Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Kyslé látky

B: Nemajú druhé pomenovanie

C: Acidá

D: Žieraviny

Úloha č. 2

Čo je to Ionizácia roztoku ?

A
B
C
D

A:

B:

C:

D: Odštiepenie katiónu vodíka a zlučenie z vodou

Úloha č. 3

Aké sú to bez kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Také niesu

B:

C: Neobsahujú vodík

D: Neobsahujú kyslík


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina dusičná?

A
B
C
D

A: H2NO3

B: HNO

C: H2NO4

D: HNO3

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina fluorovodíková ?

A
B
C
D

A: HFO

B: HF

C: H2FO3

D: H2F4O

Úloha č. 6

Aký je názov tejto kyseliný H2CO3? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina uhlovodíková

B: Kyselina uhelná

C: Kyselina uhličitá

D: Kyselina Karboneová


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný HI? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina jódovodíková

B: Kyselina octová

C: Kyselina jodistá

D: Kyselina jódová

Úloha č. 8

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

B: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

C: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

D: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

Úloha č. 9

Vyrába sa s HCl farba ?

A
B
C
D

A:

B: Nie

C:

D: Áno


Úloha č. 10

Ako riedime koncentrovanú kyselinu ?

A
B
C
D

A: Kyselinu lejeme do vody pomali pri stálom miešaní

B: Kyselinu nalejeme do vodi a zamiežame

C: Vodu lejeme do kyseliny pomali pri stálom miešaní

D: Kyseliny sa nesmú riediť

Úloha č. 11

Kyselina askorbová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V celaskone

B: V octe

C: V liekoch

D: V liekoch

Úloha č. 12

Kyselina octová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V liehu

B: V octe

C: V liekoch

D: V liekoch


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina mliečna

B: Kyselina sorbová

C: Kyselina olejová

D: Kyselina octová

Úloha č. 14

Čo sa vyrába s kyseliny dusičnej ?

A
B
C
D

A: Pivo

B: Ocot

C: Dynamit

D: Jedlo

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: V očnom lekárstve

C: V domácnosti

D: V jedle