Úloha č. 1

Kde ležia subtrópy ?

A
B
C
D

A: Medzi teplým a vlhkým podnebím.

B: Medzi teplým a miernym podnebím.

C: Medzi teplým a studeným podnebím.

D: Medzi studeným a teplým podnebím.

Úloha č. 2

Medzi Subtropické krajiny nepatrí ?

A
B
C
D

A: JV Čína

B: JV Austrália

C: Kalifornia

D: Kanada

Úloha č. 3

Subtropické podnebie je ?

A
B
C
D

A: Studené,vlhké v lete a suché v zime.

B: Horúce,suché v lete a daždivé v zime.

C: Studené,vlhké v lete a daždivé v zime.

D: Horucé,studené v lete a daždivé v zime.


Úloha č. 4

Pôda v subtrópoch môže byť ?

A
B
C
D

A: Škoricová, červená a žlta.

B: Červená, Modrá, Fialová

C: Čokoládová, škoricová a karamelová.

D: Škoricová, horčicová a žltá.

Úloha č. 5

Na odlesnených územiach sa v subtrópoch pestujú ?

A
B
C
D

A: Nepestuje sa tam nič.

B: Citrusy, vinič, figy, obilie a pomaranče.

C: Mak, tekvice, kukurica a duby.

D: Len stromy.

Úloha č. 6

Čo sa pestuje v subtrópoch v Číne ?

A
B
C
D

A: mak

B: ryža

C: zemiaky

D: orechy


Úloha č. 7

V subtrópoch žijú zvieratá ako ...

A
B
C
D

A: vlk a medveď

B: v subtrópoch nežijú zvieratá

C: medveď, prasiatko a sova

D: opica, kengura a koala

Úloha č. 8

Subtrópy sa nachádzajú medzi ...

A
B
C
D

A: 40. a 25. rovnobežkou V a Z zemepisnej šírky

B: 40. a 25. poludníkom S a J zemepisnej dĺžky

C: 40. a 25. rovnobežkou S a J zemepisnej šírky

D: 40. a 25. rovnobežkou J a Z zemepisnej šírky

Úloha č. 9

Okolo Stredozemného mora sú štáty ako ...

A
B
C
D

A: Grécko, Slovensko, Egypt a Poľsko

B: Egypt, Tunisko, Chorvátsko a Dánsko

C: Česko, Ukrajina a Rusko

D: Grécko, Španielsko, Turecko a Izrael


Úloha č. 10

Si rád že neskúšam ?

A
B
C
D

A: Áno !

B: Vôbec nie ...

C: Nie !

D: Je mi to jedno !