Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

B: všetky gumené predmety

C: všetky drevené predmety

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: voda z vodovodu

B: minerálna voda

C: slaná voda

D: dažďová voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: olejom

C: minerálnou vodou

D: mydlom

Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: kryha na mori

C: rosa

D: hmla

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: žiarovka

C: Mesiac

D: Slnko

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri vyparovaní vody

B: pri horení alebo roztápaní

C: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

D: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Sú rovnako ťažké.

B: Kilo peria

C: Určite kilo železa.

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: sekunda, minúta, hodina, deň

B: deň, minúta, hodina, sekunda

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: minúta, hodina, sekunda, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: sekunda

B: stupeň Celzia

C: gram

D: bod varu

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: med a sirup

B: nafta a olej

C: vosk a med

D: sirup a slaná voda

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: vyšumí

B: rozpustí sa

C: zhorí na popol

D: zhrdzavie

Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. namrznuté sklo

B: priesvitné, napr. voskový papier

C: priehľadné, napr. sklo a celofán

D: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: kolobeh vody v prírode

B: vetranie posteľnej bielizne

C: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

D: postupné rozpadávanie kameňov

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: Žalúdok

B: koža

C: oblička

D: srdce

Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: srdce a cievy

B: kostra a svaly

C: obličky

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo a konečník

B: ústa a hltan

C: pečeň a obličky

D: pažerák a žalúdok

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v hrubom čreve

C: v pažeráku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: pivo, káva, sóda

B: Coca-cola, Sprite, Fanta

C: víno, mušt, sirupová voda

D: mlieko, džús, voda, čaj

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Strácame soli z tela.

B: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

C: Je to príjemné.

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Zásobujú naše telo kyslíkom

D: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na stehne

B: na pupku

C: na krku a na zápästí

D: na končekoch prsta

Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

B: vážna choroba očí

C: televízny program

D: najdlhšia kosť v ľudskom tele

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: rohovka

B: zrenica

C: bubienok

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na koreni jazyka

B: na bokoch vzadu

C: na bokoch viac vpredu

D: na špičke jazyka

Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vnútornej časti

B: vo vonkajšej časti

C: v strednej časti ucha

D: na ušnici

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: ucho

B: koža

C: oko

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

B: vône a zápach

C: chlad, tlak, teplo a bolesť

D: hudbu a melódiu