Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: cukor

C: kryha

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: i

C: ý

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í