Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: váza

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: ľad

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: neha

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý