Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: predmety zo železa

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: všetky gumené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: voda z vodovodu

B: slaná voda

C: dažďová voda

D: minerálna voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: minerálnou vodou

B: mydlom

C: octom alebo citrónovou šťavou

D: olejom

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: rosa

B: studený džús

C: hmla

D: kryha na mori

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Mesiac

B: žiarovka

C: oheň

D: Slnko

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri vyparovaní vody

D: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

B: Kilo peria

C: Určite kilo železa.

D: Sú rovnako ťažké.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: minúta, hodina, sekunda, deň

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: deň, minúta, hodina, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: gram

B: stupeň Celzia

C: sekunda

D: bod varu

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: sirup a slaná voda

B: nafta a olej

C: med a sirup

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: vyšumí

B: zhorí na popol

C: zhrdzavie

D: rozpustí sa

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

D: priehľadné, napr. sklo a celofán

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

B: kolobeh vody v prírode

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: Žalúdok

B: oblička

C: koža

D: srdce

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: mozog a miecha

B: obličky

C: kostra a svaly

D: srdce a cievy

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: hrubé črevo a konečník

C: pažerák a žalúdok

D: pečeň a obličky

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v hrubom čreve

C: v žalúdku

D: v pažeráku

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: mlieko, džús, voda, čaj

B: Coca-cola, Sprite, Fanta

C: pivo, káva, sóda

D: víno, mušt, sirupová voda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

B: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

C: Je to príjemné.

D: Strácame soli z tela.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

B: Zásobujú naše telo kyslíkom

C: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

D: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

B: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na pupku

B: na končekoch prsta

C: na stehne

D: na krku a na zápästí

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: najdlhšia kosť v ľudskom tele

B: vážna choroba očí

C: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: dúhovka

B: rohovka

C: zrenica

D: bubienok

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na špičke jazyka

B: na bokoch vzadu

C: na koreni jazyka

D: na bokoch viac vpredu

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vonkajšej časti

B: vo vnútornej časti

C: na ušnici

D: v strednej časti ucha

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: koža

C: nos

D: ucho

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: vône a zápach

C: hudbu a melódiu

D: chlad, tlak, teplo a bolesť