Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: halštat

C: latén

D: eneolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a ohybná

B: mäkká a vláčna

C: tvrdá a krehká

D: tvrdá a odolná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Tatrách

B: v Karpatoch

C: v Himalájach

D: v Alpách


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: železa a medi

B: medi a cínu

C: zlata a medi

D: medi a chrómu

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: akropoly

B: megality

C: hradby

D: palisády

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Kelti

B: Skýti

C: Chetiti

D: Briti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 1000 rokov

C: 400 rokov

D: 800 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Skýti

B: Chetiti

C: Tráci

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: La Tene

C: Chorvátsky Grob

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Bójovia a Kotíni

B: Belgovia a Helvéti

C: Bójovia a Helvéti

D: Belgovia a Kotíni

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: jeden z keltských náčelníkov

B: nádoba na uchovávanie popola

C: druh mince

D: centrum keltskej moci

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: obetovať

B: vládnuť

C: ťažiť

D: zabávať


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: písmo a číslice

B: ťažba a spracovanie kovov

C: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

D: výroba pálenej keramiky