Úloha č. 1

Ako

A
B
C
D

A: Dobre

B: Pondelok

C: Zle

D: 34

Úloha č. 2

Prečo

A
B
C
D

A: Cibuľa

B: Lebo medveď

C: Len tak

D: Prečo nie

Úloha č. 3

Komu

A
B
C
D

A: Jeho mame

B: Tebe

C: Jemu

D: Mne


Úloha č. 4

Kde

A
B
C
D

A: Tu

B: Tam

C: Doma

D: Šarišské Michaľany