Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

C: predmety zo železa

D: všetky gumené predmety

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: minerálna voda

B: dažďová voda

C: slaná voda

D: voda z vodovodu

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: minerálnou vodou

C: mydlom

D: olejom


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: studený džús

B: rosa

C: hmla

D: kryha na mori

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: Slnko

B: Mesiac

C: oheň

D: žiarovka

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri horení alebo roztápaní

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

D: pri vyparovaní vody


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Kilo peria

B: Určite kilo železa.

C: Sú rovnako ťažké.

D: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: deň, minúta, hodina, sekunda

B: sekunda, minúta, hodina, deň

C: deň, hodina, minúta, sekunda

D: minúta, hodina, sekunda, deň

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: sekunda

B: gram

C: bod varu

D: stupeň Celzia

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: vosk a med

B: sirup a slaná voda

C: nafta a olej

D: med a sirup

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: rozpustí sa

C: vyšumí

D: zhrdzavie


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priehľadné, napr. sklo a celofán

B: priesvitné, napr. voskový papier

C: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

D: priesvitné, napr. namrznuté sklo

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: postupné rozpadávanie kameňov

B: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

C: kolobeh vody v prírode

D: vetranie posteľnej bielizne

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: srdce

B: Žalúdok

C: oblička

D: koža


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: kostra a svaly

B: obličky

C: srdce a cievy

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pečeň a obličky

B: hrubé črevo a konečník

C: pažerák a žalúdok

D: ústa a hltan

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v žalúdku

C: v pažeráku

D: v hrubom čreve


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: Coca-cola, Sprite, Fanta

C: mlieko, džús, voda, čaj

D: pivo, káva, sóda

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Strácame soli z tela.

C: Je to príjemné.

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík

D: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Zásobujú naše telo kyslíkom

B: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

C: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

D: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

D: Môžeme ho ovládať vôľou.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na krku a na zápästí

B: na končekoch prsta

C: na pupku

D: na stehne


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: najdlhšia kosť v ľudskom tele

B: televízny program

C: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

D: vážna choroba očí

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: bubienok

B: rohovka

C: zrenica

D: dúhovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na koreni jazyka

C: na bokoch vzadu

D: na špičke jazyka


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vnútornej časti

B: vo vonkajšej časti

C: na ušnici

D: v strednej časti ucha

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: oko

B: koža

C: ucho

D: nos

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: chlad, tlak, teplo a bolesť

B: hudbu a melódiu

C: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť

D: vône a zápach