Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: váza

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: robiť jamu, priehlbinu

C: vytvárať kopec

D: časť ľudského tela

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: priehlbina v povrchu

C: ľadová

D: neha

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý