Úloha č. 1

Aké písmeno doplníš do vety.. Včera som bol v obchode kúp_iť dve k_lá hladkej múk_.

A
B
C
D

A: i, í, ý

B: i, i, i

C: Nič

D: i, i, y

Úloha č. 2

Koľko je 2+2?

A
B
C
D

A: 4

B: 100

C: 67

D: 9

Úloha č. 3

Ak máš 4 jablká a niekto ti 2 zoberie čo ti ostane?

A
B
C
D

A: 3

B: 0

C: 2

D: 4


Úloha č. 4

V dome sú päť psov. Oprav chybu.

A
B
C
D

A: Upratuje

B: Je

C: Varí

D: Letí

Úloha č. 5

Kde sa nachádza Čína?

A
B
C
D

A: Austrália

B: Afrika

C: Antarktída

D: Ázia

Úloha č. 6

Aký je výsledok nasledujúceho príkladu? (42 563-12 365)•5?

A
B
C
D

A: 150 990

B: 678 900

C: 67 900

D: 150 780