Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

B: stekajúci ľadovec

C: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

D: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: slnečné žiarenie

B: príťažlivosť Zeme

C: sopečná činnosť

D: zemské teplo

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: sopečná činnosť

B: lávové prúdy

C: zvetrávanie

D: zemetrasenie


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

B: v oblasti vyhasnutých sopiek

C: v podzemných dutinách

D: v oblasti činných sopiek

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: ohnisko

B: splaz

C: hypocentrum

D: epicentrum

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie človeka

B: pôsobenie geologických činiteľov

C: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty

D: pôsobenie litosférických dosiek


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: speleológia

B: vulkanológia

C: paleontológia

D: speleontológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalaktit

B: stalagmit

C: stalagnit

D: stalangán

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalaktit

B: stalafát

C: stalagmit

D: stalagnát


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: pozostatky človeka pri ťažbe

B: vnútorné krasové útvary

C: pozostatky sopečnej činnosti

D: povrchové krasové útvary