Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: sklo

C: váza

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: tvorivo konať

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: cukor

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: priehlbina v povrchu

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý