Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: reproduktory

B: monitor

C: klávesnica

D: tlačiareň

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: monitor

B: počítačová skriňa

C: desktop

D: decktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Nie

B: Iba na niektorých počítačoch

C: Áno

D: Iba keď slušne poprosíš


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: otáznik

B: =

C: veľké písmeno a medzeru

D: čiarka

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + C

B: Shift a Ctrl

C: Ctrl + V

D: Ctrl + Del

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý napísaný text

B: text pred kurzorom

C: text za kurzorom

D: celý riadok


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše hrubé písmená

B: píše veľké písmená, keď ho držíš

C: vymazáva

D: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Oblasť

B: Word Art

C: Manipulácia

D: Art Word

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na počítačovej myške.

B: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

C: V reproduktoroch.

D: Na klávesnici.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: vo wattoch

C: v newtonoch

D: v bajtoch