Úloha č. 1

Najmenší sval človeka je:

A
B
C
D

A: strmienkový

B: krajčírsky

C: sval srdca

D: lichobežníkový

Úloha č. 2

najťažší sval človeka je:

A
B
C
D

A: stehnový

B: lichobežníkový

C: sedací

D: priamy sval

Úloha č. 3

najdlhší sval človeva je:

A
B
C
D

A: krajčírsky

B: lichobežníkový

C: stehnový

D: sedací


Úloha č. 4

Pocity a emócie vyjadrujú

A
B
C
D

A: žuvacie

B: mimické svaly

C: povrchové

D: sedacie

Úloha č. 5

opíš stavbu svalu v poradí od jeho povrchu smerom dovnútra

A
B
C
D

A: svalové vlákenko-svalové vlákno-snopec-sval

B: sval-snopec-svalové vlákno-svalové vlákenko

C: svalové vlákno-svalovina-snopec-sval

D: sval-svalové vlákno-svalové vlákenko-snopec

Úloha č. 6

ako voláme svaly, ktoré umožňujú pohyb rebier pri dýchaní

A
B
C
D

A: prsné svaly

B: medzirebrové svaly

C: priamy sval brucha

D: brušné svaly


Úloha č. 7

medzi svaly trupu patria:

A
B
C
D

A: mimické svaly, žuvacie svaly, kývač hlavy

B: bránica, lichobežníkový, deltový sval, sedací sval

C: brušné svaly, bránica, trojhlavý sval, najširší sval chrbta

D: medzirebrové, brušné, lichobežníkový sval, bránica

Úloha č. 8

vrstvenie svalov dáva pohybovej sústave

A
B
C
D

A: silu

B: nadváhu

C: pevnosť

D: ohybnosť

Úloha č. 9

sval nám rastie vtedy keď

A
B
C
D

A: sa pozeráme na videá o cvičení

B: po cvičení spíme

C: si dáme proteinovú tyčinku

D: cvičíme


Úloha č. 10

ktoré potraviny musíme prijímať keď chceme zväčšiť sval

A
B
C
D

A: mäso, vajcia, fazuľu, mliečne výrobky

B: mäso, vajcia, červená repa, horalka

C: mlieko, chlieb, rožky, voda

D: tuniak, slanina, syr, kapusta