Úloha č. 1

Ako sa povie po španielsky potrebovať?

A
B
C
D

A: comprar

B: llegar

C: necesitar

D: hablar

Úloha č. 2

Ako sa povie po španielsky variť?

A
B
C
D

A: buscar

B: trabajar

C: cocinar

D: escuchar

Úloha č. 3

Ako sa povie po španielsky hľadať?

A
B
C
D

A: beber

B: oir

C: querer

D: buscar


Úloha č. 4

Ako sa povie po španielsky cestovať?

A
B
C
D

A: despertar

B: cantar

C: viajar

D: trabajar

Úloha č. 5

Ako sa povie po španielsky dúfať?

A
B
C
D

A: caminar

B: salir

C: ir

D: esperar

Úloha č. 6

Ako sa povie po španielsky spievať?

A
B
C
D

A: cantar

B: tocar

C: llorar

D: escuchar


Úloha č. 7

Ako sa povie po španielsky vidieť?

A
B
C
D

A: ver

B: hacer

C: bailar

D: comer

Úloha č. 8

Ako sa povie po španielsky pracovať?

A
B
C
D

A: poder

B: mirar

C: limpiar

D: trabajar

Úloha č. 9

Ako sa povie po španielsky hovoriť?

A
B
C
D

A: hablar

B: cambiar

C: salir

D: decidir


Úloha č. 10

Ako sa povie po španielsky chcieť?

A
B
C
D

A: necesitar

B: decidir

C: caminar

D: querer