Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: všetky gumené predmety

C: predmety zo železa

D: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: minerálna voda

B: dažďová voda

C: slaná voda

D: voda z vodovodu

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: minerálnou vodou

B: olejom

C: mydlom

D: octom alebo citrónovou šťavou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: hmla

B: studený džús

C: kryha na mori

D: rosa

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: žiarovka

B: oheň

C: Slnko

D: Mesiac

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

B: pri vyparovaní vody

C: pri horení alebo roztápaní

D: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Sú rovnako ťažké.

B: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

C: Kilo peria

D: Určite kilo železa.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, minúta, hodina, sekunda

B: minúta, hodina, sekunda, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: sekunda, minúta, hodina, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: sekunda

B: bod varu

C: stupeň Celzia

D: gram

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: nafta a olej

B: med a sirup

C: sirup a slaná voda

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: rozpustí sa

C: zhrdzavie

D: vyšumí


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

D: priehľadné, napr. sklo a celofán

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

B: kolobeh vody v prírode

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: Žalúdok

B: koža

C: oblička

D: srdce


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: srdce a cievy

B: mozog a miecha

C: obličky

D: kostra a svaly

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pečeň a obličky

B: pažerák a žalúdok

C: ústa a hltan

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v tenkom čreve

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: mlieko, džús, voda, čaj

B: pivo, káva, sóda

C: Coca-cola, Sprite, Fanta

D: víno, mušt, sirupová voda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Strácame soli z tela.

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Je to príjemné.

D: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

B: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

D: Zásobujú naše telo kyslíkom

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

B: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

C: Môžeme ho ovládať vôľou.

D: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na pupku

B: na krku a na zápästí

C: na končekoch prsta

D: na stehne


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: televízny program

B: najdlhšia kosť v ľudskom tele

C: vážna choroba očí

D: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: zrenica

B: dúhovka

C: bubienok

D: rohovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na koreni jazyka

B: na bokoch vzadu

C: na špičke jazyka

D: na bokoch viac vpredu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: na ušnici

B: v strednej časti ucha

C: vo vonkajšej časti

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: koža

B: ucho

C: oko

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: vône a zápach

B: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

C: hudbu a melódiu

D: chlad, tlak, teplo a bolesť