Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: reproduktory

B: tlačiareň

C: monitor

D: klávesnica

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: decktop

B: počítačová skriňa

C: monitor

D: desktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba keď slušne poprosíš

B: Iba na niektorých počítačoch

C: Nie

D: Áno

Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: veľké písmeno a medzeru

B: čiarka

C: otáznik

D: =

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + V

B: Ctrl + Del

C: Ctrl + C

D: Shift a Ctrl

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý riadok

B: text pred kurzorom

C: celý napísaný text

D: text za kurzorom

Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: vymazáva

B: píše hrubé písmená

C: píše veľké písmená, keď ho držíš

D: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Oblasť

B: Art Word

C: Word Art

D: Manipulácia

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

B: Na počítačovej myške.

C: Na klávesnici.

D: V reproduktoroch.

Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: v kilogramoch

B: v newtonoch

C: v bajtoch

D: vo wattoch