Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčianky

B: Trnava

C: Zlaté Moravce

D: Topoľčany

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Gombasecká jaskyňa

C: Driny

D: Domica

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Poľana

B: Východná

C: Detva

D: Banská Štiavnica


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: vrch Hrb

B: Vrch Zobor

C: Vrch Sitno

D: Vrch Urpín

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Hornád

B: Slaná

C: Ipeľ

D: Rimava

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

C: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Modrý Kameň

C: Šomoška

D: Červený Kameň

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Dolehronie

C: Horehronie

D: Nižehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Kováčová a Sklené Teplice

B: Kováčová a Sliač

C: Dudince a Sliač

D: Kováčová a Smrdáky


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: olovo

B: zlato

C: uhlie

D: striebro

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Nitru

B: Zvolen

C: Banskú Bystricu

D: Banskú Štiavnicu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Štiavnických baniach

B: pri Kremnických Baniach

C: pri Zvolene

D: pri Novej Bani


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: Železná Kremnica

B: Bronzová Kremnica

C: strieborná Kremnica

D: zlatá Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: v Banskej Štiavnice

B: vo Svätom Antone

C: vo Zvolene

D: v Žarnovici

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: vodná

B: soľná

C: jadrová

D: tepelná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Banská Bystrica

B: Kováčová

C: Zvolen

D: Brezno

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Stolické vrchy

C: Slovenský Kras

D: Slovenské Rudohorie

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: gajdy

B: cimbal

C: husle

D: fujara


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: zubre

B: medvede

C: polodivé kone

D: rysy

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

B: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

C: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Harmanecká, Driny, Krasnohorská