Úloha č. 1

V ktorom riadku sú len štvorciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 3 300,2 000,1

B: 2 000,6 000, 1 222

C: 200,300,450,

D: 200,2, 2 000

Úloha č. 2

V ktorom riadku sú len štvorciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 2 000,3 000,10 000

B: 111,2 000,3 000

C: 111, 2,300

D: 200,300.400

Úloha č. 3

V ktorom riadku sú len štvorciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 200,2, 22

B: 2 000, 2 222, 2 221

C: 456,4 564,4

D: 20,30,12

Úloha č. 4

V ktorom riadku sú len trojciferné čísla čísla ?

A
B
C
D

A: 2 000, 2 222, 2 221

B: 456,4 564,4

C: 200,300.400

D: 200,2, 22

Úloha č. 5

V ktorom riadku sú len trojciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 789,78,456

B: 300,200,20

C: 100.2 000,2

D: 333,222,111

Úloha č. 6

V ktorom riadku sú len trojciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 11,22,300

B: 123,223,333

C: 100,200.2 000

D: 1,2,3

Úloha č. 7

V ktorom riadku sú len dvojciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 20,30,3

B: 22,33,11

C: 123,1,100

D: 1 230,2 000,5 000

Úloha č. 8

V ktorom riadku sú len dvojciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 109,9,99

B: 10,20,99

C: 2 000,9 999,1 000

D: 23,22,2

Úloha č. 9

V ktorom riadku sú len dvojciferné čísla ?

A
B
C
D

A: 400,500,1 000

B: 1 000, 22, 33

C: 40,50,22

D: 1, 22,333

Úloha č. 10

V ktorom riadku sú len jednociferné čísla ?

A
B
C
D

A: 56,6,5

B: 1,2,10

C: 1,2,3

D: 10,9,45