Úloha č. 1

Správne zapísané číslo šesťtisíc dvesto štyridsaťpäť je

A
B
C
D

A: 6205

B: 6 245

C: 6025

D: 6 000

Úloha č. 2

Správne zapísané číslo dvetisíc sedemsto dva je

A
B
C
D

A: 2 000

B: 27

C: 2 700

D: 2 702

Úloha č. 3

Správne zapísané číslo tisíc päťdesiatosem je

A
B
C
D

A: 1 008

B: 1 050

C: 1 508

D: 1 058


Úloha č. 4

Správne zapísané číslo tritisíc deväťsto

A
B
C
D

A: 3 900

B: 39

C: 390

D: 3 000

Úloha č. 5

Správne zapísané číslo štyritisíc osemdesiat

A
B
C
D

A: 48

B: 40

C: 4 080

D: 4 800

Úloha č. 6

Správne zapísané číslo deväťtisíc

A
B
C
D

A: 900

B: 9 000

C: 99

D: 1 000


Úloha č. 7

Správne zapísané číslo desaťtisíc je

A
B
C
D

A: 1

B: 100

C: 10 000

D: 1 000

Úloha č. 8

Správne zapísané číslo dvetisíc dvesto

A
B
C
D

A: 220

B: 2 200

C: 2 000

D: 22

Úloha č. 9

Správne zapísané číslo šesťtisíc dvesto tridsaťpäť

A
B
C
D

A: 6 035

B: 6 000

C: 6 235

D: 6 200


Úloha č. 10

Správne zapísané číslo osemtisíc je

A
B
C
D

A: 800

B: 88

C: 8 000

D: 888

Úloha č. 11

Správne zapísané číslo päťtisíc je

A
B
C
D

A: 500

B: 5 000

C: 5 555

D: 55

Úloha č. 12

Správne zapísané číslo päťtisíc dva

A
B
C
D

A: 5 000

B: 5 000

C: 5 200

D: 5 002