Úloha č. 1

Národný žrebčín sa nachádza:

A
B
C
D

A: Topoľčianky

B: Topoľčany

C: Trnava

D: Zlaté Moravce

Úloha č. 2

Na hranici s Maďarskom sa nachádza jaskyňa:

A
B
C
D

A: Driny

B: Gombasecká jaskyňa

C: Ochtinská aragonitová jaskyňa

D: Domica

Úloha č. 3

Obec známa Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou je:

A
B
C
D

A: Východná

B: Poľana

C: Detva

D: Banská Štiavnica


Úloha č. 4

Geografickým stredom Slovenska je:

A
B
C
D

A: Vrch Zobor

B: Vrch Urpín

C: vrch Hrb

D: Vrch Sitno

Úloha č. 5

Mesto Lučenec leží na brehoch rieky:

A
B
C
D

A: Hornád

B: Slaná

C: Ipeľ

D: Rimava

Úloha č. 6

Drienčany sú známe:

A
B
C
D

A: kúpeľami, pôsobil tu Pavol Dobšinský

B: slnečnými hodinami, prvé slovenské gymnázium

C: Slnečnými hodinami , pôsobil tu Pavol Dobšinský

D: prvé slovenské gymnázium, pôsobil tu Pavol Dobšinský


Úloha č. 7

V ktorom hrade sa nachádza Múzeum bábkarskych kultúr a hračiek?

A
B
C
D

A: Divín

B: Modrý Kameň

C: Červený Kameň

D: Šomoška

Úloha č. 8

Ako sa volá oblasť v okolí Banskej Bystrice a Brezna?

A
B
C
D

A: Považie

B: Nižehronie

C: Horehronie

D: Dolehronie

Úloha č. 9

Neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena sú kúpele:

A
B
C
D

A: Dudince a Sliač

B: Kováčová a Sklené Teplice

C: Kováčová a Smrdáky

D: Kováčová a Sliač


Úloha č. 10

Banská Štiavnica je známe mesto, kde sa v okolí ťažilo:

A
B
C
D

A: striebro

B: uhlie

C: olovo

D: zlato

Úloha č. 11

Mestom pod Urpínom nazývame:

A
B
C
D

A: Zvolen

B: Nitru

C: Banskú Bystricu

D: Banskú Štiavnicu

Úloha č. 12

Stred Európy sa nachádza

A
B
C
D

A: pri Novej Bani

B: pri Zvolene

C: pri Štiavnických baniach

D: pri Kremnických Baniach


Úloha č. 13

Ktorým názvom bola v minulosti označovaná Kremnica?

A
B
C
D

A: zlatá Kremnica

B: Železná Kremnica

C: Bronzová Kremnica

D: strieborná Kremnica

Úloha č. 14

Kde sa nachádza poľovnícky kaštieľ, ktorého patrónom je svätý Hubert?

A
B
C
D

A: vo Svätom Antone

B: v Žarnovici

C: v Banskej Štiavnice

D: vo Zvolene

Úloha č. 15

Aká elektráreň je v Mochovciach?

A
B
C
D

A: soľná

B: vodná

C: jadrová

D: tepelná


Úloha č. 16

Centrom Slovenského národného povstania bolo mesto:

A
B
C
D

A: Brezno

B: Kováčová

C: Banská Bystrica

D: Zvolen

Úloha č. 17

Národný park Muránska planina je súčasťou pohoria:

A
B
C
D

A: Nízke Tatry

B: Slovenský Kras

C: Stolické vrchy

D: Slovenské Rudohorie

Úloha č. 18

Jedinečný hudobný nástroj z oblasti Podpoľania, zapísaný v UNESCO:

A
B
C
D

A: gajdy

B: husle

C: fujara

D: cimbal


Úloha č. 19

Na Muránskej planine žijú:

A
B
C
D

A: medvede

B: rysy

C: zubre

D: polodivé kone

Úloha č. 20

Na území Slovenského krasu sa nachádzajú jaskyne:

A
B
C
D

A: Domica, Gombasecká jaskyňak, Ochtinská aragonitová jaskyňa

B: Gombasecká, Belianska, Bojnická, Harmanecká

C: Driny, Domica, Ochtinská aragonit., Dobšinská ľadová

D: Harmanecká, Driny, Krasnohorská