Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa strachu

B: podľa emócií

C: len tak, hocikedy

D: podľa prostredia

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: severný pól

B: púšte, polopúšte a savany

C: dažďové pralesy

D: extrémne suché púšte

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 130 druhov

B: 3 druhy

C: menej ako 130 druhov

D: viac ako 610 druhov


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: červíky

B: hmyz

C: konáre

D: bodavý hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

B: má oči aj vzadu

C: vidí farebne

D: nevidí