Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: halštat

C: latén

D: eneolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a krehká

B: tvrdá a odolná

C: mäkká a vláčna

D: mäkká a ohybná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Karpatoch

B: v Alpách

C: v Tatrách

D: v Himalájach


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a cínu

B: železa a medi

C: zlata a medi

D: medi a chrómu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: palisády

B: hradby

C: akropoly

D: megality

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Skýti

B: Kelti

C: Briti

D: Chetiti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 1000 rokov

C: 800 rokov

D: 400 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Tráci

B: Helvéti

C: Skýti

D: Chetiti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Hallstatt

B: La Tene

C: Chorvátsky Grob

D: Stonehenge


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Kotíni

B: Bójovia a Helvéti

C: Bójovia a Kotíni

D: Belgovia a Helvéti

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: centrum keltskej moci

B: nádoba na uchovávanie popola

C: druh mince

D: jeden z keltských náčelníkov

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: ťažiť

B: vládnuť

C: zabávať

D: obetovať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

B: výroba pálenej keramiky

C: písmo a číslice

D: ťažba a spracovanie kovov