Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa strachu

B: podľa prostredia

C: podľa emócií

D: len tak, hocikedy

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: dažďové pralesy

B: extrémne suché púšte

C: púšte, polopúšte a savany

D: severný pól

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: menej ako 130 druhov

B: 3 druhy

C: viac ako 610 druhov

D: viac ako 130 druhov

Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: konáre

B: hmyz

C: bodavý hmyz

D: červíky

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

B: nevidí

C: má oči aj vzadu

D: vidí farebne