Úloha č. 1

Kde ležia subtrópy ?

A
B
C
D

A: Medzi teplým a miernym podnebím.

B: Medzi studeným a teplým podnebím.

C: Medzi teplým a vlhkým podnebím.

D: Medzi teplým a studeným podnebím.

Úloha č. 2

Medzi Subtropické krajiny nepatrí ?

A
B
C
D

A: JV Austrália

B: JV Čína

C: Kanada

D: Kalifornia

Úloha č. 3

Subtropické podnebie je ?

A
B
C
D

A: Horucé,studené v lete a daždivé v zime.

B: Studené,vlhké v lete a daždivé v zime.

C: Studené,vlhké v lete a suché v zime.

D: Horúce,suché v lete a daždivé v zime.


Úloha č. 4

Pôda v subtrópoch môže byť ?

A
B
C
D

A: Škoricová, červená a žlta.

B: Škoricová, horčicová a žltá.

C: Čokoládová, škoricová a karamelová.

D: Červená, Modrá, Fialová

Úloha č. 5

Na odlesnených územiach sa v subtrópoch pestujú ?

A
B
C
D

A: Mak, tekvice, kukurica a duby.

B: Nepestuje sa tam nič.

C: Len stromy.

D: Citrusy, vinič, figy, obilie a pomaranče.

Úloha č. 6

Čo sa pestuje v subtrópoch v Číne ?

A
B
C
D

A: orechy

B: ryža

C: mak

D: zemiaky


Úloha č. 7

V subtrópoch žijú zvieratá ako ...

A
B
C
D

A: vlk a medveď

B: medveď, prasiatko a sova

C: v subtrópoch nežijú zvieratá

D: opica, kengura a koala

Úloha č. 8

Subtrópy sa nachádzajú medzi ...

A
B
C
D

A: 40. a 25. rovnobežkou S a J zemepisnej šírky

B: 40. a 25. poludníkom S a J zemepisnej dĺžky

C: 40. a 25. rovnobežkou V a Z zemepisnej šírky

D: 40. a 25. rovnobežkou J a Z zemepisnej šírky

Úloha č. 9

Okolo Stredozemného mora sú štáty ako ...

A
B
C
D

A: Grécko, Slovensko, Egypt a Poľsko

B: Česko, Ukrajina a Rusko

C: Egypt, Tunisko, Chorvátsko a Dánsko

D: Grécko, Španielsko, Turecko a Izrael


Úloha č. 10

Si rád že neskúšam ?

A
B
C
D

A: Áno !

B: Nie !

C: Vôbec nie ...

D: Je mi to jedno !