Úloha č. 1

Správne zapísané číslo šesťtisíc dvesto štyridsaťpäť je

A
B
C
D

A: 6025

B: 6205

C: 6 000

D: 6 245

Úloha č. 2

Správne zapísané číslo dvetisíc sedemsto dva je

A
B
C
D

A: 2 702

B: 2 000

C: 27

D: 2 700

Úloha č. 3

Správne zapísané číslo tisíc päťdesiatosem je

A
B
C
D

A: 1 050

B: 1 058

C: 1 508

D: 1 008


Úloha č. 4

Správne zapísané číslo tritisíc deväťsto

A
B
C
D

A: 3 000

B: 3 900

C: 390

D: 39

Úloha č. 5

Správne zapísané číslo štyritisíc osemdesiat

A
B
C
D

A: 4 080

B: 4 800

C: 40

D: 48

Úloha č. 6

Správne zapísané číslo deväťtisíc

A
B
C
D

A: 900

B: 9 000

C: 99

D: 1 000


Úloha č. 7

Správne zapísané číslo desaťtisíc je

A
B
C
D

A: 100

B: 10 000

C: 1 000

D: 1

Úloha č. 8

Správne zapísané číslo dvetisíc dvesto

A
B
C
D

A: 220

B: 22

C: 2 200

D: 2 000

Úloha č. 9

Správne zapísané číslo šesťtisíc dvesto tridsaťpäť

A
B
C
D

A: 6 200

B: 6 235

C: 6 000

D: 6 035


Úloha č. 10

Správne zapísané číslo osemtisíc je

A
B
C
D

A: 8 000

B: 88

C: 888

D: 800

Úloha č. 11

Správne zapísané číslo päťtisíc je

A
B
C
D

A: 500

B: 5 555

C: 55

D: 5 000

Úloha č. 12

Správne zapísané číslo päťtisíc dva

A
B
C
D

A: 5 200

B: 5 000

C: 5 002

D: 5 000