Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: predmety zo železa

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: všetky gumené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: voda z vodovodu

B: dažďová voda

C: minerálna voda

D: slaná voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: olejom

B: mydlom

C: minerálnou vodou

D: octom alebo citrónovou šťavou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: hmla

B: rosa

C: kryha na mori

D: studený džús

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: Slnko

C: žiarovka

D: Mesiac

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri horení alebo roztápaní

D: pri vyparovaní vody


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Sú rovnako ťažké.

B: Kilo peria

C: Určite kilo železa.

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, hodina, minúta, sekunda

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: minúta, hodina, sekunda, deň

D: deň, minúta, hodina, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

C: Keď sa naučím prírodovedu

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: stupeň Celzia

B: bod varu

C: gram

D: sekunda

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: vosk a med

B: nafta a olej

C: med a sirup

D: sirup a slaná voda

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: rozpustí sa

B: zhrdzavie

C: zhorí na popol

D: vyšumí


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priesvitné, napr. namrznuté sklo

B: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

C: priehľadné, napr. sklo a celofán

D: priesvitné, napr. voskový papier

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: postupné rozpadávanie kameňov

B: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

C: kolobeh vody v prírode

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: oblička

B: koža

C: Žalúdok

D: srdce


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: obličky

B: mozog a miecha

C: srdce a cievy

D: kostra a svaly

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo a konečník

B: ústa a hltan

C: pečeň a obličky

D: pažerák a žalúdok

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v pažeráku

C: v tenkom čreve

D: v žalúdku


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: pivo, káva, sóda

D: Coca-cola, Sprite, Fanta

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Je to príjemné.

B: Strácame soli z tela.

C: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

B: Zásobujú naše telo kyslíkom

C: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

D: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

B: Môžeme ho ovládať vôľou.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na krku a na zápästí

B: na končekoch prsta

C: na pupku

D: na stehne


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

B: najdlhšia kosť v ľudskom tele

C: vážna choroba očí

D: televízny program

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: bubienok

B: zrenica

C: rohovka

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch vzadu

B: na koreni jazyka

C: na špičke jazyka

D: na bokoch viac vpredu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: na ušnici

B: vo vonkajšej časti

C: v strednej časti ucha

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: koža

B: ucho

C: nos

D: oko

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: chlad, tlak, teplo a bolesť

B: vône a zápach

C: hudbu a melódiu

D: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť