Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Zlaté Moravce

B: Topoľčianky

C: Trnava

D: Topoľčany

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Driny

B: Gombasecká jaskyňa

C: Domica

D: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Detva

B: Banská Štiavnica

C: Poľana

D: Východná


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Urpín

B: Vrch Zobor

C: vrch Hrb

D: Vrch Sitno

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Slaná

B: Ipeľ

C: Rimava

D: Hornád

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

D: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Červený Kameň

B: Divín

C: Modrý Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Horehronie

B: Nižehronie

C: Dolehronie

D: Považie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Smrdáky

B: Dudince a Sliač

C: Kováčová a Sliač

D: Kováčová a Sklené Teplice


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: uhlie

C: zlato

D: olovo

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Banskú Štiavnicu

B: Zvolen

C: Nitru

D: Banskú Bystricu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Kremnických Baniach

B: pri Štiavnických baniach

C: pri Novej Bani

D: pri Zvolene


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: strieborná Kremnica

B: Bronzová Kremnica

C: Železná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Svätom Antone

B: v Banskej Štiavnice

C: v Žarnovici

D: vo Zvolene

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: tepelná

B: vodná

C: soľná

D: jadrová


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Brezno

C: Banská Bystrica

D: Kováčová

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Slovenský Kras

C: Stolické vrchy

D: Slovenské Rudohorie

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: fujara

B: cimbal

C: gajdy

D: husle


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: rysy

B: zubre

C: medvede

D: polodivé kone

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

B: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa