Úloha č. 1

Telesami vo fyzike nazývame

A
B
C
D

A: veci, ktoré sa vmestia do hrnčeka

B: to, čo vieme chytiť do ruky

C: všetky veci, ktoré sú ohraničené

D: iba veci, ktoré sú pevné

Úloha č. 2

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Iba látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

B: Telesá a látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

C: Telesá a látky môžu byť tuhé a kvapalné.

D: Iba telesá môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

Úloha č. 3

V ktorej skupine sú uvedené len tuhé telesá?

A
B
C
D

A: zošit, železo, taška

B: taška, hrnček, oko

C: sklo, zub, kamienok

D: pravítko, papier, pero


Úloha č. 4

V ktorej skupine sú uvedené len plynné látky?

A
B
C
D

A: hélium, vodík, kyslík

B: vzduch, oxid uhličitý, vápnik

C: hélium, dusík, ocot

D: vzduch, vodná para, ropa

Úloha č. 5

Charakteristickou vlastnosťou telesa je

A
B
C
D

A: hmotnosť

B: farba a veľkosť

C: objem a hmotnosť

D: teplota

Úloha č. 6

V ktorej skupine sú uvedené iba látky?

A
B
C
D

A: kvapka vody, zlato, kyslík

B: kyslík, benzín, klinec

C: hliník, voda, hrnček

D: železo, mlieko, vzduch


Úloha č. 7

V ktorej skupine sú uvedené iba telesá?

A
B
C
D

A: papier, mlieko v hrnčeku, oxid uhličitý

B: ľad, piesok, sklo

C: kamienok, zemný plyn, dažďová kvapka

D: ľadová kocka, zrkadlo, vzduch v triede

Úloha č. 8

Slovo fyzika pochádza z gréckeho slova

A
B
C
D

A: fyzis = príroda

B: fyzis = skúmanie

C: fyzis = bádanie

D: fyzikus = experiment

Úloha č. 9

Kniha, múka, stôl, vzduch v lopte, okno, prsteň, piesok a váza sú pevné telesá. Ktoré slová nepatria do tejto vety?

A
B
C
D

A: vzduch v lopte, piesok, stôl

B: múka, vzduch v lopte, piesok

C: vzduch v lopte, piesok, váza

D: múka, okno


Úloha č. 10

Fyzika je prírodná veda, ktorá

A
B
C
D

A: skúma a vysvetľuje prírodné javy

B: skúma a opisuje prírodné javy

C: opisuje, vysvetľuje javy

D: skúma, opisuje, vysvetľuje javy