Úloha č. 1

ľadovcový kotol je

A
B
C
D

A: stekajúci ľadovec

B: miesto, kde sa hromadí sneh a mení na ľad

C: dolina, v ktorej sa nachádza ľad

D: miesto, kde sa hromadí ľad a mení na vodu

Úloha č. 2

Vnútorné geologické procesy spôsobuje

A
B
C
D

A: sopečná činnosť

B: príťažlivosť Zeme

C: slnečné žiarenie

D: zemské teplo

Úloha č. 3

Medzi vonkajšie geologické procesy patrí

A
B
C
D

A: lávové prúdy

B: zvetrávanie

C: sopečná činnosť

D: zemetrasenie


Úloha č. 4

Tektonické zemetrasenie vznikajú

A
B
C
D

A: v oblasti činných sopiek

B: v podzemných dutinách

C: na okrajoch a zlomoch litosférických dosiek

D: v oblasti vyhasnutých sopiek

Úloha č. 5

Miesto najviac postihnuté otrasmi zemetrasenia je

A
B
C
D

A: hypocentrum

B: epicentrum

C: splaz

D: ohnisko

Úloha č. 6

Premenu hornín spôsobuje

A
B
C
D

A: pôsobenie geologických činiteľov

B: pôsobenie litosférických dosiek

C: pôsobenie človeka

D: pôsobenie vyššieho tlaku a teploty


Úloha č. 7

Výskumom jaskýň sa zaoberá

A
B
C
D

A: paleontológia

B: speleológia

C: speleontológia

D: vulkanológia

Úloha č. 8

kvapeľ rastúci z dna jaskyne nahor je

A
B
C
D

A: stalangán

B: stalaktit

C: stalagnit

D: stalagmit

Úloha č. 9

kvapeľ rastúci zo stropu nadol je

A
B
C
D

A: stalagnát

B: stalafát

C: stalaktit

D: stalagmit


Úloha č. 10

škrapy a závrty sú

A
B
C
D

A: povrchové krasové útvary

B: pozostatky sopečnej činnosti

C: pozostatky človeka pri ťažbe

D: vnútorné krasové útvary