Úloha č. 1

Podľa čoho sa farba chameleónov mení?

A
B
C
D

A: len tak, hocikedy

B: podľa emócií

C: podľa strachu

D: podľa prostredia

Úloha č. 2

Kde sa najčastejšie vyskytujú?

A
B
C
D

A: dažďové pralesy

B: púšte, polopúšte a savany

C: extrémne suché púšte

D: severný pól

Úloha č. 3

Koľko druhov chameleónov existuje?

A
B
C
D

A: menej ako 130 druhov

B: viac ako 130 druhov

C: viac ako 610 druhov

D: 3 druhy

Úloha č. 4

Čo tvorí najväčšiu časť potravy chameleónov?

A
B
C
D

A: bodavý hmyz

B: hmyz

C: konáre

D: červíky

Úloha č. 5

Aká je zaujímavosť oka chameleóna?

A
B
C
D

A: môže sledovať okolie z veľmi širokého uhla

B: má oči aj vzadu

C: nevidí

D: vidí farebne