Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: sklo

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: robiť jamu, priehlbinu

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: ľad

C: kameň, sklo

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: jedlo

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: pozdrav

C: silný zvuk, rev

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i