Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Topoľčianky

C: Topoľčany

D: Zlaté Moravce

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Gombasecká jaskyňa

B: Driny

C: Domica

D: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Detva

B: Východná

C: Poľana

D: Banská Štiavnica


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Sitno

B: Vrch Urpín

C: vrch Hrb

D: Vrch Zobor

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Slaná

C: Rimava

D: Hornád

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Červený Kameň

B: Šomoška

C: Divín

D: Modrý Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Nižehronie

B: Považie

C: Horehronie

D: Dolehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Dudince a Sliač

B: Kováčová a Sklené Teplice

C: Kováčová a Smrdáky

D: Kováčová a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: olovo

B: zlato

C: uhlie

D: striebro

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Štiavnicu

B: Nitru

C: Banskú Bystricu

D: Zvolen

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Zvolene

B: pri Kremnických Baniach

C: pri Novej Bani

D: pri Štiavnických baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: Bronzová Kremnica

C: Železná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Svätom Antone

B: v Banskej Štiavnice

C: vo Zvolene

D: v Žarnovici

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: soľná

B: vodná

C: tepelná

D: jadrová


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Kováčová

C: Banská Bystrica

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Stolické vrchy

B: Slovenské Rudohorie

C: Nízke Tatry

D: Slovenský Kras

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: fujara

B: cimbal

C: gajdy

D: husle


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: medvede

B: rysy

C: polodivé kone

D: zubre

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

B: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

C: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa