Úloha č. 1

Ako sa povie po anglicky sova?

A
B
C
D

A: Bird

B: Deer

C: Mouse

D: Owl

Úloha č. 2

Ako sa povie po anglicky korytnačka?

A
B
C
D

A: Lizard

B: Fish

C: Lion

D: Turtle

Úloha č. 3

Ako sa povie po anglicky koza?

A
B
C
D

A: Eagle

B: Snake

C: Sheep

D: Goat

Úloha č. 4

Ako sa povie po anglicky potkan?

A
B
C
D

A: Lion

B: Bird

C: Rat

D: Parrot

Úloha č. 5

Ako sa povie po anglicky slon?

A
B
C
D

A: Rabbit

B: Turtle

C: Elephant

D: Mouse

Úloha č. 6

Ako sa povie po anglicky jeleň?

A
B
C
D

A: Bird

B: Eagle

C: Deer

D: Zebra

Úloha č. 7

Ako sa povie po anglicky pštros?

A
B
C
D

A: Ostrich

B: Turtle

C: Parrot

D: Bird

Úloha č. 8

Ako sa povie po anglicky gepard?

A
B
C
D

A: Fish

B: Eagle

C: Pig

D: Cheetah

Úloha č. 9

Čo znamená v slovenčine anglické slovo parrot?

A
B
C
D

A: Vták

B: Sliepka

C: Papagáj

D: Dážďovka

Úloha č. 10

Čo znamená v slovenčine anglické slovo squirrel?

A
B
C
D

A: Veverica

B: Prasa

C: Ovca

D: Včela

Úloha č. 11

Čo znamená v slovenčine anglické slovo snake?

A
B
C
D

A: Jašterica

B: Mravec

C: Ryba

D: Had

Úloha č. 12

Čo znamená v slovenčine anglické slovo mouse?

A
B
C
D

A: Myš

B: Pes

C: Orol

D: Krt

Úloha č. 13

Čo znamená v slovenčine anglické slovo cat?

A
B
C
D

A: Kengura

B: Pes

C: Mačka

D: Slon

Úloha č. 14

Čo znamená v slovenčine anglické slovo hippopotamus?

A
B
C
D

A: Jeleň

B: Los

C: Hroch

D: Nosorožec

Úloha č. 15

Čo znamená v slovenčine anglické slovo bear?

A
B
C
D

A: Vták

B: Medveď

C: Antilopa

D: Kôň