Úloha č. 1

Čo nepatrí medzi výstupné zariadenie?

A
B
C
D

A: klávesnica

B: tlačiareň

C: reproduktory

D: monitor

Úloha č. 2

Ako sa inak povie pracovná plocha počítača?

A
B
C
D

A: počítačová skriňa

B: monitor

C: decktop

D: desktop

Úloha č. 3

Je možné dať do priečinku ďalší priečinok?

A
B
C
D

A: Iba keď slušne poprosíš

B: Áno

C: Nie

D: Iba na niektorých počítačoch


Úloha č. 4

Ktoré znaky môžeš použiť v názve súboru?

A
B
C
D

A: =

B: veľké písmeno a medzeru

C: čiarka

D: otáznik

Úloha č. 5

Kombináciou ktorých kláves vieš skopírovať text?

A
B
C
D

A: Shift a Ctrl

B: Ctrl + Del

C: Ctrl + C

D: Ctrl + V

Úloha č. 6

Kláves Delete maže

A
B
C
D

A: celý riadok

B: text za kurzorom

C: text pred kurzorom

D: celý napísaný text


Úloha č. 7

Kláves Shift

A
B
C
D

A: píše veľké písmená, keď ho držíš

B: vymazáva

C: píše veľké písmená aj keď ho pustíš

D: píše hrubé písmená

Úloha č. 8

Ako sa volá nástroj, ktorým viem ozdobiť text?

A
B
C
D

A: Word Art

B: Manipulácia

C: Oblasť

D: Art Word

Úloha č. 9

Kde na počítači sa nachádza USB port?

A
B
C
D

A: Na počítačovej skrini vpredu alebo je súčasťou monitora.

B: Na počítačovej myške.

C: Na klávesnici.

D: V reproduktoroch.


Úloha č. 10

V akých jednotkách sa vyjadruje kapacita USB kľúča?

A
B
C
D

A: vo wattoch

B: v newtonoch

C: v kilogramoch

D: v bajtoch