Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: podľa emócií

B: len tak, hocikedy

C: podľa prostredia

D: podľa strachu

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: dažďové pralesy

B: extrémne suché púšte

C: severný pól

D: púšte, polopúšte a savany

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: viac ako 610 druhov

B: menej ako 130 druhov

C: viac ako 130 druhov

D: 3 druhy


Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: konáre

B: bodavý hmyz

C: červíky

D: hmyz

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: vidí farebne

B: má oči aj vzadu

C: nevidí

D: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla