Úloha č. 1

Aký je vzorec na výpočet objemu kocky?

A
B
C
D

A: V = a +a+a

B: V = a. a . a

C: S= a. a . a

D: V= a+b .c

Úloha č. 2

Vypočítaj objem

A
B
C
D

A: 240 dm³

B: 240 cm³

C: 240 dm²

D: 240 cm²

Úloha č. 3

Objem kvádra je 72 litrov, výška je 6dm, dĺžka je 4dm. Aká je šírka kvádra?

A
B
C
D

A: 8 cm

B: 3 dm

C: 24 dm

D: 3 l


Úloha č. 4

Aký objem v hektolitroch má akváriumtvaru kocky s hranou 82cm ? Výsledok zaokrúhli na tisíciny.

A
B
C
D

A: 5,51 hl

B: 5,51368 hl

C: 5,514 hl

D: 5,513 hl

Úloha č. 5

Vypočítajte dĺžku hrany kocky, ktorej objem je: 1000 m³

A
B
C
D

A: 100 m

B: 100 cm

C: 10 m

D: 10 m³

Úloha č. 6

Murovaný pilier s prierezom 60cm a 75 cm je vysoký 3m. Vypočítaj objem piliera a potrebný počet tehál, ak na 1m³ je potrebných 400 kusov tehál.

A
B
C
D

A: 33 750

B: 1 350 000

C: 540

D: 33,75


Úloha č. 7

Kocka je zložená z 27 rovnakých menších kociek, ktorých hrana je dlhá 1,5 dm. Aký je objem tejto kocky?

A
B
C
D

A: 91,125 dm³

B: 92 dm³

C: 4,5 dm³

D: 27 dm³

Úloha č. 8

Ako vypočítaš objem kvádra?

A
B
C
D

A: obsah podstavy vynásobím výškou

B: sčítam všetky strany

C: dve strany sčítam a tretiu odčítam

D: k obsahu podstavy pripočítam výšku

Úloha č. 9

Rozhodni, ktorý objem je väčší. Objem kocky s hranou a=4cm alebo objem kvádra s rozmermi a=40mm, b=5,3 cm a c =30mm.

A
B
C
D

A: objem kocky je väčší ako kvádra

B: objem kvádra je väčší ako kocky

C: objem kvádra je rovnaký ako kocky

D: nedajú sa porovnať


Úloha č. 10

V akých jednotkách počítame objem telies?

A
B
C
D

A: mm³

B: kg

C: mm²

D: ha