Úloha č. 1

Telesami vo fyzike nazývame

A
B
C
D

A: iba veci, ktoré sú pevné

B: veci, ktoré sa vmestia do hrnčeka

C: to, čo vieme chytiť do ruky

D: všetky veci, ktoré sú ohraničené

Úloha č. 2

Vyber správne tvrdenie:

A
B
C
D

A: Iba látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

B: Iba telesá môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

C: Telesá a látky môžu byť tuhé, kvapalné a plynné.

D: Telesá a látky môžu byť tuhé a kvapalné.

Úloha č. 3

V ktorej skupine sú uvedené len tuhé telesá?

A
B
C
D

A: taška, hrnček, oko

B: sklo, zub, kamienok

C: pravítko, papier, pero

D: zošit, železo, taška


Úloha č. 4

V ktorej skupine sú uvedené len plynné látky?

A
B
C
D

A: vzduch, vodná para, ropa

B: hélium, dusík, ocot

C: vzduch, oxid uhličitý, vápnik

D: hélium, vodík, kyslík

Úloha č. 5

Charakteristickou vlastnosťou telesa je

A
B
C
D

A: objem a hmotnosť

B: teplota

C: hmotnosť

D: farba a veľkosť

Úloha č. 6

V ktorej skupine sú uvedené iba látky?

A
B
C
D

A: železo, mlieko, vzduch

B: hliník, voda, hrnček

C: kvapka vody, zlato, kyslík

D: kyslík, benzín, klinec


Úloha č. 7

V ktorej skupine sú uvedené iba telesá?

A
B
C
D

A: ľad, piesok, sklo

B: kamienok, zemný plyn, dažďová kvapka

C: papier, mlieko v hrnčeku, oxid uhličitý

D: ľadová kocka, zrkadlo, vzduch v triede

Úloha č. 8

Slovo fyzika pochádza z gréckeho slova

A
B
C
D

A: fyzikus = experiment

B: fyzis = skúmanie

C: fyzis = bádanie

D: fyzis = príroda

Úloha č. 9

Kniha, múka, stôl, vzduch v lopte, okno, prsteň, piesok a váza sú pevné telesá. Ktoré slová nepatria do tejto vety?

A
B
C
D

A: múka, okno

B: vzduch v lopte, piesok, váza

C: vzduch v lopte, piesok, stôl

D: múka, vzduch v lopte, piesok


Úloha č. 10

Fyzika je prírodná veda, ktorá

A
B
C
D

A: skúma a opisuje prírodné javy

B: opisuje, vysvetľuje javy

C: skúma, opisuje, vysvetľuje javy

D: skúma a vysvetľuje prírodné javy