Úloha č. 1

V ktorej možnosti sa slová skloňujú podľa vzorov: 1. dub, 2. chlap, 3. stroj, 4. hrdina

A
B
C
D

A: strom, školník, štetec, kolega

B: topoľ, chlapec, kľúč, traktorista

C: kniha, učiteľ, palec, huslista

D: tulipán, žiak, peľ, knieža

Úloha č. 2

Ktorá možnosť je pravdivým tvrdením, čo sa skloňuje podľa vzoru dub

A
B
C
D

A: neživ. p. m. MR zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku

B: neživ. podst. mená MR zakončené na ľubovoľnú spoluhlásku

C: podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

D: neživ. podst. mená MR zakončené na mäkkú spoluhlásku

Úloha č. 3

"Princ Bajaja bojoval na hrade." Ani jedno z podstatných mien vo vete sa neskloňuje podľa vzoru:

A
B
C
D

A: dub

B: chlap

C: hrdina

D: stroj


Úloha č. 4

V ktorej možnosti sa neskloňujú všetky podstatné mená podľa rovnakého vzoru?

A
B
C
D

A: v lavici, s udicou, o ponožke, so Soňou

B: mrkvy, na rukách, s Martinou, o soche

C: pri ujovi, s Maťom, o lekárovi, priatelia

D: traktorista, s futbalistom, flautisti, klaviristovi

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza pravopisná chyba

A
B
C
D

A: staré motori, o Petrovi, s kamarátmi

B: so spolužiakmi, chlapi, žirafy

C: o opravárovi, s hríbmi, nové domy

D: drevené stoly, kapustné hlavy, s konármi

Úloha č. 6

Doplň správne prípony: dobrí kuchár_, tuhé mraz_, v susednom chotár_, zimné kabát_, ležať na zemi_

A
B
C
D

A: i, y, i, y, i

B: y, y, i, y, i

C: i, y, y, y, i

D: y, y, y, y, i


Úloha č. 7

V ktorej z možností sa podstatné mená skloňujú v danom poradí podľa týchto vzorov: kosť, dievča, ulica, žena, hrdina

A
B
C
D

A: na osi, jahňatá, Soňa, bez chýb, s dozorcom

B: pieseň, húsa, udica, stuha, ujo

C: bez husi, deva, s hadicami, netere, darcom

D: bez rečí, mača, do skrine, žirafy, knieža

Úloha č. 8

Podstatné meno vo vete "Pec nám spadla." má nasledujúce kategórie:

A
B
C
D

A: ženský rod, sg., N, kosť

B: ženský rod, sg. A, dlaň

C: ženský rod, sg., N, dlaň

D: ženský rod, sg., A, kosť

Úloha č. 9

Doplň správne prípony: uložiť do pamät_ počítača, vypadlo mi to z pamät_, drží ma ako na reťaz_, nachádzame sa v step_

A
B
C
D

A: e, i, i, e

B: e, i, i, i

C: i, e, i, e

D: i, e, i, i


Úloha č. 10

Koľko podstatných mien ženského rodu sa nachádza v nasledujúcich vetách: Postavou drobné žieňa, na tvári vždy vľúdny úsmev. Vedela upiecť ten najlepší koláč s jahodami.

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 2

D: 5

Úloha č. 11

V ktorej možnosti je podstatné meno v G sg?

A
B
C
D

A: z náhodného stretnutia

B: videl som lietajúceho draka

C: v parku

D: nad stromami

Úloha č. 12

V ktorej možnosti sú podstatné mená, ktoré sa neskloňujú podľa rovnakého vzoru?

A
B
C
D

A: radosť, veľkosťou, farebnosťou

B: stromami, v parku, záujmu

C: kamarát, dedko, Vilo

D: na námestí, stretnutia, väzňa


Úloha č. 13

Prečo je v slove "z koruny" y?

A
B
C
D

A: po n sa vždy píše Y

B: je to vybrané slovo

C: podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru žena

D: podstatné meno sa skloňuje podľa vzoru dub

Úloha č. 14

Jedno podstatné meno sa od ostatných líši jednou gramatickou kategóriou, Ktoré?

A
B
C
D

A: v lete

B: o jeseni

C: na zime

D: o jari

Úloha č. 15

V ktorej možnosti sú všetky podstatné mená napísané správne?

A
B
C
D

A: idem do Bratislavy, z Nitry do Spišskej Novej Vsi

B: zo školy do kina, pod papierovov hviezdou, tri výkresy

C: mrkvy a kaleráby, lipy a brezy, husy a kravy

D: mojim kamarátkám, tvojim rodičom, našich srdiec


Úloha č. 16

V ktorej vete je podstatné meno stredného rodu, množného čísla, v G, vzor mesto?

A
B
C
D

A: Z divadla sme išli rovno domov.

B: Nevzdali sme sa našich úloh.

C: V celozrnnom rožku je veľa zŕn.

D: Dnes všetci nosia na tvárach rúška.

Úloha č. 17

V ktorej vete sú podstatné mená, ktoré sa všetky skloňujú podľa vzoru žena?

A
B
C
D

A: Aká matka, taká Katka.

B: Bez práce nie sú koláče.

C: Keď kocúr nie je doma, myši majú hody.

D: Dostal sa z blata do kaluže.

Úloha č. 18

V ktorých podstatných menách neplatí pravidlo o rytmickom krátení?

A
B
C
D

A: nábrežie, bezvetrie, perie

B: skálie, prútie, ústie

C: kázanie, prítmie, mávanie

D: lietanie, vysvedčenie, plávanie


Úloha č. 19

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa rovnakého vzoru.

A
B
C
D

A: pole, kroje, more

B: za mestom, za mostom, s cestom

C: chlapča, dievča, levíča

D: ujo, muž, knieža

Úloha č. 20

Doplň správne prípony: Dva večer_ po večer_ sedíme v teplom svetr_. Uhynuli už posledné zver_. Prečo na zemskej os_ nesedia žiadne os_?

A
B
C
D

A: i, y, y, i, y, y

B: y, i, i, i, y , i

C: i, i, y, y, i, i

D: y, i, i, y, i, y