Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: monitor

B: tlačiareň

C: klávesnica

D: reproduktory

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: decktop

B: desktop

C: monitor

D: počítačová skriňa

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Áno

B: Iba na niektorých počítačoch

C: Iba keď slušne poprosíš

D: Nie


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: =

B: čiarka

C: veľké písmeno a medzeru

D: otáznik

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Ctrl + C

B: Ctrl + Del

C: Ctrl + V

D: Shift a Ctrl

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý riadok

B: celý napísaný text

C: text pred kurzorom

D: text za kurzorom


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše veľké písmená, keď ho držíš

B: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

C: vymazáva

D: píše hrubé písmená

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Art Word

B: Word Art

C: Oblasť

D: Manipulácia

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na klávesnici.

B: Na počítačovej myške.

C: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

D: V reproduktoroch.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: vo wattoch

B: v newtonoch

C: v bajtoch

D: v kilogramoch