Úloha č. 1 (variant 1)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: agresívny

B: spoločenský

C: citlivý

D: formálny

Úloha č. 2 (variant 1)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: sociálny status

B: konflikt rolí

C: schopnosť

D: štruktúru

Úloha č. 3 (variant 1)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: dobré, zlé

B: vlastné, cudzie

C: malé, veľké

D: formálne a neformálne


Úloha č. 4 (variant 1)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: malé, veľké

B: vlastné, cudzie

C: formálne, neformálne

D: dobré, zlé

Úloha č. 5 (variant 1)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

B: podľa nálady

C: dobré, zlé, priemerné

D: malé, formálne, vlastné

Úloha č. 6 (variant 1)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: so zamestnaním jednotlivca

B: s výškou jednotlivca

C: s duševnou aktivitou jednotlivca

D: s výzorom jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 1)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: odmeny a tresty

B: láska a porozumenie

C: peniaze a sladkosti

D: hnev a krik

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pán riaditeľ

B: pani učiteľka

C: tvoji rodičia

D: pani prezidentka

Úloha č. 9 (variant 1)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: pocit spolupatričnosti

B: rozdielne ciele a hodnoty

C: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

D: pocity radosti a hnevu


Úloha č. 10 (variant 1)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: najviac do troch

B: do mnohých

C: iba do jednej

D: práve do dvoch

Úloha č. 11 (variant 1)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: miera posudzovania

B: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

C: začleňovanie sa človeka do spoločnosti

D: spoločenská vlastnosť

Úloha č. 1 (variant 2)

Sociálny znamená

A
B
C
D

A: spoločenský

B: formálny

C: citlivý

D: agresívny

Úloha č. 2 (variant 2)

Postavenie človeka v spoločnosti znamená

A
B
C
D

A: štruktúru

B: konflikt rolí

C: schopnosť

D: sociálny status

Úloha č. 3 (variant 2)

Podľa spôsobu a vzniku fungovania delíme skupiny na:

A
B
C
D

A: formálne a neformálne

B: vlastné, cudzie

C: dobré, zlé

D: malé, veľké


Úloha č. 4 (variant 2)

Podľa pocitu prináležitosti delíme spoločenské skupiny na:

A
B
C
D

A: vlastné, cudzie

B: formálne, neformálne

C: dobré, zlé

D: malé, veľké

Úloha č. 5 (variant 2)

Aké vzťahy sú v spoločenských skupinách?

A
B
C
D

A: podľa nálady

B: malé, formálne, vlastné

C: spolupráca, súťaživosť, myslieť len na seba

D: dobré, zlé, priemerné

Úloha č. 6 (variant 2)

Sociálny status je obvykle spájaný s :

A
B
C
D

A: s výzorom jednotlivca

B: s duševnou aktivitou jednotlivca

C: s výškou jednotlivca

D: so zamestnaním jednotlivca


Úloha č. 7 (variant 2)

Súčasťou procesu socializácie sú aj ....

A
B
C
D

A: peniaze a sladkosti

B: odmeny a tresty

C: láska a porozumenie

D: hnev a krik

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktorá z osôb má najvyšší sociálny status?

A
B
C
D

A: pani prezidentka

B: pán riaditeľ

C: tvoji rodičia

D: pani učiteľka

Úloha č. 9 (variant 2)

Medzi znaky spoločenskej skupiny nepatrí/ nepatria

A
B
C
D

A: spoločné pravidlá, hodnoty, ciele.

B: pocity radosti a hnevu

C: rozdielne ciele a hodnoty

D: pocit spolupatričnosti


Úloha č. 10 (variant 2)

Do koľkých spoločenských skupín môže človek patriť?

A
B
C
D

A: najviac do troch

B: práve do dvoch

C: do mnohých

D: iba do jednej

Úloha č. 11 (variant 2)

Čo je svedomie?

A
B
C
D

A: spoločenská vlastnosť

B: pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy

C: miera posudzovania

D: začleňovanie sa človeka do spoločnosti