Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Talianska

C: časť básne

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: cukru

C: sklo

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: tvorivo konať

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: kryha

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: rozkaz

C: hra

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: i

D: y