Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: kameň

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: vytvárať kopec

D: časť ľudského tela

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: ľad

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: porušenie povrchu

C: úlomok skla

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í