Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa prostredia

B: podľa strachu

C: len tak, hocikedy

D: podľa emócií

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: severný pól

B: púšte, polopúšte a savany

C: dažďové pralesy

D: extrémne suché púšte

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 610 druhov

B: 3 druhy

C: viac ako 130 druhov

D: menej ako 130 druhov

Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: bodavý hmyz

B: červíky

C: konáre

D: hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

B: vidí farebne

C: nevidí

D: má oči aj vzadu