

B: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

C: Na počítačovej myške.

D: V reproduktoroch.

Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v newtonoch

B: vo wattoch

C: v kilogramoch

D: v bajtoch