Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky gumené predmety

B: predmety zo železa

C: všetky drevené predmety

D: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: slaná voda

B: voda z vodovodu

C: dažďová voda

D: minerálna voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: mydlom

C: olejom

D: minerálnou vodou

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: hmla

C: kryha na mori

D: rosa

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: žiarovka

C: Slnko

D: Mesiac

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

B: pri horení alebo roztápaní

C: pri vyparovaní vody

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

B: Určite kilo železa.

C: Sú rovnako ťažké.

D: Kilo peria

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: sekunda, minúta, hodina, deň

B: deň, minúta, hodina, sekunda

C: minúta, hodina, sekunda, deň

D: deň, hodina, minúta, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: stupeň Celzia

B: bod varu

C: sekunda

D: gram

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: sirup a slaná voda

B: vosk a med

C: med a sirup

D: nafta a olej

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: vyšumí

C: rozpustí sa

D: zhrdzavie

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priehľadné, napr. sklo a celofán

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: kolobeh vody v prírode

B: vetranie posteľnej bielizne

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: Žalúdok

B: oblička

C: srdce

D: koža

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: mozog a miecha

C: obličky

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo a konečník

B: ústa a hltan

C: pečeň a obličky

D: pažerák a žalúdok

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v žalúdku

C: v pažeráku

D: v hrubom čreve

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: pivo, káva, sóda

C: Coca-cola, Sprite, Fanta

D: mlieko, džús, voda, čaj

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Je to príjemné.

B: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

C: Strácame soli z tela.

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

B: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

C: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

D: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Zásobujú naše telo kyslíkom

D: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho ovládať vôľou.

B: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na stehne

B: na pupku

C: na končekoch prsta

D: na krku a na zápästí

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: vážna choroba očí

B: najdlhšia kosť v ľudskom tele

C: televízny program

D: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: dúhovka

B: zrenica

C: rohovka

D: bubienok

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na špičke jazyka

C: na bokoch vzadu

D: na koreni jazyka

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: na ušnici

B: v strednej časti ucha

C: vo vonkajšej časti

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: nos

C: ucho

D: koža

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: chlad, tlak, teplo a bolesť

C: hudbu a melódiu

D: vône a zápach