Úloha č. 1

Kde ležia subtrópy ?

A
B
C
D

A: Medzi studeným a teplým podnebím.

B: Medzi teplým a studeným podnebím.

C: Medzi teplým a vlhkým podnebím.

D: Medzi teplým a miernym podnebím.

Úloha č. 2

Medzi Subtropické krajiny nepatrí ?

A
B
C
D

A: Kalifornia

B: JV Čína

C: JV Austrália

D: Kanada

Úloha č. 3

Subtropické podnebie je ?

A
B
C
D

A: Studené,vlhké v lete a daždivé v zime.

B: Studené,vlhké v lete a suché v zime.

C: Horúce,suché v lete a daždivé v zime.

D: Horucé,studené v lete a daždivé v zime.

Úloha č. 4

Pôda v subtrópoch môže byť ?

A
B
C
D

A: Škoricová, horčicová a žltá.

B: Červená, Modrá, Fialová

C: Škoricová, červená a žlta.

D: Čokoládová, škoricová a karamelová.

Úloha č. 5

Na odlesnených územiach sa v subtrópoch pestujú ?

A
B
C
D

A: Citrusy, vinič, figy, obilie a pomaranče.

B: Nepestuje sa tam nič.

C: Mak, tekvice, kukurica a duby.

D: Len stromy.

Úloha č. 6

Čo sa pestuje v subtrópoch v Číne ?

A
B
C
D

A: ryža

B: mak

C: orechy

D: zemiaky

Úloha č. 7

V subtrópoch žijú zvieratá ako ...

A
B
C
D

A: opica, kengura a koala

B: medveď, prasiatko a sova

C: v subtrópoch nežijú zvieratá

D: vlk a medveď

Úloha č. 8

Subtrópy sa nachádzajú medzi ...

A
B
C
D

A: 40. a 25. poludníkom S a J zemepisnej dĺžky

B: 40. a 25. rovnobežkou S a J zemepisnej šírky

C: 40. a 25. rovnobežkou J a Z zemepisnej šírky

D: 40. a 25. rovnobežkou V a Z zemepisnej šírky

Úloha č. 9

Okolo Stredozemného mora sú štáty ako ...

A
B
C
D

A: Egypt, Tunisko, Chorvátsko a Dánsko

B: Grécko, Španielsko, Turecko a Izrael

C: Grécko, Slovensko, Egypt a Poľsko

D: Česko, Ukrajina a Rusko

Úloha č. 10

Si rád že neskúšam ?

A
B
C
D

A: Je mi to jedno !

B: Nie !

C: Áno !

D: Vôbec nie ...