Úloha č. 1

Pre betónový základ vykopali robotníci jamu tvaru kocky s dĺžkou hrany 1,8 m. Na koľkých autách odviezli zeminu, ako auto naraz odvezie 4 m kubické zeminy?

A
B
C
D

A: 2 autá

B: 3 autá

C: 1 auto

D: 1,5 auta

Úloha č. 2

Vypočítajte objem a povrch kvádra s rozmermi: a = 8,5 dm, b = 40 cm, c = 560 mm.

A
B
C
D

A: V = 190 400 cm3, S = 20 800 cm2

B: V = 190 400 cm3, S = 55 000 cm2

C: V = 20 800 cm3, S = 190 400 cm2

D: V = 190, 4 cm3, S = 2,08 cm2

Úloha č. 3

Vypočítajte výšku valca, ak poznáte priemer podstavy d = 25 mm a jeho objem V = 1786 mm3

A
B
C
D

A: 3,6 mm

B: 3,5 mm

C: 3,7 mm

D: 3,3 mm


Úloha č. 4

Žiaci základnej školy sa podieľali na zaujímavom projekte, ktorý mal vyhodnotiť vyťaženosť hlavnej cesty počas prvej vyučovacej hodiny. Hodnotili, ako často prejde po ceste osobné auto, nákladné auto alebo autobus (viď obrázok). Určte absolútnu početnosť jednotlivých áut v %.

A
B
C
D

A: osobné = 48,5 %,; nákladné = 32,3 %; autobus = 19,2 %

B: osobné = 48,5 %,; nákladné = 32,4 %; autobus = 19,1 %

C: osobné = 48,6 %,; nákladné = 32,4 %; autobus = 19,01 %

D: osobné = 48,4 %,; nákladné = 32,5 %; autobus = 19 %

Úloha č. 5

Určte medián a modus nasledovných nameraných stupňov celzia: 17°C; 25°C; 33°C; 16°C; 21°C; 17°C; 10°C; 24°C; 30°C; 28°C

A
B
C
D

A: mod(x) = 17°C; med(x) = 21°C

B: mod(x) = 17°C; med(x) = 22,5°C

C: med(x) = 17°C; mod(x) = 22,5°C

D: mod(x) = 10°C; med(x) = 22,5°C

Úloha č. 6

Vypočítajte aritmetický priemer známok z matematiky: 3, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 5 ,4, 3, 3, 1, 3, 2, 5, 4, 1 ,2, 3

A
B
C
D

A: x = 2

B: x = 2,7

C: x = 2,75

D: x = 3


Úloha č. 7

Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne párne číslo?

A
B
C
D

A: 75%

B: 25%

C: 50%

D: 10%

Úloha č. 8

Z 12 lístkov očíslovaných 1 - 12 vytiahneme 1 lístok. Aká je pravdepodobnosť, že na vytiahnutom lístku bude číslo deliteľné štyrmi?

A
B
C
D

A: 50%

B: 25%

C: 75%

D: 100%