Úloha č. 1

Dobu medenú nazývame

A
B
C
D

A: halštat

B: latén

C: eneolit

D: neolit

Úloha č. 2

Aké vlastnosti mala meď ?

A
B
C
D

A: tvrdá a krehká

B: tvrdá a odolná

C: mäkká a vláčna

D: mäkká a ohybná

Úloha č. 3

Telo človeka z doby medenej nazvaného Ötzi sa našlo

A
B
C
D

A: v Alpách

B: v Karpatoch

C: v Tatrách

D: v Himalájach


Úloha č. 4

Bronz bol zliatinou

A
B
C
D

A: medi a chrómu

B: medi a cínu

C: železa a medi

D: zlata a medi

Úloha č. 5

Mohutné kamenné bloky zoradené do kruhov nazývame

A
B
C
D

A: akropoly

B: hradby

C: megality

D: palisády

Úloha č. 6

Prvým národom, ktorý vyrábal železné predmety boli

A
B
C
D

A: Chetiti

B: Kelti

C: Skýti

D: Briti


Úloha č. 7

Doba železná trvala spolu

A
B
C
D

A: 200 rokov

B: 400 rokov

C: 1000 rokov

D: 800 rokov

Úloha č. 8

Pastieri a bojovníci, svojich mŕtvych pochovávali v mohylách

A
B
C
D

A: Tráci

B: Chetiti

C: Skýti

D: Helvéti

Úloha č. 9

Významná archeologická lokalita na území dnešného Rakúska

A
B
C
D

A: Stonehenge

B: La Tene

C: Chorvátsky Grob

D: Hallstatt


Úloha č. 10

Keltské kmene na území Čiech a Slovenska sa volali

A
B
C
D

A: Bójovia a Kotíni

B: Belgovia a Kotíni

C: Belgovia a Helvéti

D: Bójovia a Helvéti

Úloha č. 11

Oppidum je

A
B
C
D

A: nádoba na uchovávanie popola

B: jeden z keltských náčelníkov

C: druh mince

D: centrum keltskej moci

Úloha č. 12

Úlohou bardov v keltských kmeňoch bolo

A
B
C
D

A: obetovať

B: vládnuť

C: zabávať

D: ťažiť


Úloha č. 13

K novým poznatkom z doby kovov nepatrí

A
B
C
D

A: ťažba a spracovanie kovov

B: písmo a číslice

C: výroba pálenej keramiky

D: koleso, hrnčiarsky kruh a voz