Úloha č. 1 (variant 1)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: ministerstvo hospodárstva

B: makroekonómia

C: mikroekonómia

D: rodičia

Úloha č. 2 (variant 1)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: trhaviny

B: trhoviny

C: tovar

D: kapitál

Úloha č. 3 (variant 1)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: pocit nedostatku

B: užitočné veci

C: slnko nad hlavou

D: rozumové pochody


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: jedlo

B: značkové tenisky

C: spánok

D: ošatenie

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: čiapka, korčule

B: kniha, zošit

C: vzdelávanie, spánok

D: oprava obuvi, jablko

Úloha č. 6 (variant 1)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: statky

B: reprodukcia

C: nadprodukcia

D: retrospektíva


Úloha č. 7 (variant 1)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: najesť sa

B: vlastniť auto

C: ísť na koncert

D: vymeniť byt za väčší

Úloha č. 8 (variant 1)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: hmotný voľný statok

B: slnečné žiarenie

C: nehmotný ekonomický statok

D: hmotný ekonomický statok

Úloha č. 9 (variant 1)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: ekonomika

B: ekonómia

C: výroba

D: reprodukcia


Úloha č. 10 (variant 1)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: neprodukovať služby a výrobky

B: produkovať služby a výrobky

C: produkovať výrobky

D: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

Úloha č. 11 (variant 1)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: obchody

B: statky

C: peniaze

D: domy

Úloha č. 12 (variant 1)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o efektívne využitie zdrojov

B: o alternatívne využitie zdrojov

C: o nealternatívne využitie zdrojov

D: o neefektívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 1)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: úlohou rodiny

B: úlohou štátu a rodiny

C: základom ekonomickej činnosti ľudí

D: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

Úloha č. 14 (variant 1)

Pôda je

A
B
C
D

A: voľný statok

B: druhotný výrobný faktor

C: vzácny statok

D: prvotný výrobný faktor

Úloha č. 15 (variant 1)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami

B: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom

C: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)

D: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom


Úloha č. 16 (variant 1)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: pôda, práca a výrobky

B: služby, výrobky a práca

C: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca

D: pôda, výrobky a práca

Úloha č. 1 (variant 2)

Na otázku: Čo ovplyvňuje zamestnanosť a nezamestnanosť odpovedá

A
B
C
D

A: rodičia

B: ministerstvo hospodárstva

C: makroekonómia

D: mikroekonómia

Úloha č. 2 (variant 2)

Výrobky a služby, ktoré sa predávajú na trhu sa nazývajú

A
B
C
D

A: trhaviny

B: tovar

C: trhoviny

D: kapitál

Úloha č. 3 (variant 2)

Potreby sú základom akejkoľvek ľudskej činnosti. Znamenajú

A
B
C
D

A: pocit nedostatku

B: slnko nad hlavou

C: užitočné veci

D: rozumové pochody


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré statky uspokojujú sekundárne, vyššie potreby?

A
B
C
D

A: ošatenie

B: značkové tenisky

C: spánok

D: jedlo

Úloha č. 5 (variant 2)

Ktoré statky sú nehmotné?

A
B
C
D

A: kniha, zošit

B: čiapka, korčule

C: oprava obuvi, jablko

D: vzdelávanie, spánok

Úloha č. 6 (variant 2)

Opakujúca sa výroba je

A
B
C
D

A: retrospektíva

B: reprodukcia

C: statky

D: nadprodukcia


Úloha č. 7 (variant 2)

Spomedzi potrieb vyber primárne

A
B
C
D

A: najesť sa

B: vymeniť byt za väčší

C: vlastniť auto

D: ísť na koncert

Úloha č. 8 (variant 2)

Čo je to výrobok?

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: hmotný voľný statok

C: hmotný ekonomický statok

D: nehmotný ekonomický statok

Úloha č. 9 (variant 2)

Praktická hospodárska činnosť ľudí je

A
B
C
D

A: reprodukcia

B: ekonómia

C: výroba

D: ekonomika


Úloha č. 10 (variant 2)

Výroba je činnosť ľudí, ktorej cieľom je

A
B
C
D

A: produkovať služby a výrobky

B: neprodukovať služby a výrobky

C: produkovať služby na uspokojenie potrieb ľudí

D: produkovať výrobky

Úloha č. 11 (variant 2)

Na uspokojovanie potrieb ľudí slúžia (

A
B
C
D

A: peniaze

B: domy

C: obchody

D: statky

Úloha č. 12 (variant 2)

Ak sú zdroje využité maximálne, bez plytvania a strát, ide

A
B
C
D

A: o neefektívne využitie zdrojov

B: o efektívne využitie zdrojov

C: o alternatívne využitie zdrojov

D: o nealternatívne využitie zdrojov


Úloha č. 13 (variant 2)

Uspokojovanie potrieb je

A
B
C
D

A: úlohou rodiny

B: úlohou štátu a rodiny

C: základom ekonomickej činnosti ľudí

D: cieľom ekonomickej činnosti ľudí

Úloha č. 14 (variant 2)

Pôda je

A
B
C
D

A: druhotný výrobný faktor

B: vzácny statok

C: voľný statok

D: prvotný výrobný faktor

Úloha č. 15 (variant 2)

Aký je vzťah medzi ekonomikou a ekonómiou?

A
B
C
D

A: je to vzťah medzi výrobkom a spotrebiteľom

B: je to vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom

C: je to vzťah medzi ľuďmi a bankami

D: je to vzťah medzi praxou a teóriou(vedou)


Úloha č. 16 (variant 2)

Vstupy do výroby tvoria:

A
B
C
D

A: pôda, práca a výrobky

B: pôda, výrobky a práca

C: služby, výrobky a práca

D: pôda a prírodné zdroje, kapitál, práca