Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Trnava

B: Topoľčianky

C: Topoľčany

D: Zlaté Moravce

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Driny

B: Ochtinská aragonitová jaskyňa

C: Gombasecká jaskyňa

D: Domica

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Východná

B: Banská Štiavnica

C: Poľana

D: Detva


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: Vrch Sitno

C: Vrch Urpín

D: vrch Hrb

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Ipeľ

B: Rimava

C: Hornád

D: Slaná

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

C: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

D: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Modrý Kameň

B: Červený Kameň

C: Divín

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Dolehronie

C: Nižehronie

D: Horehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sklené Teplice

B: Kováčová a Smrdáky

C: Kováčová a Sliač

D: Dudince a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: olovo

B: uhlie

C: striebro

D: zlato

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Banskú Štiavnicu

C: Banskú Bystricu

D: Nitru

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Kremnických Baniach

B: pri Novej Bani

C: pri Zvolene

D: pri Štiavnických baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: zlatá Kremnica

B: strieborná Kremnica

C: Bronzová Kremnica

D: Železná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Banskej Štiavnice

B: vo Svätom Antone

C: v Žarnovici

D: vo Zvolene

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: soľná

B: jadrová

C: tepelná

D: vodná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Brezno

B: Banská Bystrica

C: Zvolen

D: Kováčová

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Stolické vrchy

B: Nízke Tatry

C: Slovenské Rudohorie

D: Slovenský Kras

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: cimbal

B: gajdy

C: husle

D: fujara


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: medvede

B: rysy

C: zubre

D: polodivé kone

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

B: Harmanecká, Driny, Krasnohorská

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa