Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Talianska

C: časť básne

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: silný zvuk, rev

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: y

D: i