Úloha č. 1

Ako sa inak nazývajú kyseliny ?

A
B
C
D

A: Žieraviny

B: Nemajú druhé pomenovanie

C: Acidá

D: Kyslé látky

Úloha č. 2

Čo sú to Oxionové katióny ?

A
B
C
D

A: Spôsobujú kyslosť roztokov kyselín

B: Hlavná zloška kyselín

C: Tento pojem nieje definovatelný

D: Neviem

Úloha č. 3

Ake sú to kyslíkaté kyseliny ?

A
B
C
D

A: Neobsahujú kyslík

B: Obsahujú kyslík

C: Obsahujú vodík

D: Neviem

Úloha č. 4

Aký vzorec má Kyselina sírová ?

A
B
C
D

A: H2SO4

B: HF

C: H3BO3

D: HCl

Úloha č. 5

Aký vzorec má Kyselina bromovodíková ?

A
B
C
D

A: HBr

B: H3BrO4

C: H3BO3

D: HCl

Úloha č. 6

Urč spráne rozhranie ph stupnici (Aký je to roztok)

A
B
C
D

A: 0-6=zásaditá roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Kyslí roztok

B: 0-6=Kyslí roztok,7=Neutrálny roztok,8-14=Zásaditý roztok

C: 0-6=Kyslí roztok.8-14=Zásaditý roztok

D: 0-7=Kyslí roztok,8=Neutrálny roztok,9-14=Zásaditý roztok

Úloha č. 7

Aký je názov tejto kyseliný H3BO3 ? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina bromovodíková

B: Kyselina sírová

C: Kyselina boritá

D: Kyselina chlorovodíková

Úloha č. 8

Aký je názov tejto kyseliný HCl? (Zo vzorca sprav názov)

A
B
C
D

A: Kyselina octová

B: Kyselina sírová

C: Kyselina chloristá

D: Kyselina chlorovodíková

Úloha č. 9

Tvoria kyseliny teplo pri riedení ?

A
B
C
D

A: Áno

B:

C:

D: Nie

Úloha č. 10

Čo robiť ak sa polejme kyselinou ?

A
B
C
D

A: Zavolám pomoc

B: Nič nerobím,utrem sa.

C: Okamžite upozorniť dospelú osobu a polievať zasiahnuté mies

D: Oblejem vodou

Úloha č. 11

Kyselina citrónová sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V pomaranči

B: V citrusových plodoch

C: Nikde

D: V Citróne

Úloha č. 12

Kyselina uhličitá sa nachádza ?

A
B
C
D

A: V mlieku

B: Vo vode

C: Nikde

D: V Coca-Cole

Úloha č. 13

Konzervačná latka je kyselina ?

A
B
C
D

A: Kyselina olejová

B: Kyselina sorbová

C: Kyselina mliečna

D: Kyselina octová

Úloha č. 14

Kde sa používa kyseliny sírovej ?

A
B
C
D

A: Batérie

B: Lepidlo

C: V pive

D: Neviem

Úloha č. 15

Vodný roztok kyseliny boritej sa používa ?

A
B
C
D

A: V domácnosti

B: V jedle

C: V očnom lekárstve

D: Neviem