Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: eneolit

B: neolit

C: latén

D: halštat

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a ohybná

B: tvrdá a odolná

C: tvrdá a krehká

D: mäkká a vláčna

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Karpatoch

B: v Himalájach

C: v Alpách

D: v Tatrách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: zlata a medi

B: medi a chrómu

C: železa a medi

D: medi a cínu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: megality

B: akropoly

C: palisády

D: hradby

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Skýti

B: Briti

C: Chetiti

D: Kelti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 400 rokov

C: 1000 rokov

D: 800 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Skýti

B: Tráci

C: Chetiti

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: La Tene

C: Hallstatt

D: Chorvátsky Grob


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Bójovia a Helvéti

B: Belgovia a Helvéti

C: Belgovia a Kotíni

D: Bójovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: jeden z keltských náčelníkov

B: centrum keltskej moci

C: druh mince

D: nádoba na uchovávanie popola

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: vládnuť

B: zabávať

C: obetovať

D: ťažiť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: výroba pálenej keramiky

B: ťažba a spracovanie kovov

C: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

D: písmo a číslice