Úloha č. 1

Ako

A
B
C
D

A: Zle

B: Dobre

C: 34

D: Pondelok

Úloha č. 2

Prečo

A
B
C
D

A: Cibuľa

B: Lebo medveď

C: Len tak

D: Prečo nie

Úloha č. 3

Komu

A
B
C
D

A: Jeho mame

B: Jemu

C: Mne

D: Tebe


Úloha č. 4

Kde

A
B
C
D

A: Tu

B: Tam

C: Šarišské Michaľany

D: Doma