Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: neolit

B: latén

C: halštat

D: eneolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: mäkká a ohybná

B: tvrdá a krehká

C: mäkká a vláčna

D: tvrdá a odolná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Tatrách

B: v Alpách

C: v Karpatoch

D: v Himalájach


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: zlata a medi

B: medi a cínu

C: medi a chrómu

D: železa a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: hradby

B: akropoly

C: palisády

D: megality

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Kelti

C: Skýti

D: Briti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 400 rokov

C: 1000 rokov

D: 800 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Tráci

B: Skýti

C: Helvéti

D: Chetiti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: Chorvátsky Grob

C: La Tene

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Belgovia a Helvéti

B: Bójovia a Kotíni

C: Belgovia a Kotíni

D: Bójovia a Helvéti

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: centrum keltskej moci

C: jeden z keltských náčelníkov

D: druh mince

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: zabávať

B: ťažiť

C: obetovať

D: vládnuť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: koleso, hrnčiarsky kruh a voz

B: písmo a číslice

C: ťažba a spracovanie kovov

D: výroba pálenej keramiky