Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Talianska

C: hlavné mesto Rakúska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: cukru

C: váza

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: cukor

C: kryha

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: jedlo

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: rozkaz

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y