Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: predmety zo železa

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: všetky gumené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: voda z vodovodu

B: slaná voda

C: minerálna voda

D: dažďová voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: mydlom

B: octom alebo citrónovou šťavou

C: minerálnou vodou

D: olejom

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: kryha na mori

B: studený džús

C: rosa

D: hmla

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: žiarovka

B: oheň

C: Slnko

D: Mesiac

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: pri vyparovaní vody

C: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

D: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Určite kilo železa.

B: Sú rovnako ťažké.

C: Kilo peria

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, minúta, hodina, sekunda

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: minúta, hodina, sekunda, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: gram

B: sekunda

C: bod varu

D: stupeň Celzia

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: vosk a med

B: nafta a olej

C: sirup a slaná voda

D: med a sirup

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhrdzavie

B: vyšumí

C: zhorí na popol

D: rozpustí sa

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. voskový papier

B: priesvitné, napr. namrznuté sklo

C: priehľadné, napr. sklo a celofán

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

B: vetranie posteľnej bielizne

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: kolobeh vody v prírode

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: Žalúdok

B: oblička

C: srdce

D: koža

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: srdce a cievy

B: kostra a svaly

C: obličky

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústa a hltan

B: pečeň a obličky

C: pažerák a žalúdok

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v žalúdku

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: mlieko, džús, voda, čaj

B: Coca-cola, Sprite, Fanta

C: pivo, káva, sóda

D: víno, mušt, sirupová voda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

C: Je to príjemné.

D: Strácame soli z tela.

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

B: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

C: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

D: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Zásobujú naše telo kyslíkom

B: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

C: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

D: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho ovládať vôľou.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

D: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na stehne

B: na končekoch prsta

C: na krku a na zápästí

D: na pupku

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: najdlhšia kosť v ľudskom tele

B: vážna choroba očí

C: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: bubienok

B: dúhovka

C: rohovka

D: zrenica

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch vzadu

B: na bokoch viac vpredu

C: na špičke jazyka

D: na koreni jazyka

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: v strednej časti ucha

B: na ušnici

C: vo vonkajšej časti

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: nos

B: oko

C: ucho

D: koža

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: vône a zápach

C: chlad, tlak, teplo a bolesť

D: hudbu a melódiu