Úloha č. 1

Ktorý uhol je ostrý?

A
B
C
D

A: 237°

B: 97°

C: 117°

D: 47 °

Úloha č. 2

Ktorý uhol je priamy?

A
B
C
D

A: 90°

B: 180°

C: 190°

D: 80°

Úloha č. 3

Ktorý trojuholník je tupouhlý?

A
B
C
D

A: 40°, 90°, 50°

B: 25°, 105°, 50°

C: 85°, 15°, 80°

D: 60°, 70°, 50°


Úloha č. 4

3° 20´ + 5°25´ =

A
B
C
D

A: 8°55´

B: 9°05´

C: 37°35´

D: 8°45´

Úloha č. 5

370´ =

A
B
C
D

A: 3°70´

B: 6°10´

C: 6°

D: 7°10

Úloha č. 6

Dopočítaj tretí uhol v trojuholníku (45°, 35°, ? )

A
B
C
D

A: 100°

B: 90°

C: 180°

D: 45 °


Úloha č. 7

Uhly alfa a beta sú vrcholové uhly. Alfa je 85°. Koľko má beta?

A
B
C
D

A: 95°

B: 180°

C: 85°

D: 115°

Úloha č. 8

Uhly alfa a beta sú susedné uhly. Beta je 55°. Koľko má alfa?

A
B
C
D

A: 180°

B: 55°

C: 125°

D: 45°

Úloha č. 9

Uhly alfa a beta sú vrcholové uhly. Beta je 140°. Koľko má alfa?

A
B
C
D

A: 180°

B: 60°

C: 140°

D: 40°


Úloha č. 10

Uhly alfa a beta sú susedné uhly. Alfa je 140°. Koľko má beta?

A
B
C
D

A: 140°

B: 40°

C: 40°

D: 180°