Úloha č. 1

Mám bankovky 500 500 100 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 500

B: 110

C: 100

D: 1 100

Úloha č. 2

Mám bankovky 10,20 50 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 20

B: 10

C: 100

D: 80

Úloha č. 3

Mám bankovky 500 500 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 100

B: 500

C: 1 000

D: 5 000


Úloha č. 4

Mám bankovky 50 50 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 50

B: 1 000

C: 100

D: 150

Úloha č. 5

Mám bankovky 50 500 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 50

B: 5 500

C: 550

D: 500

Úloha č. 6

Mám bankovky 500 500 500 500. Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 10 000

B: 2 000

C: 5 000

D: 1 000


Úloha č. 7

Mám bankovky 500 500 500 500 500. Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 2 000

B: 5 000

C: 2 500

D: 500

Úloha č. 8

Mám bankovky 500 100 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 500

B: 600

C: 650

D: 1 500

Úloha č. 9

Mám bankovky 20 20 10 . Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 150

B: 20

C: 200

D: 50


Úloha č. 10

Mám bankovky 20 20 20 20 20. Koľko mám spolu eur?

A
B
C
D

A: 100

B: 20

C: 1 000

D: 200