Úloha č. 1

Ktoré európske štáty patrili do Dohody?

A
B
C
D

A: Anglicko, Rusko, Francúzsko

B: Nemecko, Taliansko, Rakúsko-Uhorsko

C: Anglicko, Francúzsko, Rakúsko-Uhorsko

D: Rakúsko-Uhorsko, Rusko, Francúzsko

Úloha č. 2

2. Ktorá udalosť sa stala zámienkou pre vznik 1. svetovej vojny?

A
B
C
D

A: Anexia Bosny a Hercegoviny

B: Potopenie Lusitanie

C: Atentát na Františka Ferdinanda

D: Národnostné nepokoje v Rakúsko-Uhorsku

Úloha č. 3

3. Kde sa odohrali najťažšie boje na západnom fronte?

A
B
C
D

A: Brest-Litovsk, Amiens, Piava

B: Marna, Somma, Verdun

C: Srbský front

D: Taliansko, Srbsko, Bosna


Úloha č. 4

4. Uveď príčinu vstupu USA do vojny:

A
B
C
D

A: Atentát na Františka Ferdinanda

B: Ponorková vojna

C: Zvolenie nového prezidenta USA W. wilsona

D: Potopenie Lusitanie

Úloha č. 5

7. Pri ktorom meste sa rozpadol západný front?

A
B
C
D

A: Brest-Litovsk

B: Verdun

C: Amiens

D: Sarajevo

Úloha č. 6

8. Kto zastupoval na mierovej konferencii v Paríži USA a Francúzsko?

A
B
C
D

A: Masaryk, Clemenceau

B: W. Wilson, Clemenceau

C: František Jozef I., Orlando

D: W. Wilson, George


Úloha č. 7

9. Čo obsahovala Clevelandská dohoda?

A
B
C
D

A: Mikuláš II. sa vzdáva trónu

B: Vstup USA do vojny

C: Slováci a Česi vytvoria spoločný štát

D: Ukončenie 1. svet. vojny

Úloha č. 8

10. Kedy a kde vznikla Československá národná rada?

A
B
C
D

A: 1915, Praha

B: 1915, Viedeň

C: 1916, Paríž

D: 1916, Pittsburgh

Úloha č. 9

12. V ktorých politických stranách pôsobili: Andrej Hlinka, Milan Hodža, Matúš Dula ?

A
B
C
D

A: SNS, SĽS, Soc.-dem. strana

B: Soc.-dem. strana, Agrárna strana, SĽS

C: SĽS, Slov. roľ. strana, SNS

D: Agrárna strana, SĽS, SNS


Úloha č. 10

13. Aký význam mala pre Slovákov Martinská deklarácia?

A
B
C
D

A: Slováci vstupujú do čs. štátu

B: Vytvorenie Československej republiky v r. 1919

C: Slováci vstupujú do vojny na strane Dohody

D: Vzniká Československa národná rada

Úloha č. 11

14. Kedy vznikla ČSR?

A
B
C
D

A: 11. 11. 1918

B: 28. 10. 1918

C: 28. 11. 1918

D: 28. 10. 1919

Úloha č. 12

pojem "anexia" znamená:

A
B
C
D

A: Vstup do vojny

B: Uzavretie samostatného mieru

C: Dobrovoľné pripojenie štátu

D: Násilné pripojenie štátu


Úloha č. 13

Čím je známy V. Lenin?

A
B
C
D

A: Vodca boľševikov

B: Ruský cár, ktorý sa vzdal trónu

C: Prezident v Rusku

D: Atentátnik Františka Ferdinanda