Úloha č. 1

Ktoré predmety dokážu na hladine plávať?

A
B
C
D

A: všetky drevené predmety

B: všetky gumené predmety

C: kocka ľadu, ľahšie kovové predmety, duté predmety, korok

D: predmety zo železa

Úloha č. 2

Ktorá voda má najmenej rozpustných látok?

A
B
C
D

A: dažďová voda

B: slaná voda

C: voda z vodovodu

D: minerálna voda

Úloha č. 3

Čím je možné odstrániť vodný kameň?

A
B
C
D

A: octom alebo citrónovou šťavou

B: mydlom

C: olejom

D: minerálnou vodou


Úloha č. 4

V ktorej možnosti je správny príklad vody v pevnom skupenstve?

A
B
C
D

A: hmla

B: studený džús

C: kryha na mori

D: rosa

Úloha č. 5

Čo je najväčším zdrojom tepla a svetla?

A
B
C
D

A: oheň

B: Mesiac

C: žiarovka

D: Slnko

Úloha č. 6

Kde všade vzniká trenie?

A
B
C
D

A: pri rozpúšťaní alebo tuhnutí

B: brzdenie na bicykli alebo šúchaním rúk

C: pri horení alebo roztápaní

D: pri vyparovaní vody


Úloha č. 7

Čo je ťažšie? Kilo peria alebo kilo železa?

A
B
C
D

A: Určite kilo železa.

B: Perie sa nedá odvážiť a preto sa nedá porovnať.

C: Sú rovnako ťažké.

D: Kilo peria

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sú jednotky času zoradené od najkratšej po najdlhšiu?

A
B
C
D

A: sekunda, minúta, hodina, deň

B: deň, minúta, hodina, sekunda

C: minúta, hodina, sekunda, deň

D: deň, hodina, minúta, sekunda

Úloha č. 9

Za koľko prejde jeden deň?

A
B
C
D

A: Keď sa malá ručička jedenkrát otočí okolo ciferníka

B: Keď sa naučím prírodovedu

C: Keď sa veľká ručička dvakrát otočí okolo ciferníka

D: Keď sa malá ručička dvakrát otočí okolo ciferníka


Úloha č. 10

Čo je jednotkou teploty?

A
B
C
D

A: stupeň Celzia

B: bod varu

C: gram

D: sekunda

Úloha č. 11

Ktoré kvapaliny vedia plávať na vode?

A
B
C
D

A: nafta a olej

B: med a sirup

C: sirup a slaná voda

D: vosk a med

Úloha č. 12

Čo sa stane so železom pôsobením vzduchu a vlhkosti?

A
B
C
D

A: zhorí na popol

B: rozpustí sa

C: vyšumí

D: zhrdzavie


Úloha č. 13

Ktoré predmety vytvárajú skutočný tieň? Riaď sa tým, ktorý z predmetov vytvára najviditeľnejší tieň.

A
B
C
D

A: priehľadné, napr. sklo a celofán

B: nepriesvitné, napr. postava človeka alebo kmeň stromu

C: priesvitné, napr. voskový papier

D: priesvitné, napr. namrznuté sklo

Úloha č. 14

Čo je to zvetrávanie?

A
B
C
D

A: rozdeľovanie pôdy na hlinu, piesok a íľ

B: vetranie posteľnej bielizne

C: postupné rozpadávanie kameňov

D: kolobeh vody v prírode

Úloha č. 15

Ako sa volá najväčší ľudský orgán?

A
B
C
D

A: Žalúdok

B: srdce

C: oblička

D: koža


Úloha č. 16

Čo tvorí opornú sústavu?

A
B
C
D

A: srdce a cievy

B: kostra a svaly

C: obličky

D: mozog a miecha

Úloha č. 17

Ktoré orgány nie je súčasťou tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: pažerák a žalúdok

B: ústa a hltan

C: pečeň a obličky

D: hrubé črevo a konečník

Úloha č. 18

V ktorej časti tráviacej sústavy sa živiny z potravy vstrebávajú naspäť do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v žalúdku

C: v pažeráku

D: v tenkom čreve


Úloha č. 19

Ktoré nápoje sú vhodné pre deti?

A
B
C
D

A: víno, mušt, sirupová voda

B: mlieko, džús, voda, čaj

C: pivo, káva, sóda

D: Coca-cola, Sprite, Fanta

Úloha č. 20

Prečo je dobré, že sa potíme?

A
B
C
D

A: Bránime sa tak proti prehriatiu a telo sa ochladzuje

B: Je to príjemné.

C: Strácame soli z tela.

D: Z nášho tela sa vylučujú dôležité látky

Úloha č. 21

Čo vdychujeme ústami a čo vydychujeme?

A
B
C
D

A: vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý

B: Vdychujeme oxid uhličitý a vydychujeme kyslík

C: Vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhoľnatý.

D: Vdychujeme oxid uhoľnatý a vydychujeme kyslík


Úloha č. 22

Aká je úloha červených krviniek?

A
B
C
D

A: Bojujú s infekciami v našom tele - volajú sa biely bojovníci

B: ROzvádzajú dôležité živiny po našom tele

C: Pomáhajú zastaviť krvácanie, keď sa porežeme.

D: Zásobujú naše telo kyslíkom

Úloha č. 23

Ktorý výrok o ľudskom srdci je nepravdivý?

A
B
C
D

A: Môžeme ho ovládať vôľou.

B: Môžeme ho vytrénovať tak ako iné svaly.

C: Umožňuje prúdenie krvi v tele.

D: Je to dutý sval, ktorý sa sťahuje a uvoľňuje.

Úloha č. 24

Kde si vieš najlepšie nahmatať pulz?

A
B
C
D

A: na končekoch prsta

B: na stehne

C: na pupku

D: na krku a na zápästí


Úloha č. 25

Čo je to reflex?

A
B
C
D

A: najdlhšia kosť v ľudskom tele

B: televízny program

C: vážna choroba očí

D: Reakcia nášho tela na podráždenie zmyslových orgánov.

Úloha č. 26

Čo nie je časťou oka?

A
B
C
D

A: dúhovka

B: zrenica

C: bubienok

D: rohovka

Úloha č. 27

Kde na jazyku rozlišujeme horkú chuť?

A
B
C
D

A: na bokoch viac vpredu

B: na koreni jazyka

C: na špičke jazyka

D: na bokoch vzadu


Úloha č. 28

V ktorej časti ucha sa nachádzajú tri najmenšie kostičky v tele človeka?

A
B
C
D

A: vo vonkajšej časti

B: na ušnici

C: v strednej časti ucha

D: vo vnútornej časti

Úloha č. 29

Ako sa volá orgán čuchu?

A
B
C
D

A: nos

B: koža

C: oko

D: ucho

Úloha č. 30

Čo vieš vnímať kožou?

A
B
C
D

A: chlad, tlak, teplo a bolesť

B: hudbu a melódiu

C: vône a zápach

D: sladkú, kyslú, horkú a slanú chuť