Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sval srdca

B: strmienkový

C: lichobežníkový

D: krajčírsky

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: sedací

B: stehnový

C: lichobežníkový

D: priamy sval

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: sedací

C: stehnový

D: lichobežníkový


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: žuvacie

B: mimické svaly

C: sedacie

D: povrchové

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

B: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

C: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

D: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: medzirebrové svaly

B: prsné svaly

C: priamy sval brucha

D: brušné svaly


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

B: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

C: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

D: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: ohybnosť

B: silu

C: pevnosť

D: nadváhu

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: si dáme proteinovú tyčinku

B: sa pozeráme na videá o cvičení

C: cvičíme

D: po cvičení spíme


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: mlieko, chlieb, rožky, voda

B: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky

C: tuniak, slanina, syr, kapusta

D: mäso, vajcia, červená repa, horalka