Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčany

B: Zlaté Moravce

C: Topoľčianky

D: Trnava

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Driny

B: Domica

C: Gombasecká jaskyňa

D: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Banská Štiavnica

B: Poľana

C: Východná

D: Detva


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Sitno

B: Vrch Zobor

C: vrch Hrb

D: Vrch Urpín

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Hornád

B: Ipeľ

C: Slaná

D: Rimava

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Červený Kameň

B: Divín

C: Šomoška

D: Modrý Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Horehronie

B: Považie

C: Nižehronie

D: Dolehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sliač

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Smrdáky

D: Kováčová a Sklené Teplice


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: zlato

C: olovo

D: uhlie

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Bystricu

B: Nitru

C: Banskú Štiavnicu

D: Zvolen

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Štiavnických baniach

B: pri Zvolene

C: pri Novej Bani

D: pri Kremnických Baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: Bronzová Kremnica

B: strieborná Kremnica

C: Železná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Žarnovici

B: vo Svätom Antone

C: vo Zvolene

D: v Banskej Štiavnice

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: jadrová

B: vodná

C: tepelná

D: soľná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Brezno

B: Zvolen

C: Kováčová

D: Banská Bystrica

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Stolické vrchy

B: Slovenské Rudohorie

C: Slovenský Kras

D: Nízke Tatry

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: husle

B: fujara

C: cimbal

D: gajdy


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: rysy

B: polodivé kone

C: zubre

D: medvede

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

B: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa