Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Kyslé látky

B: Žieraviny

C: Acidá

D: Nemajú druhé pomenovanie

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Tento pojem nieje definovatelný

B: Hlavná zloška kyselín

C: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

D: Neviem

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Obsahujú vodík

B: Obsahujú kyslík

C: Neobsahujú kyslík

D: Neviem


Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: HF

B: H3BO3

C: H2SO4

D: HCl

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HBr

B: H3BrO4

C: H3BO3

D: HCl

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

B: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

C: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

D: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok


Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina sírová

B: Kyselina boritá

C: Kyselina chlorovodíková

D: Kyselina bromovodíková

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina sírová

B: Kyselina chlorovodíková

C: Kyselina octová

D: Kyselina chloristá

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A:

B: Áno

C:

D: Nie


Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Nič nerobím,utrem sa.

B: Zavolám pomoc

C: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

D: Oblejem vodou

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V citrusových plodoch

B: V Citróne

C: V pomaranči

D: Nikde

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V mlieku

B: Vo vode

C: V Coca-Cole

D: Nikde


Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina mliečna

B: Kyselina sorbová

C: Kyselina octová

D: Kyselina olejová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: V pive

C: Batérie

D: Lepidlo

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: Neviem

B: V očnom lekárstve

C: V domácnosti

D: V jedle