Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: váza

C: kameň

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: robiť jamu, priehlbinu

D: tvorivo konať

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: ľad

C: kameň, sklo

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: neha

C: priehlbina v povrchu

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: silný zvuk, rev

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý