Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: len tak, hocikedy

B: podľa prostredia

C: podľa strachu

D: podľa emócií

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: púšte, polopúšte a savany

B: extrémne suché púšte

C: dažďové pralesy

D: severný pól

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: 3 druhy

B: viac ako 610 druhov

C: viac ako 130 druhov

D: menej ako 130 druhov


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: konáre

B: bodavý hmyz

C: červíky

D: hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: nevidí

B: vidí farebne

C: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

D: má oči aj vzadu