Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: zvuková zhoda slabík

C: časť básne

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: kameň

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: tvorivo konať

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: kameň, sklo

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: ľadová

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: í

D: y

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i