Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Acidá

B: Žieraviny

C: Kyslé látky

D: Nemajú druhé pomenovanie

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Hlavná zloška kyselín

B: Tento pojem nieje definovatelný

C: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

D: Neviem

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Obsahujú kyslík

B: Neobsahujú kyslík

C: Neviem

D: Obsahujú vodík

Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: HF

B: HCl

C: H3BO3

D: H2SO4

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HBr

B: H3BO3

C: HCl

D: H3BrO4

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

B: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

C: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

D: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina sírová

B: Kyselina chlorovodíková

C: Kyselina bromovodíková

D: Kyselina boritá

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina chlorovodíková

B: Kyselina sírová

C: Kyselina octová

D: Kyselina chloristá

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A: Nie

B: Áno

C:

D:

Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Oblejem vodou

B: Zavolám pomoc

C: Nič nerobím,utrem sa.

D: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V pomaranči

B: V Citróne

C: Nikde

D: V citrusových plodoch

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: Vo vode

B: Nikde

C: V mlieku

D: V Coca-Cole

Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina mliečna

B: Kyselina olejová

C: Kyselina sorbová

D: Kyselina octová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: V pive

B: Neviem

C: Batérie

D: Lepidlo

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V očnom lekárstve

B: V jedle

C: Neviem

D: V domácnosti