Úloha č. 1

číslo o 5 menšie ako w

A
B
C
D

A: 5w

B: w : 5

C: 5 - w

D: w - 5

Úloha č. 2

Dvojnásobok súčtu w a 4

A
B
C
D

A: 2(w + 4)

B: 2(w - 4)

C: 2.(w.4)

D: w+4

Úloha č. 3

Trieda má 20 žiakov, chlapcov je w. Zapíš výrazom počet dievčat

A
B
C
D

A: w - 20

B: 20 - w

C: 20 : w

D: 20w


Úloha č. 4

Karol má x rokov, Tomáš je dvakrát starší. Koľko rokov má Tomáš?

A
B
C
D

A: 2 + x

B: x : 2

C: x+ 2

D: 2.x

Úloha č. 5

podiel čísel w a 4 zmenšený o súčin čísla b a 3

A
B
C
D

A: (w - 4) - b - 3

B: w : 4 - b . 3

C: (w - 4).3b

D: w : 4 - (b + 3)

Úloha č. 6

V mise je w čokoládových bonbónov, x ovocných a 8 mentolových. Koľko ich je spolu?

A
B
C
D

A: 8w + x

B: w + 8x

C: w + x + 8

D: 8 + xw


Úloha č. 7

Trojnásobok čísla x zväčšený o 7

A
B
C
D

A: (3+x) + 7

B: 3x.7

C: 3x + 7

D: 3.(x+7)

Úloha č. 8

Číslo 19 zmenšené o x

A
B
C
D

A: 19 + x

B: 19 - x

C: x - 19

D: 19.x

Úloha č. 9

Na výlet sa prihlásilo x chlapcov a w dievčat. Dvaja chlapci však ochoreli. Koľko detí išlo na výlet?

A
B
C
D

A: x - 2

B: x - 2w

C: x + w - 2

D: x + w + 2


Úloha č. 10

Spotreba benzínu je x litrov na 100 kilometrov. Vyjadri spotrebu na jeden kilometer.

A
B
C
D

A: 100:x

B: x : 100

C: x : 1

D: 100.x