Úloha č. 1

Aké písmeno doplníš do vety.. Včera som bol v obchode kúp_iť dve k_lá hladkej múk_.

A
B
C
D

A: Nič

B: i, i, y

C: i, i, i

D: i, í, ý

Úloha č. 2

Koľko je 2+2?

A
B
C
D

A: 67

B: 9

C: 4

D: 100

Úloha č. 3

Ak máš 4 jablká a niekto ti 2 zoberie čo ti ostane?

A
B
C
D

A: 0

B: 3

C: 4

D: 2


Úloha č. 4

V dome sú päť psov. Oprav chybu.

A
B
C
D

A: Letí

B: Je

C: Upratuje

D: Varí

Úloha č. 5

Kde sa nachádza Čína?

A
B
C
D

A: Antarktída

B: Ázia

C: Austrália

D: Afrika

Úloha č. 6

Aký je výsledok nasledujúceho príkladu? (42 563-12 365)•5?

A
B
C
D

A: 150 780

B: 67 900

C: 150 990

D: 678 900