Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: stekajúci ľadovec

B: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

C: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

D: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: príťažlivosť Zeme

B: zemské teplo

C: sopečná činnosť

D: slnečné žiarenie

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: sopečná činnosť

B: zemetrasenie

C: lávové prúdy

D: zvetrávanie


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v podzemných dutinách

B: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

C: v oblasti činných sopiek

D: v oblasti vyhasnutých sopiek

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: hypocentrum

B: splaz

C: ohnisko

D: epicentrum

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie človeka

B: pôsobenie geologických činiteľov

C: pôsobenie litosférických dosiek

D: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleontológia

B: paleontológia

C: vulkanológia

D: speleológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalaktit

B: stalangán

C: stalagmit

D: stalagnit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalaktit

B: stalagmit

C: stalagnát

D: stalafát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: vnútorné krasové útvary

B: pozostatky sopečnej činnosti

C: pozostatky človeka pri ťažbe

D: povrchové krasové útvary